1. bookVolume 114 (2017): Issue 6 (June 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Prediction of Changes in the Performance Characteristics of a Building

Published Online: 26 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 6 (June 2017)
Page range: 145 - 151
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Over the course of their use, building structures are subject to constant destructive processes, which can take various courses. Over time, performance characteristics deteriorate, and can be partially restored as a result of repair works. The article presents a proposal for the prediction of changes in the performance characteristics of a building based on the adaptation of principles applied in predicting the operational reliability of technical objects.

Keywords

[1] PN-ISO 7162:1999 Wymagania użytkowe w budownictwie. Treść i układ norm dotyczących oceny właściwości użytkowych.Search in Google Scholar

[2] PN-ISO 15686-1: 2005 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 1: Zasady ogólne.Search in Google Scholar

[3] PN-ISO 15686-2: 2005 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 2. Procedury związane z przewidywanym okresem użytkowania.Search in Google Scholar

[4] Sobotka A., Bucoń R., Kierunki rozwoju metod przewidywania okresu użytkowania obiektów budowlanych, Problemy Rozwoju Miast, No. 4/2005, 58–67.Search in Google Scholar

[5] Kasprowicz T., Eksploatacja obiektów budowlanych, Materiały konferencyjne 51 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB – Krynica 2005, 171–178.Search in Google Scholar

[6] Bucoń R., Sobotka A., Niezawodność eksploatacyjna obiektów budowlanych, Prace naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, nr 87/2006, 265–272.Search in Google Scholar

[7] Olearczuk E., Eksploatacja budynków, problemy, prawidłowości, postępowanie, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 1999.Search in Google Scholar

[8] Owczarek S., Orłowski Z., Szklennik N., Koncepcja systemowej oceny zużycia budynków, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Wyd. Politechnika Wrocławska 2006 No. 87, 341–346.Search in Google Scholar

[9] Runkiewicz L., Zagrożenia obiektów budowlanych a potrzeby remontów i wzmocnień, Materiały X Konferencji „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych”, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002, 349–360.Search in Google Scholar

[10] Biliński T., Brak szans polepszenia sytuacji mieszkaniowej w Polsce, Kwartalnik Naukowy „Problemy rozwoju budownictwa” 2/2001, 1–9.Search in Google Scholar

[11] Czapliński K., Marcinkowska E., Typologia starych budynków mieszkalnych ze względu na potrzebę ich odnowy, Materiały konferencyjne 34 Konferencji Naukowej KILiW PAN i PZITB, Krynica 1988, 18–25.Search in Google Scholar

[12] Kucharska-Stasiak E., Ekonomiczne problemy zużycia i remontowania zasobów mieszkaniowych, Materiały konferencyjne 38 Konf. Naukowej KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 1992, 81–87.Search in Google Scholar

[13] Linczowski Cz., Naprawy, remonty i modernizacje budynków, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1997.Search in Google Scholar

[14] Skarzyński A., Próba ogólnej systematyki sytuacji kryzysowych oraz wybranych towarzyszących im działań techniczno-organizacyjnych, XI Konf. Inż. Wojskowej „Zarządzanie i organizacja działań w sytuacjach kryzysowych”, Warszawa 2000, 43–52.Search in Google Scholar

[15] Niziński S., Elementy diagnostyki obiektów technicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.Search in Google Scholar

[16] Cordeiro, G., Ortega, M., and Lemonte, A., The Exponential-Weibull Lifetime Distribution, Journal of Statistical Computation and Simulation 84/2013 (12), 1–15.10.1080/00949655.2013.797982Search in Google Scholar

[17] Walpole R.E., Myers R.H., Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Macmillan Publishing Company, London 1985.Search in Google Scholar

[18] Khelassi, A., Theilliol, D., Weber, P., Reconfigurability Analysis for Reliable Fault-Tolerant Control Design, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 21/2011 (3), 431–439.10.2478/v10006-011-0032-zSearch in Google Scholar

[19] Nowogońska B., Badanie ewolucji stanu technicznego budynku, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 2016, Vol. 33, No. 63 (1/I/16), 35–42.10.7862/rb.2016.4Search in Google Scholar

[20] Arendarski J., Trwałość i niezawodność budynków mieszkalnych, Arkady, Warszawa 1978.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo