1. bookVolume 114 (2017): Issue 6 (June 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Potential Reasons for Works Delays Resulting From the Provisions of the Agreement

Published Online: 26 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 6 (June 2017)
Page range: 135 - 143
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The course of the construction process in time is shaped by a variety of factors, which, in effect, may become the reason for delays in project completion. The paper presents the outcome of research performed with Polish building works contractors. One of the aims was to try to identify the potential reasons for delays in construction works, which result from the provisions of the agreement. Early recognition and an assessment of possible risks may assist the contractor’s attempts to eliminate them or to lessen the scale of delays in the project implementation.

Keywords

[1] Anysz H., Analiza zależności opóźnień w realizacji kontraktów na wykonanie robót budowlanych od czynników leżących poza sferą organizacji budowy i robót budowlanych, Teoretyczne podstawy budownictwa, T. II, Procesy budowlane, 2012, 69–82.Search in Google Scholar

[2] Anysz H., Zbiciak A., Przyczyny powstawania opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych – analiza wstępnych wyników badania ankietowego, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, (3), 2013, 963–972.Search in Google Scholar

[3] Akram S. et al., Opóźnienia i zakłócenia w projektach budowlanych, Komisja Europejska, Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji, Warszawa, Ankara, Ascot, Mondavio 2012.Search in Google Scholar

[4] Baldwin J.R., Manthei J.M., Causes of delays in the construction industry, ASCE Journal of the Construction Division, 97, 1971, 177–187.10.1061/JCCEAZ.0000305Search in Google Scholar

[5] Dytczak M., Ginda G., Wojtkiewicz T., Identyfikacja roli czynników opóźnień realizacji złożonych przedsięwzięć budowlanych, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, 2011, 481–485.Search in Google Scholar

[6] Faridi A.S., El-Sayegh S.M., Significant factors causing delay in the UAE construction industry, Construction Management and Economics, Vol. 24, Issue 11, 2006, 1167–1176.10.1080/01446190600827033Search in Google Scholar

[7] Głuszak M., Leśniak A., Czynniki powodujące opóźnienia budowy – wielowymiarowa analiza statystyczna, [In:] Zastosowanie metod matematycznych w wybranych problemach zarządzania w budownictwie, S. Belniek (ed.), Kraków 2015, 79–105.Search in Google Scholar

[8] Jaśkowski P., Biruk S., Analiza czynników ryzyka czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych, Czasopismo Techniczne, 1-B/2010, 2, 2010, 157–166.Search in Google Scholar

[9] Kazaz A., Ulubeyli S., Tuncbilekli N.A., Causes of delays in construction projects in Turkey, Journal of Civil Engineering and Management, 3/2012, 426–435.10.3846/13923730.2012.698913Search in Google Scholar

[10] Leśniak A., Przyczyny opóźnień budowy w opiniach wykonawców, Czasopismo Techniczne, 1-B/2012, 2, 57–68.Search in Google Scholar

[11] Leśniak A., Skąd się biorą opóźnienia?, Builder, 1/2010, 24–25.Search in Google Scholar

[12] Leśniak A., Plebankiewicz E., Opóźnienia w robotach budowlanych, Zeszyty naukowe WSOWL, Nr 3 (157) 2010, 332–339.Search in Google Scholar

[13] Ogunlana S., Promkuntong K., Construction delays in a fast-growing economy: comparing Thailand with other economics, International Journal of Project Management, 14 (1), 1996, 37–45.10.1016/0263-7863(95)00052-6Search in Google Scholar

[14] Pasławski J., Drzewiecka J., Analiza zakłóceń procesów budowlanych, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2/2011, 475–479.Search in Google Scholar

[15] Połoński M., Wiarygodność szacowanych kosztów planowanych inwestycji na tle barier w procesie inwestycyjnym. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 2007, 6 (3), 35–41.Search in Google Scholar

[16] Skorupka D., Identification and Initial Risk Assessment of Construction Projects in Poland, Journal of Management In Engineering”, Vol. 24, No. 3, American Society of Civil Engineers, 2008, 120–127.10.1061/(ASCE)0742-597X(2008)24:3(120)Search in Google Scholar

[17] Skorupka D. The method identification and qualification of construction project risk, Archives of Civil Engineering, LI, 4, Warszawa 2005, 647–662.Search in Google Scholar

[18] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163.Search in Google Scholar

[19] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. 1997 nr 54, poz. 348.Search in Google Scholar

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627.Search in Google Scholar

[21] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. 2001 nr 115, poz. 1229.Search in Google Scholar

[22] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody, Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880.Search in Google Scholar

[23] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 2001 nr 163, poz. 981.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo