1. bookVolumen 116 (2019): Edición 3 (March 2019)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2353-737X
Primera edición
20 May 2020
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Abandoned heritage – the first European airports

Publicado en línea: 23 May 2020
Volumen & Edición: Volumen 116 (2019) - Edición 3 (March 2019)
Páginas: 105 - 117
Recibido: 07 Mar 2019
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2353-737X
Primera edición
20 May 2020
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

[1] Affelt W.J., Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. Część I. W Nurcie Rozwoju Zrównoważonego, Ochrona Zabytków (4) 2008, 60–84.Search in Google Scholar

[2] Affelt W.J., Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. Część II. W Stronę Dziedzictwa Zrównoważonego, Ochrona Zabytków (1) 2009, 53–82.Search in Google Scholar

[3] Affelt W.J., Karta-TECHNITAS, 2014.Search in Google Scholar

[4] Affelt W.J., Metoda TECHNITAS Wartościowania Dziedzictwa Techniki, 1994.Search in Google Scholar

[5] Alberts H.C., Bowen Jr J.T. and Cidell J.L., Missed Opportunities: The Restructuring of Berlin’s Airport System and the City’s Position in International Airline Networks, Regional Studies, Vol. 43.5, 739–758.10.1080/00343400701874248Search in Google Scholar

[6] Bakun M., Lotniczy Gdańsk 1945–1974, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.Search in Google Scholar

[7] Bakun M., Lotnictwo na ziemi gdańskiej 1910–1945, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.Search in Google Scholar

[8] Bernd-Rüdiger A., Strunk P., 100 Jahre Innovation Aus Adlershof – Wiege Der Deutschen Motorluftfahrt Adlershofer Geschichten, Vol. 1, WISTA Management GmbH Bereich Kommunikation, Berlin 2009.Search in Google Scholar

[9] Bijak A., Political Aspects of Tempelhof Field, Czasopismo Techniczne, Vol. 2/2018, 27–44.Search in Google Scholar

[10] Historic Airports, eds. B. Hawkins, G. Lencher, P. Smith, English Heritage, London 2005.Search in Google Scholar

[11] Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, ed. S. Januszewski, Fundacja Hereditas, Warszawa 2009.Search in Google Scholar

[12] Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. Cz. 2, ed. S. Januszewski, Fundacja Hereditas, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

[13] Mikulski M., Glass A., Polski Transport Lotniczy, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa1980.Search in Google Scholar

[14] Mordawski H., Polskie Lotnictwo Wojskowe 1918–1920, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009.Search in Google Scholar

[15] Morisseau J.-C., Le Bourget’s Terminal Building: Historical and Archeological Studies for Its Future Restoration, eds. B. Hawkins, G. Lencher, P. Smith, English Heritage, London 2005.Search in Google Scholar

[16] Pieńkowski T., Miejsce zabytków techniki komunikacji miejskiej w przestrzeni miasta, ed. S. Januszewski, Fundacja Hereditas, Warszawa 2010.Search in Google Scholar

[17] Pijet-Migoń E., Możliwości wykorzystania współczesnej i dawnej infrastruktury lotniczej w turystyce miejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Vol. 63/2015, 193–208.Search in Google Scholar

[18] Rignault B., Paris-Le Bourget: History of an Airport Site, eds. B. Hawkins, G. Lencher, P. Smith, English Heritage, London 2005.Search in Google Scholar

[19] Tempelhof Parkland The Concept, ed. S. Rosenkranz, Senate Department for Urban Development and Environment, Berlin 2012.Search in Google Scholar

[20] Siffre G.J.P., The Paris-Le Bourget Air and Space Museum: An Embarrassment of Riches, Museum International, Vol. 49(3), 32–39.10.1111/1468-0033.00104Search in Google Scholar

[21] Sipiński D., Cybulak P., Placha K., Lotniska w Polsce, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2016.Search in Google Scholar

[22] Airport Architecture of the Thirties. Berlin-Tempelhof, Liverpool-Speke, Paris-Le Bourget, eds. P. Smith, B. Toulier, R. Bowdler et al., Editions du Patrimoine, Paris 2000.Search in Google Scholar

[23] Smith P., Monuments of Aviation in France, eds. B. Hawkins, G. Lencher, P. Smith, English Heritage, London 2005.Search in Google Scholar

[24] Szmygin B., Światowe Dziedzictwo Kultury UNESCO – Charakterystyka, Metodologia, Zarządzanie, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin 2016.Search in Google Scholar

[25] Voigt W., The Birth of the Terminal: Some Typological Remarks on Early Airport Architecture in Europe, English Heritage, London 2005.Search in Google Scholar

[26] Konwencja Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego, Art. 1. [Online] http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/kryteria/ (access: 19.01.2019).Search in Google Scholar

[27] Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej konwencji oraz protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 rok, DzU z 1957 r. nr 46, poz. 212, Załącznik. 1957. U.Search in Google Scholar

[28] Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. 1998 Nr 91 Poz. 576, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDu19980910576 (access: 19.01.2019).Search in Google Scholar

[29] https://www.abandonedberlin.com/2015/09/flugplatz-johannisthal-second-oldest-airfield.html (access: 10.01.2019).Search in Google Scholar

[30] https://www.forgottenairfields.com/airfield-berlin-johannistal-435.html (access: 05.01.2019).Search in Google Scholar

[31] https://www.berliner-zeitung.de/berlin/die-farbe-der-geschichte-sprayer-paradiesflugplatz-johannisthal-31237510 (access: 10.01.2019).Search in Google Scholar

[32] https://edition.cnn.com/travel/article/best-aviation-museums/x.l?fbclid=IwAR14zZ3qPxx1qnMmitdappTlpjXa3FRIh51lOKPrnKMwKeMLOHfiPS280Lg) (access: 10.01.2019).Search in Google Scholar

[33] http://www.johflug.de/ (access: 05.01.2019).Search in Google Scholar

[34] https://www.gedanopedia.pl/?title=LOTNISKA (access: 10.01.2019).Search in Google Scholar

[35] http://www.muzeumlotnictwa.pl/muzeum/pl/historia/ (access: 10.01.2019).Search in Google Scholar

[36] https://www.urbanpresents.net/en/2015/12/graffiti-urbex-at-air-field-johannisthal-berlin/2/ (access: 10.01.2019).Search in Google Scholar

[37] https://www.theguardian.com/cities/gallery/2015/mar/05/tempelhof-airport-berlin-history-nazis-candy-drops-in-pictures (access: 26.02.2019).Search in Google Scholar

[38] https://www.abandonedberlin.com/2015/03/tempelhof-mother-of-all-airports.html (access: 26.02.2019).Search in Google Scholar

[39] https://www.museeairespace.fr (access: 26.02.2019).Search in Google Scholar

[40] http://www.le-bourget.fr (access: 26.02.2019).Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo