Open Access

Laboratory Test Methods for Assessing the Abrasivity of Rocks and Soils in Geotechnology and Mining Applications


Cite

V geotehnologiji in rudarstvu so orodja in oprema v interakciji z agresivnim geološkim materialom, ki povzroča obrabo omenjenih komponent. Zaradi tega obstaja težnja po določevanju stopnje abrazivnosti posameznih geoloških materialov glede na vrsto interakcije z orodjem. V laboratorijih so bile razvite različne preiskave abrazivnosti. Ene od njih so splošne, druge namenske. Vsem pa je skupno to, da skušajo določiti abrazivnost kamnin ali zemljin glede na obrabo preizkušanca. V članku je predstavljen pregled laboratorijskih preiskav abrazivnosti geoloških materialov, ki so uporabne na področju geotehnologije in rudarstva. Splošne in namenske preiskave abrazivnosti so podrobno predstavljene. Namen članka je predstaviti obstoječe laboratorijske preiskave abrazivnosti kamnin in zemljin, na podlagi katerih je mogoče nadaljnje preiskovanje obrabe kot del celovitega pristopa pri tem tribološkem problemu. Razumevanje mehanizmov obrabe je podlaga za razvijanje orodij, odpornih proti obrabi ter modelov za napovedovanje njihove življenjske dobe.