1. bookVolume 22 (2018): Issue 4 (December 2018)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
12 Mar 2016
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Effect of Sonication on The Mechanical Properties of Organic Mixed Grain Bread

Online veröffentlicht: 25 Jan 2019
Seitenbereich: 5 - 13
Eingereicht: 01 Oct 2018
Akzeptiert: 01 Nov 2018
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
12 Mar 2016
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

The aim of this study was to determine the effect of ultrasound waves on mechanical properties of organic bread. Mixed grain bread baked at a local bakery according to its original recipe was the material subjected to testing. Prior to baking, the dough was sonicated at frequencies of 20 kHz and 40 kHz for 3 minutes, and at a frequency of 100 kHz for 3 minutes and 6 minutes. The mechanical properties of the bread (compression test, penetration test and TPA) were examined after 24 h, 48 h and 72 h following the baking process. The maximum work obtained in the compression test after 24 h following the baking ranged from 616 N to 668 N. On the next day following the baking, the maximum work value ranged from 750 N to 898 N, while after 72 hours, it ranged from 988 N to 1135 N. In the penetration test, the following results were obtained: after 24 hours, the force value ranged from 2.71 N to 3.17 N; after 48 hours following the baking, it ranged from 4.90 N to 6.35 N; and after 72 hours following the baking, from 3.98 N to 6.88 N. As regards elasticity, the obtained results fell within the following ranges: after 24 hours following the baking, from 0.53 to 0.58; after 48 hours following the baking, from 0.43 to 0.55; and after 72 hours following the baking, from 0.40 to 0.45. Gumminess measured after 24 hours following the baking ranged from 8.75 N to 18.71 N; after 48 hours, from 10.83 N to 15.48 N; and after 72 hours, the gumminess values ranged from 15.57 N to 19.06 N. As regards chewiness, the following results were obtained: after 24 hours following the baking, from 8.00 N to 17.59 N; after 48 hours following the baking, from 9.77 N to 13.87 N; and after 72 hours following the baking, from 12.56 N to 16.85 N. The frequencies and durations of sonication applied changed no mechanical properties of the tested bread.

Arvola, A., Lähteenmäki, L., Dean, M., Vassalo, M., Winkelmann, M., Claupein, E., Saba, A., Shepherd, R. (2007). Consumers’ beliefs about whole and refined grain products in the UK, Italy and Finland. Journal of Cereal Science, 46, 197-206. DOI: 10.1016/j.jcs.2007.06.001.10.1016/j.jcs.2007.06.001Open DOISearch in Google Scholar

Borowska, A., Kowrygo, B. (2013). Innowacyjność produktowa na przykładzie sektora piekarskiego. Wyd. SGGW Warszawa. ISBN 9788375835168.Search in Google Scholar

Bourne, M.C. (2002). Food texture and viscosity: concept and measurement. Second Edition, Food Science Technology International Series, Academical Press, New York. ISBN 9780080491332.Search in Google Scholar

Cárcel, J.A., García-Pérez, J.V., Benedito, J., Mulet A. (2012). Food process innovation through new technologies: Use of ultrasound. Journal of Food Engineering, 110, 200-207. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2011.05.038.10.1016/j.jfoodeng.2011.05.038Open DOISearch in Google Scholar

Charoux, C.M.G, Ojha, K.S., O’Donnell, C.P., Cardoni, A., Tiwari, B.K. (2017). Applications of airborne ultrasonic technology in the food industry. Journal of Food Engineering, 208, 28-36. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2017.03.030.10.1016/j.jfoodeng.2017.03.030Open DOISearch in Google Scholar

Dziki, D., Siastała, M., Laskowski, J. (2011). Ocena właściwości fizycznych pieczywa handlowego. Acta Agrophysica, 18(2), 235-244.Search in Google Scholar

Elmehdi, H.M., Page, J.H., Scaanlon, M.G. (2003). Using ultrasound to investigate the cellular structure of bread crumb. Journal of Ceral Science, 38(1), 33-42. DOI: 10.1016/S0733-5210(03)00002-X.10.1016/S0733-5210(03)00002-XOpen DOISearch in Google Scholar

Flik, M. (2004). Czerstwienie pieczywa i sposoby przedłużania jego świeżości. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2(39), 5-22.Search in Google Scholar

Gray, J.A., Bemiller, J.N. (2003). Bread staling: Molecular basis and control. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2(1), 1-21. DOI: 10.1111/j.1541-4337.2003.tb00011.x.10.1111/j.1541-4337.2003.tb00011.xOpen DOISearch in Google Scholar

Heenan, S.P., Dufour, J.P., Hamid, N., Harvey, W., Delahunty, C.M. (2008). The sensory quality of fresh bread: Descriptive attributes and consumer perceptions. Food Research International, 41(10), 989-997. DOI: 10.1016/j.foodres.2008.08.002.Search in Google Scholar

Janve, B., Yang, W., Sims, C. (2015). Sensory and quality evaluation of traditional compare with power ultrasound processed corn (Zea Mays) tortilla chips. Journal of Food Science, 80(6), 1368-1376. DOI: 10.1111/1750-3841.12892.10.1111/1750-3841.12892Open DOISearch in Google Scholar

Jayasooriya, S.D., Torley, P.J., D’Arcy, B.R., Bhandari, B.R. (2006). Effect of high power ultrasounds aging on the physical properties of bovine semitendinosus and ongissimus muscles. Meat Science, 75, 628-693. DOI: 10.1016/j.meatsci.2006.09.010.10.1016/j.meatsci.2006.09.010Open DOISearch in Google Scholar

Jędrzejczyk, H., Hoffmann, M. (2008). Tendencje w produkcji wyrobów piekarniczych o podwyższonej wartości odżywczej. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 47-48.Search in Google Scholar

Kaczmarski, Ł.K., Lewicki, P.P. (2005). Zastosowanie technik ultradźwiękowych w przetwarzaniu żywności. Przemysł Spożywczy, 9, 34-36.Search in Google Scholar

Konopacka, D., Płocharski, W., Siuciński, K. (2015). Możliwości zastosowania ultradźwięków w przemyśle owocowo-warzywnym. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 4, 16-20.Search in Google Scholar

Leighton, T.G. (2007). What is ultrasound? Progress in Biophysics and Molecular Biology, 93, 3-83 DOI: 10.1016/j.pbiomolbio.2006.07.026.10.1016/j.pbiomolbio.2006.07.026Open DOISearch in Google Scholar

Maksymiec, M., Frąckiewicz, A., Stasiak, D.M. (2016). Produkcja żywności wspomagana ultradźwiękami. W: Przegląd wybranych zagadnień z zakresu przemysłu spożywczego. red. Szala M. i Kropiwiec K. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Lublin, 199-212. ISBN 9788365598196.Search in Google Scholar

Nowak, K., Markowski, M., Daszkiewicz, T. (2015). Ultrasonic determination of mechanical properties of meat products. Journal of Food Engineering, 147, 49-55. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2014.09.024.10.1016/j.jfoodeng.2014.09.024Open DOISearch in Google Scholar

Pa, N.F.C., Yusof, Y.A., Aziz, N.A. (2014). Power ultrasound assisted mixing effects on bread physical properties. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 2, 60-66. DOI: 10.1016/j.aaspro.2014.11.009.10.1016/j.aaspro.2014.11.009Open DOISearch in Google Scholar

Patist, A., Bates, D. (2008). Ultrasonic innovations in the food industry: From the laboratory to commercial production. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 9, 147-154. DOI: 10.1016/j.ifset.2007.07.004.10.1016/j.ifset.2007.07.004Open DOISearch in Google Scholar

Stadler, R.H., Tran, L.-H., Cavin, C., Zbinden, P., Konings, J.M. (2016). Analytical approaches to verify food integrity: needs and challenges. Journal of AOAC International, 99(5), 1135-1144. DOI: 10.5740/jaoacint.16-0231.10.5740/jaoacint.16-0231Open DOISearch in Google Scholar

Szcześniak, A.S. (2002). Texture is a sensory property. Food Quality and Preference, 13, 215-225. DOI: 10.1016/S0950-3293(01)00039-8.10.1016/S0950-3293(01)00039-8Open DOISearch in Google Scholar

Wesołowski, A., Siemianowska, E., Skibniewska, K.A., Sienkiewicz, J. (2016a). Ultradźwięki – alternatywna technika badania i przetwarzania żywności. Przemysł Spożywczy, 9(70), 36-38.Search in Google Scholar

Wesołowski, A., Siemianowska, E., Sienkiewicz, J., Barszcz, A.A., Kolankowska, E., Anders, A. (2016b). Niekonwencjonalne metody identyfikowania żywności. Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce, 2(21), 192-202.Search in Google Scholar

Xiong, G-Y., Zhang, L-L., Zhang, W., Wu, J. (2012). Influence of ultrasound and Proteolytic Enzyme Inhibitors on Muscle Degradation, Tenderness and Cooking Loss of Hens During Aging. Czech Journal of Food Science, 30, 195-205.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo