Open Access

Characterisation of the Wear of the Roller Cone Drill Bit Caused by Improperly Chosen Drilling Regime

   | Mar 23, 2021

Cite

Upad napredka vrtanja ali odpoved dleta med vrtanjem imata za posledico daljši čas izvajanja vrtalnih del. V toku raziskave obrabe kotalnega dleta IADC 136, ki je namenjen uporabi pri vrtanju skozi mehkejše kamnine, so se izvajale opazovanja in meritve vrtalnih parametrov. Po končanem odseku vrtanja, ko je hitrost napredovanja drastično padla, se je kotalno dleto natančno pregledalo za ugotovitev nastalih poškodb med vrtanjem. Za ugotavljanje in določanje načina obrabe so se uporabile moderne in standardne metode. Izvedla se je analiza hribinskega materiala skozi katerega se je vrtalo, ter analiza mikro in makro strukture materialov kotalnega dleta. Analiza materialov se je izvedla z uporabo optičnega in elektronskega mikroskopa, simultane termalne analize jekla kotalnega dleta, določila se je kemijska sestava jekla kotalnega dleta in geomehanske karakteristike hribinskega materiala skozi katerega se je vrtalo. Izražena obraba kotalnega dleta se je kvantitativno in kvalitativno ovrednotila v povezavi z režimom vrtanja in karakteristikami hribine skozi katere se je vrtalo. Rezultati naše raziskave materialov kotalnega dleta lahko služijo kot dobra osnova za razvoj novih jeklenih zlitin, ki bodo prenašale visoke temperature, ki nastajajo med vrtanjem, brez strukturnih sprememb jeklenih materialov.