1. bookVolume 4 (2018): Issue s1 (December 2018)
    Special Issue
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Stereotypes of Refugees as Presented in the Media and the Reality of Problems Linked with Cultural Adaptation and Social Integration of the Immigrant Children.

Published Online: 16 May 2019
Volume & Issue: Volume 4 (2018) - Issue s1 (December 2018) - Special Issue
Page range: 30 - 37
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BURCHILL S., DEVETAK R., LINKLATER A., PATTERSON M., REUS-SMIT C., TRUE J., (2006) Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa;Search in Google Scholar

CASTLES S., MILLER M. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;Search in Google Scholar

GÓRSKA K., KORCZAK L. (2014) Integracja w szkole dzieci z rodzin uchodźców [in:] Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 4, s. 18-32;Search in Google Scholar

KAWCZYŃSKA-BUTRYM, Z. (2009) Migracje : wybrane zagadnienia, UMCS, Lublin;Search in Google Scholar

KOWALSKA S. (2009) Status uchodźcy -wybrane aspekty prawne [in:] Pod wielkim dachem nieba : granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń;Search in Google Scholar

LALAK D. (2007), Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa;Search in Google Scholar

MARYAŃSKI A. (1984), Migracje w świecie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa;Search in Google Scholar

MAZUROWSKA K. (2006) Uczeń z innego świata [in:] Psychologia w Szkole, nr 1, s. 67–75;Search in Google Scholar

NIEDŹWIECKI D. (2010) Migracje i tożsamość : od teorii do analizy przypadku, Nomos, Kraków;Search in Google Scholar

STAWICKI R. (2004) Proces integracji uznanych uchodźców ze społeczeństwem [in:] Polityka Społeczna, nr 5/6, s. 9-11;Search in Google Scholar

ŻYŁA M., (2018) Exodus. Reportaż o uchodźcach i migracji, Znak, Kraków;Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD