1. bookVolume 114 (2017): Issue 8 (August 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Contaminants in Circulating Refrigerant

Published Online: 26 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 8 (August 2017)
Page range: 153 - 163
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Contaminants are inventible in the refrigeration cycle. Lubricant, water and moist air are the main contaminants in circulated refrigerant. This paper attempts to show how the presence of such contaminants influences the thermodynamic parameters of the refrigerating cycle and the mixture, which comes at the beginning..

Keywords

[1] ARI Standard 700, Standard for specifications for fluorocarbon refrigerant, Air Conditioning and Refrigeration Institute, Arlington, Virginia 22203.Search in Google Scholar

[2] Butrymowicz D., Wpływ gazów inertnych oraz przegrzania pary na pracę skraplacza chłodniczego, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 3/2003.Search in Google Scholar

[3] Cooper K. W., Mount A. G., Oil circulation – its effect on compressor capacity, theory and experiment, Proceedings of the International Compressor Engineering Conference at Purdue 1972.Search in Google Scholar

[4] Dutta A. K., Yanagisawa T., Fukuta M., A study on compression characteristic of wet vapor refrigerant, International Compressor Engineering Conference, 1996.Search in Google Scholar

[5] Gurewicz I. L., Własności i przeróbka pierwotna ropy naftowej i gazu, WNT, Warszawa 1975.Search in Google Scholar

[6] Hajduk T., Bonca Z., Gazy nieskraplające się w urządzeniu chłodniczym, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 3/2003.Search in Google Scholar

[7] ISO 8573-1: Compressed air for general use, 1991.Search in Google Scholar

[8] Key M., How to eliminate the worst refrigerant contaminants, contracting business 2006.Search in Google Scholar

[9] Maczek K., Schnotale J., Skrzyniowska D., Sikorska-Bączek R., Uzdatnianie powietrza w inżynierii środowiska dla celów wentylacji i klimatyzacji, Politechnika Krakowska, podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, drugie wydanie poprawione i uzupełnione, Kraków 2010.Search in Google Scholar

[10] Matysko R., Eksploatacja agregatów skraplających, Chłodnictwo i Klimatyzacja 2011.Search in Google Scholar

[11] Myłek A., et al., Analiza rozwoju chromatograficznej metody oznaczania chlorofluorowodorów stosowanych w chłodnictwie, Chłodnictwo 8/2009.Search in Google Scholar

[12] Skrzyniowska D., Model obliczeniowy mieszaniny powietrza i substancji smarnej wytłaczanej przez sprężarkę wyporową, Politechnika Krakowska, praca doktorska, 2000.Search in Google Scholar

[13] Skrzyniowska D., Zanieczyszczenia czynnika ziębniczego i ich jakościowa i ilościowaidentyfikacja, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 12/47/2016, 51710.15199/9.2016.12.6Search in Google Scholar

[14] Tyczewski P., Stanowisko do badania uszkodzeń sprężarek chłodniczych, Problemy Eksploatacji 4-2011.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo