1. bookVolumen 116 (2019): Edición 3 (March 2019)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2353-737X
Primera edición
20 May 2020
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Spatial development of Mielec in the medieval period compared to the then tendencies to form urban layouts in Lesser Poland

Publicado en línea: 23 May 2020
Volumen & Edición: Volumen 116 (2019) - Edición 3 (March 2019)
Páginas: 63 - 70
Recibido: 19 Feb 2019
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2353-737X
Primera edición
20 May 2020
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

[1] Kiryk F., Miasta regionu mieleckiego do połowy XVII wieku. Mielec, Przecław, Radomyśl Wielki, Rzochów, [in:] Mielec. Dzieje miasta i regionu, vol. I, F. Kiryk (ed.), Mielec 1984.Search in Google Scholar

[2] Kiryk F., Zezwolenie królewskie na lokację Mielca, [in:] Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, vol. 3, F. Kiryk (ed.), Mielec 1994.Search in Google Scholar

[3] Brekiesz S., Lokacja Mielca w świetle aktu lokacyjnego z 1470 r., [in:] Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Humanistycznych, Y. VII, series I, Rzeszów 1975.Search in Google Scholar

[4] Maciąga M., Rys geograficzno-historyczny Mieleckiego, [in:] Prace i Materiały Etnograficzne Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Z badań etnograficznych – Mieleckie, Rzeszów 1970.Search in Google Scholar

[5] Dobrowolska M., Osadnictwo Puszczy Sandomierskiej między Wisłą i Sanem, [in:] Krakowskie Odczyty Geograficzne, Kraków 1931, no 14.Search in Google Scholar

[6] Malczewska J., Miasta w dolnym biegu Wisłoki w województwie sandomierskim o średniowiecznym pochodzeniu do połowy XVII wieku, Publ. ProCarpathia, Rzeszów 2017.Search in Google Scholar

[7] M. Książek, Zarys budowy miast średniowiecznych w Polsce do końca XV wieku, Publ. Politechnika Krakowska, Kraków 1996, p. 134.Search in Google Scholar

[8] Kuśnierz-Krupa D., Jaśliska w średniowieczu na tle miast dawnego powiatu bieckiego, Publ. Politechnika Krakowska, Kraków 2013, p. 26–27.Search in Google Scholar

[9] Dąbrowska E., Studia nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym ziemi wiślickiej, Wrocław 1965, p. 78, 164–165, 170–171.Search in Google Scholar

[10] Mateszew S., Zarys dziejów osadnictwa i stosunków własnościowych, [in:] Mielec. Dzieje miasta i regionu, vol. I, F. Kiryk (red.), Mielec 1984, p. 85.Search in Google Scholar

[11] Szymański J., Nauki pomocnicze historii od schyłku IX do końca XVIII w., Publ. PWN, Warszawa 1976, tab. 26, p. 303.Search in Google Scholar

[12] Zarębska T., Badania historyczno-urbanistyczne metodą analiz przestrzennych, [in:] KHKM, no 1/95, p. 15–24.Search in Google Scholar

[13] Malczewski J., Miasta między Wisłoką a Sanem do początku XVI wieku, Publ. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu Rzeszów 2006, p. 222–223.Search in Google Scholar

[14] Gawlas S., Ulice a zmiany krajobrazu miejskiego w okresie lokacji, [in:] KHKM, Y. XL VIII, no 1–2, Warszawa 1999, p. 23–24.Search in Google Scholar

[15] Malczewska J., Miasta w dolnym biegu Wisłoki w województwie sandomierskim o średniowiecznym pochodzeniu do połowy XVII wieku, doctoral thesis, PK, Kraków 2017, passim.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo