1. bookVolume 114 (2017): Issue 6 (June 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The Algorithm for the Evaluation of Construction Workers’ Labour Productivity

Published Online: 26 May 2020
Volume & Issue: Volume 114 (2017) - Issue 6 (June 2017)
Page range: 153 - 161
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The paper presents an algorithm that allows to calculate the potential productivity of construction workers, including the factors that influence them. Its development involves one of the classifications of factors. In the next step, the elements of fuzzy logic were used for the parameterization of factors. Subsequently, a survey was applied to specify the gradation of individual factors with regard to their impact on productivity. The paper as a whole presents a mathematical algorithm, the practical application of which was presented too.

Keywords

[1] Becker B.A., Huselid M.A., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, Warszawa 2012.Search in Google Scholar

[2] Chan A.P.C., Wong F.K.W., Wong D.R., Lam E.W.M., Yi W., Determining an optimal recovery time after exercising to exhaustion in controlled climatic environment: application to construction works, Building and Environment, 56, 2012, 28–37.10.1016/j.buildenv.2012.02.013Search in Google Scholar

[3] Chen J.. Yang L., Su M., Comparison of som-based optimization and particle swarm optimization for minimizing the construction time of a secant pile wall, Automation in Construction, 18, 2009, 844–848.10.1016/j.autcon.2009.03.008Search in Google Scholar

[4] Cooke B., Williams P., Construction planning. programming and control, Wiley-Blackwell, New Jersey 2009.Search in Google Scholar

[5] Eaton. D., Zarządzanie zasobami ludzkimi w budownictwie, Poltext, Warszawa 2009.Search in Google Scholar

[6] Gatignon H., Statistical analysis of management data, 2003.Search in Google Scholar

[7] Gonzalez V., Alarcon L., Maturana S., Bustamante J., Site management of work-in-process buffers to enhance project performance using the reliable commitment model: case study, Journal of Construction Engineering and Management – Asce, 137, 2011, 707–715.10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000346Search in Google Scholar

[8] Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Wskaźniki Zrównowa-żonego Rozwoju, Moduł krajowy, Wydajność Pracy, Katowice 2016.Search in Google Scholar

[9] Hoła B., Mrozowicz J., Modelowanie procesów budowlanych o charakterze losowym, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003.Search in Google Scholar

[10] Ibadov N., Kulejewski J., Rozmyte modelowanie czasów wykonania robót budowlanych w warunkach niepewności, Czasopismo Techniczne, Budownictwo, B-1, 2010, 139–155.Search in Google Scholar

[11] Kugler M., Kordi B., Franz V., Support of the work preparation in building construction by simulation, Bauingenieur, 87, 2012, 396–401.Search in Google Scholar

[12] Malara J., Ocena wpływu wybranych czynników na wydajność pracy w opinii robotników budowlanych, [in:] Bzówka J., Współczesny stan wiedzy w inżynierii lądowej, Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, 359–366.Search in Google Scholar

[13] Malara. J., Wpływ czasu pracy pracowników budowlanych na organizację robót, [in:] J. Bzówka, Wiedza i Eksperymenty w Budownictwie, Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.Search in Google Scholar

[14] Plebankiewicz E., Juszczyk M., Malara J., Identyfikacja i ocena czynników wpływających na wydajność pracy robotników budowlanych, Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 65, 2014, 271–278.Search in Google Scholar

[15] Połoński M., Harmonogramowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem buforów czasu wyznaczonych na podstawie analizy ryzyka, Budownictwo i Architektura, 12, 2013, 47–52.Search in Google Scholar

[16] Radziszewska-Zielina E., Sobotka A., Plebankiewicz E., Zima K., Wstępna identyfikacja i ocena parametrów wpływających na wydajność układu operator-maszyna do robót ziemnych, Budownictwo i Architektura, 12(1), 2013, 53–60.10.35784/bud-arch.2173Search in Google Scholar

[17] Russell M.M., Howell G., Hsiang S.M., Liu M., Causes of time buffers in construction project task duration, Journal of Construction Engineering and Management, 140, 2014, 325–336.Search in Google Scholar

[18] Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L., Sieci neuronowe. algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, PWN, Warszawa–Łódź 1997.Search in Google Scholar

[19] Wambeke B.W., Hsiang S.M., Liu M., Causes of variation in construction project task starting times and duration, Journal of Construction Engineering and Management Asce, 9, 2011, 663–677.10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000342Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo