Open Access

Fractional Current Flow in the Subsurface Using Electrical Resistivity Method: A Laboratory Approach


Cite

Raziskava prikazuje električno uporovno metodo z laboratorijskim eksperimentom, ki je bil izveden z name-nom izračuna odstotka električnega toka, ki se je gibal preko posamezne plasti zemljine v posodi, z uporabo Schlumbergerjeve postavitve elektrod. Uporabljeni so bili štirje različni vzorci zemljine s tremi postavitvami. Pridobljena navidezna upornost je bila interpretirana z uporabo tehnike ujemanja krivulj ter WinResist iteracijskih tipov krivulj A, H in A. Iz interpretacije podatkov so razvidne upornosti posamezne plasti in njena debelina. Pridobljeni rezultati debelin posameznih plasti niso bile skladne z dejanskimi debelinami. Za izračun dejanske debeline je bil zato pridobljen in uporabljen korekcijski faktor, ki služi kot konstanta. Efektivna globina prodiranja električnega toka je bila določena preko izračunane debeline posamezne plasti in znane razdalje med elektrodama (AB). Odstotek električnega toka, ki prodira preko plasti, je bil odvisen od razmika med elektrodama ter debelino plasti. Tako ima plast zemljine z razmeroma majhno debelino v primerjavi z večjo debelino majhen odstotek toka, ki prehaja skoznjo.