Open Access

High-resolution Biostratigraphic Studies of Step-1 Well, Offshore, Western Niger Delta


Cite

Z uporabo alg luknjičark, apnenčastih nanofosilov in palinomorf so bile na območju zahodne delte reke Niger izvedene visoko resolucijske biostratigrafske preiskave morske vrtine STEP-1. Namen preiskave je bilo prepoznavanje biostratigrafskih območij, starosti ter paleookoljskih in paleoklimatskih rekonstrukcij. Iz 609 m dolgega preiskovanega odseka vrtine (1829– 2438 m) je bilo uporabljenih 50 vzorcev za preiskave alg luknjičark ter apnenčastih nanofosilov ter 25 vzorcev za palinološke preiskave na intervalih dolžin 12 m in 24 m. Uporabljene so bile standardne laboratorijske tehnike priprave za tri skupine mikrofosilov. Zaradi pojavljanja nekaterih oblik, kot so Globigerina praebulloides, Haplophragmoides spp, Bolivina scalprata miocenica, Valvulina flexilis in Cyclammina cf. minima sta bili identificirani dve planktonski ter ena bentonska cona alg luknjičark. To sta coni: lower N18, Upper N17 (zgodnji Pliocen, pozni Pliocen) in cona Cyclammina minima (pozni Miocen). Za nanofosile sta bili prepoznani dve bioconi, in sicer NN12 (cona Ceratolithus cristatus) in NN11 (cona Discoaster berggrenii). Omenjeni coni sta bili dodeljeni zgodnjemu Pliocenu ter poznemu Miocenu. Ostale forme vključujejo: Discoaster pentaradiatus, Sphenolithus abies in Ceratolithus armatus. Echitricolporites spinosus/cona P800 je bila dodeljena sklopom palinomorfa in je bila datirana kot pozni Miocen zaradi kvantitativnega pojavljanja Cyperaceaepollis spp. Štiri identificirani glavni zgoščeni odseki vključujejo intervale 1926 m, 1987 m, 2097 m in 2316 m, ki so bili datirani kot 5.0 Ma, 5.8 Ma, 6.3 Ma in 7.0 Ma. Na osnovi bentonske vrste alg luknjičark in palinološkega morskega indeksa, je plitvo morsko območje izbrano za preučevan interval ki je nastal pod mokrimi in suhimi paleoklimatskimi pogoji. Izsledki preiskave lahko brez dvoma služijo kot osnova za zaporedni stratigrafski model, ki v splošnem presega ločljivost seizmične stratigrafije.