1. bookVolume 4 (2018): Issue s1 (December 2018)
    Special Issue
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Corporate Communication in Social Media with the Use of Linkedin

Published Online: 16 May 2019
Volume & Issue: Volume 4 (2018) - Issue s1 (December 2018) - Special Issue
Page range: 23 - 29
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BAJDAK A. (2014)Konsumenci wobec wykorzystywania nowych medióww komunikacji marketingowej, [in:]Search in Google Scholar

JERZYK E., ROGALA A. (ed.),Komunikacja rynkowa: Innowacje – Media – Design, vol. 4., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A, Warszawa.Search in Google Scholar

BUDZYŃSKI W. (2002),Zarządzanie wizerunkiem firmy, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.Search in Google Scholar

BYLICKI P., KOŃCZAK J. (2018), Marka korporacyjna i jej komunikacja, Warszawa, Wydawnictwo Public Dialog.Search in Google Scholar

GOŁAWSKA M. (1998)Definicje marki w literaturze i opinii ekspertów, [in:]Krasiewicz G. (ed.), Marketing i Rynek, vol.11., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A, Warszawa.Search in Google Scholar

KACZOROWSKA - SPYCHALSKA D. (2014)Marketing w mediach interaktywnych, [in:] Muzahim Al-Noorachi (ed.), Współczesne wyzwania marketingowe – wybrane zagadnienia, vol. 54., Studia i monografie, Warszawa.Search in Google Scholar

KOŃCZAK J. (2017) Rola komunikacji korporacyjnej w Polsce, [in:] Jabłonowki M. (ed.), Studia Medioznawcze, vol. 1., Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Warszawa.10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.408Search in Google Scholar

KOTLER P., BARICH H. (1991)A Framework for Marketing Image Management, [in:] MichelmanP., Burrell L. (ed.), Sloane Management Review, vol. 2., Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.Search in Google Scholar

KOTLER P., KELLER K.L. (2013), Marketing, Poznań, Dom Wydawniczy REBIS.Search in Google Scholar

KOTLER P., PFOERTSCH W. (2006),B2B Brand management, Heidelberg,Springe.10.1362/146934707X205877Search in Google Scholar

KOTLER, P., KARTAJAYA, H., SETIAWA, I. (2010), Marketing 3.0, Warszawa, MT Biznes.10.1002/9781118257883Search in Google Scholar

KRAMER J. (2013)System informacji i komunikacji marketingowej wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i mądrości, [in:] Bajdak A. (ed.),Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, vol. 5., Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.Search in Google Scholar

KRYGIER J. (2014)Współczesne aspekty komunikacji marketingowej, [in:] Muzahim Al-Noorachi (ed.), Współczesne wyzwania marketingowe – wybrane zagadnienia, vol. 54., Studia i monografie, Łódź, Warszawa.Search in Google Scholar

LAROCHE M., HABIB M.R., RICHARD M.O., SANKARANARAYANAN R. (2012) The effects of social media based brand communities on brand community markers, value creation practices, brand trust and brand loyalty, [in:] GuittonM. (ed.), Computers in Human Behavior, vol. 28., Elsevier B.V., Amsterdam.10.1016/j.chb.2012.04.016Search in Google Scholar

MRU H. (2002),Zarządzanie marką, Poznań, Wydawnictwo Forum Naukowe.Search in Google Scholar

OLĘDZKI J. (2006)Public relations w komunikacji społecznej, [in:] Olędzki J., Tworzydło D. (ed.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

RHEINGOLD H. (1993),The virtualcommunity. Homesteading on the electronic frontier, Reading MA,Addison Wesley.Search in Google Scholar

STANKIEWICZ J. (1990),Komunikowanie się w organizacjach, Wrocław,Wydawnictwo Astrum.Search in Google Scholar

WITCZAK O. (2013)Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa, [in:] Bajdak A. (ed.), Komunikacja marketingowa – współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, vol. 140., Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.Search in Google Scholar

WOJCIK K. (2009), Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa,Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.Search in Google Scholar

SAWERS P. (2014),LinkedIn: The evolution of a publishing platform [online:November 6,2013], http://thenextweb.com/media/2014/03/20/groups-news-influencers-building-news-publishingsystem-linkedin/#grefSearch in Google Scholar

BYLICKI P., BORKOWSKA K. (2018),Raport: Rola komunikacji korporacyjnej, Public Dialog [online: October 21, 2018], https://www.researchgate.net/publication/314114395_Role_of_corporate_communication_Rola_komunikacji_korporacyjnejSearch in Google Scholar

AWAN A. (2017),The Power of LinkedIn’s 500 Million Member Community [online:November17, 2018], https://blog.linkedin.com/2017/april/24/the-power-of-linkedins-500-million-communitySearch in Google Scholar

KANIA A. (2018),LinkedIn: najciekawsze polskie strony firmowe [online: November 18, 2018], https://nowymarketing.pl/a/18999,linkedin-najciekawsze-polskie-strony-firmowe-przegladSearch in Google Scholar

HEKMAN P. (2018),Polscy biznesmeni w mediach społecznościowych. LinkedIn niekwestionowanymliderem [online: November 18, 2018] http://wyborcza.pl/7,156282,23317546,polski-biznes-w-mediach-spolecznosciowych-linkedin-niekwestionowanym.htmlSearch in Google Scholar

READ A. (2018), The State of Social 2018 Report: Your Guide to Latest Social Media Marketing [online: November 12, 2018], https://blog.bufferapp.com/state-of-social-2018Search in Google Scholar

TAPSCOTT, D. (2012),How open is your organizational culture in this Social World? [online: November 14, 2018], http://impact99.ca/how-open-is-your-organizational-culture-in-this-social-world/Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD