1. bookVolume 116 (2019): Issue 1 (January 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Architecture of Medieval Breweries in Cistercian Abbeys

Published Online: 16 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 1 (January 2019)
Page range: 23 - 34
Received: 27 Nov 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The paper presents some conclusions regarding the architectureof medieval breweries in selected Cistercian abbeys. The conclusions have been formulated on the basis of research of Cistercian monasteries in Poland, Germany, and the Czech Republic, as well as recently in France, which have been conducted for 30 years by the author.The main observation is that there are very few original structures like these which were built in the Middle Ages. Another conclusion regards the location of breweries within the area of the monasteries. The rule was to build them by watercourses either away from the centre of the abbeys or by the western wings of cloistral buildings. The examples presented in the paper also confirm the thesis known from previous publications, namely that the architecture of monastic breweries, on the one hand, reflected the economic situation of the abbey and, on the other, the time and style as well as the region where it was established.

Keywords

[1] Brzezowski W., Jagiełło M., Ogrody na Śląsku, Vol. 2., Barok, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2017.Search in Google Scholar

[2] Coppack G., The white monks. The Cistercians in Britain 1128–1540, Tempus, Stroud 2000.Search in Google Scholar

[3] Fountains Abbey. Studley Royal, “The National Trust”, London 2000.Search in Google Scholar

[4] Gooss G., Kloster Choerin. Gebrannte Geschichte-ein rundgang durch die Klosteranlage, Kloster Chorin, Eberswalde (without the issue date).Search in Google Scholar

[5] Hebron S., Fonteney Life in a Monastery, PITKIN, (without the issue place) 2001.Search in Google Scholar

[6] Klonder A., Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI–XVII wieku. Produkcja, import, konsumpcja, Ossolineum, Wrocław 1989.Search in Google Scholar

[7] Klonder A., Browarnictwo w Prusach Królewskich (2 połowa XVI–XVII w.), Ossolineum, Wrocław-Wraszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983.Search in Google Scholar

[8] Laboa J.M., Mnisi Zachodu i Wschodu. Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, Carta Blanca, Warszawa 2009.Search in Google Scholar

[9] Łużyniecka E., Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2002.Search in Google Scholar

[10] Łużyniecka E., Świechowski Z., Kunkel R., Architektura klasztorów cysterskich. Małopolskie filie opactwa Morimond, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.Search in Google Scholar

[11] Łużyniecka E., Pelplin i Doberan. Architektura opactw cysterskich spokrewnionych filiacyjnie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, 794–802.Search in Google Scholar

[12] Łużyniecka E., Le plus grand monument cistercien de Pologne: l’ancienne de Lubiąż, [in:] Mélanges cisterciens 2012: offerts par l’ARCCIS au Père Placide Vernet, moine de Cîteaux, pour son 90e anniversaire. BégrollesenMauges, Abbaye de Bellefontane 2012, 277–297.Search in Google Scholar

[13] Łużyniecka E., Badania architektury francuskich klasztorów cysterskich w Obazine i Grosbot – etap wstępny, [in:] Dzieje i kultura Cystersów w Polsce, Vol. 1, M.Starzyński, D. Tabor (ed.), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, Kraków 2016, 17–35.Search in Google Scholar

[14] Piwek A., Architektura kościoła pocysterskiego w Oliwie od XII do XX wieku. Świątynia zakonna białych mnichów, Bernardinum, Pelplin 2006.Search in Google Scholar

[15] Rutkowska-Płachcińska A., Urządzenia młyńskie, przetwórstwo i wyrób artykułów spożywczych, organizacja sprzedaży, [in:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, Vol. II, Od XIII do XV wieku, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, 180–204.Search in Google Scholar

[16] Warnatsch St., Zisterzienser – Abtei Lehnin. Von der askanischen Familien-Grablege zur Einrichtung evangelischer Nächstenhilfe, Verlag Langewiesche Nachf, Königstein 2008.Search in Google Scholar

[17] Wyrwa A.M., Udział zakonu cysterskiego w kształtowaniu tożsamości kulturowej Europy (w świetle jego struktur organizacyjno-prawnych w średniowieczu), [in:] Cistercium Mater Nostra. Tradycja – historia – kultura, M. Starzyński (ed.), Opactwo Cystersów w Mogile, Kraków 2009, Vol. III, 11–24.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo