1. bookVolume 116 (2019): Issue 3 (March 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Abandoned heritage – the first European airports

Published Online: 23 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 3 (March 2019)
Page range: 105 - 117
Received: 07 Mar 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Due to the development of air transport and urban expansion, the locations of pre-war airports were often changed. The question of the fate of the abandoned airports and their entire infrastructure arose. This article looks at the issue of derelict, pre-war airfields. Examples of airports which were successfully adapted as well as the ones which were abandoned and closed yet but equally important in historical context are shown. In this paper, alternative possibilities for using the former civil airports which allowed memory of important, historical events to be honoured are shown as well as benefits of their preservation are presented.

Keywords

[1] Affelt W.J., Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. Część I. W Nurcie Rozwoju Zrównoważonego, Ochrona Zabytków (4) 2008, 60–84.Search in Google Scholar

[2] Affelt W.J., Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. Część II. W Stronę Dziedzictwa Zrównoważonego, Ochrona Zabytków (1) 2009, 53–82.Search in Google Scholar

[3] Affelt W.J., Karta-TECHNITAS, 2014.Search in Google Scholar

[4] Affelt W.J., Metoda TECHNITAS Wartościowania Dziedzictwa Techniki, 1994.Search in Google Scholar

[5] Alberts H.C., Bowen Jr J.T. and Cidell J.L., Missed Opportunities: The Restructuring of Berlin’s Airport System and the City’s Position in International Airline Networks, Regional Studies, Vol. 43.5, 739–758.10.1080/00343400701874248Search in Google Scholar

[6] Bakun M., Lotniczy Gdańsk 1945–1974, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.Search in Google Scholar

[7] Bakun M., Lotnictwo na ziemi gdańskiej 1910–1945, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.Search in Google Scholar

[8] Bernd-Rüdiger A., Strunk P., 100 Jahre Innovation Aus Adlershof – Wiege Der Deutschen Motorluftfahrt Adlershofer Geschichten, Vol. 1, WISTA Management GmbH Bereich Kommunikation, Berlin 2009.Search in Google Scholar

[9] Bijak A., Political Aspects of Tempelhof Field, Czasopismo Techniczne, Vol. 2/2018, 27–44.Search in Google Scholar

[10] Historic Airports, eds. B. Hawkins, G. Lencher, P. Smith, English Heritage, London 2005.Search in Google Scholar

[11] Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, ed. S. Januszewski, Fundacja Hereditas, Warszawa 2009.Search in Google Scholar

[12] Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. Cz. 2, ed. S. Januszewski, Fundacja Hereditas, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

[13] Mikulski M., Glass A., Polski Transport Lotniczy, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa1980.Search in Google Scholar

[14] Mordawski H., Polskie Lotnictwo Wojskowe 1918–1920, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009.Search in Google Scholar

[15] Morisseau J.-C., Le Bourget’s Terminal Building: Historical and Archeological Studies for Its Future Restoration, eds. B. Hawkins, G. Lencher, P. Smith, English Heritage, London 2005.Search in Google Scholar

[16] Pieńkowski T., Miejsce zabytków techniki komunikacji miejskiej w przestrzeni miasta, ed. S. Januszewski, Fundacja Hereditas, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

[17] Pijet-Migoń E., Możliwości wykorzystania współczesnej i dawnej infrastruktury lotniczej w turystyce miejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Vol. 63/2015, 193–208.Search in Google Scholar

[18] Rignault B., Paris-Le Bourget: History of an Airport Site, eds. B. Hawkins, G. Lencher, P. Smith, English Heritage, London 2005.Search in Google Scholar

[19] Tempelhof Parkland The Concept, ed. S. Rosenkranz, Senate Department for Urban Development and Environment, Berlin 2012.Search in Google Scholar

[20] Siffre G.J.P., The Paris-Le Bourget Air and Space Museum: An Embarrassment of Riches, Museum International, Vol. 49(3), 32–39.10.1111/1468-0033.00104Search in Google Scholar

[21] Sipiński D., Cybulak P., Placha K., Lotniska w Polsce, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2016.Search in Google Scholar

[22] Airport Architecture of the Thirties. Berlin-Tempelhof, Liverpool-Speke, Paris-Le Bourget, eds. P. Smith, B. Toulier, R. Bowdler et al., Editions du Patrimoine, Paris 2000.Search in Google Scholar

[23] Smith P., Monuments of Aviation in France, eds. B. Hawkins, G. Lencher, P. Smith, English Heritage, London 2005.Search in Google Scholar

[24] Szmygin B., Światowe Dziedzictwo Kultury UNESCO – Charakterystyka, Metodologia, Zarządzanie, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin 2016.Search in Google Scholar

[25] Voigt W., The Birth of the Terminal: Some Typological Remarks on Early Airport Architecture in Europe, English Heritage, London 2005.Search in Google Scholar

[26] Konwencja Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego, Art. 1. [Online] http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/kryteria/ (access: 19.01.2019).Search in Google Scholar

[27] Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej konwencji oraz protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 rok, DzU z 1957 r. nr 46, poz. 212, Załącznik. 1957. U.Search in Google Scholar

[28] Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. 1998 Nr 91 Poz. 576, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDu19980910576 (access: 19.01.2019).Search in Google Scholar

[29] https://www.abandonedberlin.com/2015/09/flugplatz-johannisthal-second-oldest-airfield.html (access: 10.01.2019).Search in Google Scholar

[30] https://www.forgottenairfields.com/airfield-berlin-johannistal-435.html (access: 05.01.2019).Search in Google Scholar

[31] https://www.berliner-zeitung.de/berlin/die-farbe-der-geschichte-sprayer-paradiesflugplatz-johannisthal-31237510 (access: 10.01.2019).Search in Google Scholar

[32] https://edition.cnn.com/travel/article/best-aviation-museums/x.l?fbclid=IwAR14zZ3qPxx1qnMmitdappTlpjXa3FRIh51lOKPrnKMwKeMLOHfiPS280Lg) (access: 10.01.2019).Search in Google Scholar

[33] http://www.johflug.de/ (access: 05.01.2019).Search in Google Scholar

[34] https://www.gedanopedia.pl/?title=LOTNISKA (access: 10.01.2019).Search in Google Scholar

[35] http://www.muzeumlotnictwa.pl/muzeum/pl/historia/ (access: 10.01.2019).Search in Google Scholar

[36] https://www.urbanpresents.net/en/2015/12/graffiti-urbex-at-air-field-johannisthal-berlin/2/ (access: 10.01.2019).Search in Google Scholar

[37] https://www.theguardian.com/cities/gallery/2015/mar/05/tempelhof-airport-berlin-history-nazis-candy-drops-in-pictures (access: 26.02.2019).Search in Google Scholar

[38] https://www.abandonedberlin.com/2015/03/tempelhof-mother-of-all-airports.html (access: 26.02.2019).Search in Google Scholar

[39] https://www.museeairespace.fr (access: 26.02.2019).Search in Google Scholar

[40] http://www.le-bourget.fr (access: 26.02.2019).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo