1. bookVolume 116 (2019): Issue 3 (March 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Spatial development of Mielec in the medieval period compared to the then tendencies to form urban layouts in Lesser Poland

Published Online: 23 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 3 (March 2019)
Page range: 63 - 70
Received: 19 Feb 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This article addresses the issue of the medieval spatial development of the town of Mielec, located in today’s Podkarpackie Voivodeship, and in the Middle Ages in the area of historic Lesser Poland. An important element of the presented research is a discussion of the issue of the typology of the urban models applied in the discussed period. One should pay attention to the fact that studying the origins of the founding and development of the town is important from the viewpoint of the current urban planning and conservation policy in this town. It also has an educational dimension and contributes to popularising knowledge about the town’s history and cultural heritage.

Keywords

[1] Kiryk F., Miasta regionu mieleckiego do połowy XVII wieku. Mielec, Przecław, Radomyśl Wielki, Rzochów, [in:] Mielec. Dzieje miasta i regionu, vol. I, F. Kiryk (ed.), Mielec 1984.Search in Google Scholar

[2] Kiryk F., Zezwolenie królewskie na lokację Mielca, [in:] Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, vol. 3, F. Kiryk (ed.), Mielec 1994.Search in Google Scholar

[3] Brekiesz S., Lokacja Mielca w świetle aktu lokacyjnego z 1470 r., [in:] Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Humanistycznych, Y. VII, series I, Rzeszów 1975.Search in Google Scholar

[4] Maciąga M., Rys geograficzno-historyczny Mieleckiego, [in:] Prace i Materiały Etnograficzne Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Z badań etnograficznych – Mieleckie, Rzeszów 1970.Search in Google Scholar

[5] Dobrowolska M., Osadnictwo Puszczy Sandomierskiej między Wisłą i Sanem, [in:] Krakowskie Odczyty Geograficzne, Kraków 1931, no 14.Search in Google Scholar

[6] Malczewska J., Miasta w dolnym biegu Wisłoki w województwie sandomierskim o średniowiecznym pochodzeniu do połowy XVII wieku, Publ. ProCarpathia, Rzeszów 2017.Search in Google Scholar

[7] M. Książek, Zarys budowy miast średniowiecznych w Polsce do końca XV wieku, Publ. Politechnika Krakowska, Kraków 1996, p. 134.Search in Google Scholar

[8] Kuśnierz-Krupa D., Jaśliska w średniowieczu na tle miast dawnego powiatu bieckiego, Publ. Politechnika Krakowska, Kraków 2013, p. 26–27.Search in Google Scholar

[9] Dąbrowska E., Studia nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym ziemi wiślickiej, Wrocław 1965, p. 78, 164–165, 170–171.Search in Google Scholar

[10] Mateszew S., Zarys dziejów osadnictwa i stosunków własnościowych, [in:] Mielec. Dzieje miasta i regionu, vol. I, F. Kiryk (red.), Mielec 1984, p. 85.Search in Google Scholar

[11] Szymański J., Nauki pomocnicze historii od schyłku IX do końca XVIII w., Publ. PWN, Warszawa 1976, tab. 26, p. 303.Search in Google Scholar

[12] Zarębska T., Badania historyczno-urbanistyczne metodą analiz przestrzennych, [in:] KHKM, no 1/95, p. 15–24.Search in Google Scholar

[13] Malczewski J., Miasta między Wisłoką a Sanem do początku XVI wieku, Publ. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu Rzeszów 2006, p. 222–223.Search in Google Scholar

[14] Gawlas S., Ulice a zmiany krajobrazu miejskiego w okresie lokacji, [in:] KHKM, Y. XL VIII, no 1–2, Warszawa 1999, p. 23–24.Search in Google Scholar

[15] Malczewska J., Miasta w dolnym biegu Wisłoki w województwie sandomierskim o średniowiecznym pochodzeniu do połowy XVII wieku, doctoral thesis, PK, Kraków 2017, passim.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo