1. bookVolume 116 (2019): Issue 1 (January 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The Sacred in the Landscape of the City

Published Online: 16 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 1 (January 2019)
Page range: 15 - 22
Received: 07 Nov 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

In current times of progressing desacralisation, a retrospective view of the transformations that take place in building this phenomenon from the landscape perspective of the city appears essential. The work’s main objective is the identification of the ongoing process on two scales: the micro and macro-scale and over time. The initial outline of the subject is meant to present the phenomenon within the structures of the city, the manner of its shaping and influence on the surroundings, orientation within space and strength of impact.

Keywords

[1] Alexander Ch., Oshakawa S., Silverstein M., Jacobson M., Fiksdahl-King I., Angel S., A Pattern Language, New York, Oxword Uniwersity Press 1977; polskie wydanie – Język wzorów, Gdańsk 2009, 133–136.Search in Google Scholar

[2] Bell S., Landscape – Pattern, perception and process, Spon., London, 1999.Search in Google Scholar

[3] Böhm A., Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, PK Kraków 2006.Search in Google Scholar

[4] Derdowska J., Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi, zakłady wydawnicze NOMOS, Kraków 2006.Search in Google Scholar

[5] Eliade M., Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970, 51–144.Search in Google Scholar

[6] Eliade M., The Sacred and the Profane. A Harvest. Book Harcourt, Brace & World, Inc. New York 1956.Search in Google Scholar

[7] Eysymontt R., Kod genetyczny miasta, średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej, wyd. VIA NOVA, Wrocław 2009.Search in Google Scholar

[8] Fekete A., Van Den Toorn M., Sacred eye-catchers, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury o. PAN w Krakowie Tom XLV, 2017.Search in Google Scholar

[9] Geghl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, RAM, Kraków 2009.Search in Google Scholar

[10] Hodor K., Reformaci Prowincji Małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych, [manuscript].Search in Google Scholar

[11] Hodor K., Ogrody klasztorne i ich rola w kształtowaniu tkanki urbanistycznej miasta Krakowa, „Czasopismo Techniczne” 6-A/2012, 57–64.Search in Google Scholar

[12] Hodor K., Łakomy K., Sacrum krajobrazowe, estetyzacja przestrzeni miejskiej, „Przestrzeń i Forma”, 26/2016, 201–212.10.21005/pif.2016.26.D-04Search in Google Scholar

[13] Hodor K., Założenia cmentarne w krajobrazach Krakowa, „Czasopismo Techniczne” 7-A/2012, 279–286.Search in Google Scholar

[14] Kubicki P., Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamość, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.Search in Google Scholar

[15] Mandurowicz M., Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy, Wydaw. Akademickie Dialog, Warszawa 2002.Search in Google Scholar

[16] Malinowska-Petelez B., Sacrum in civitas: wybrane zagadnienia, wyd. PK, Kraków, 2018.Search in Google Scholar

[17] Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Murator, Warszawa, 1999.Search in Google Scholar

[18] Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, PW, Warszawa, 2001.Search in Google Scholar

[19] Purchla J., Kraków w Europie Środka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2016.Search in Google Scholar

[20] Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa, 1998.Search in Google Scholar

[21] Wallis, Socjologia przestrzeni, Niezależna Ofic. Wyd., Warszawa 1990.Search in Google Scholar

[22] Wierciński A., Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010.Search in Google Scholar

[23] http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sacred (access: 20.07.2018).Search in Google Scholar

[24] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/hierofania;3911617.html cf. (access: 20.07.2018).Search in Google Scholar

[25] https://www.zck-krakow.pl/ (access: 20.07.2018).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo