1. bookVolume 7 (2019): Issue 2 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

The View of Political Islam on Islamophobia: The Example of the National Outlook Movement

Published Online: 21 Dec 2019
Page range: 52 - 67
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Islamophobia is a cultural based discrimination which targets the Muslim community. This research tries to be evaluate Islamophobia is from the viewpoint of Islamists in Turkey. As an Islamist group the National Outlook movement is chosen since they are the most prominent and effective Islamist group in Turkish society and politics. The National Outlook movement’s view of Islamophobia has common features about Islam with Islamophobic groups. And while discussing Islamophobia, they direct the same evil to Christian and Jewish society as Islamophobic groups direct towards Islam.

Keywords

(2018). “AG’den İslamofobi Raporu: Müslümanları Öteki Gösteriyorlar”, Milli Gazete [online]. <https://www.milligazete.com.tr/haber/1661451/agdden-islamofobi-raporu-muslumanlari-oteki-gosteriyorlar> (31.06.2019).Search in Google Scholar

(2015). “İslamofobi Değil İslam Düşmanlığı”, Milli Gazete [online], <http://www.milligazete.com.tr/islamofobi_degil_islam_dusmanligi/349692> (13.05.2017).Search in Google Scholar

(2017). “London Terror Attack: Photo of Muslim Woman Goes Viral”, The Observer [online]. <https://www.gladstoneobserver.com.au/news/london-terror-attack-photo-muslim-woman-goes-viral/3158110/> (24.03.2017).Search in Google Scholar

(2017). “Temel Karamollaoğlu: Gelin Avrupa Birliği’nden Vazgeçelim”, Yeniakit [online]. <http://www.yeniakit.com.tr/haber/temel-karamollaoglu-gelin-avrupa-birliginden-vazgecelim-289524.html> (16.03.2017).Search in Google Scholar

Aguirre, Mariano. (2001). 21. Yüzyıl Medeniyet Savaşlarının Yüzyılı Olarak Anılacak. In: Murat Yılmaz (ed). Medeniyetler Çatışması Samuel P. Huntington. İstanbul: Vadi Yayınları. pp. 272–217.Search in Google Scholar

Ali, Wajayat and Eli Clifton, Matthew Duss, Lee Fang, Scott Keyes ve Faiz Shakir. (2001). “The Roots of the Islamophobia Network in America”, Fear, Inc. Center for American Progress, <https://www.americanprogress.org/issues/religion/reports/2011/08/26/10165/fear-inc/> (20.03.2017).Search in Google Scholar

Alietti, Alfredo and Dario Padovan. (2013). “Religious Racism. Islamophobia and Antisemitism in Italian Society”, Religions, 4, pp. 584–602.Search in Google Scholar

Atun, Ata. (2016). “Hıristiyan Dünyasındaki İslamofobi”. Milli Gazete [online]. <http://www.milligazete.com.tr/hiristiyan_dunyasindaki_islamofobi/prof_dr_ata_atun/kose_yazisi/30072> (13.05.2017).Search in Google Scholar

Balibar, Etienne. (1991). “Is There a ‘Neo-Racism’?”, In: Etienne Balibar and Immanuel Wallerstein (ed). Race, Nation, Class Ambiguous Identites, Etienne Balibar and Immanuel Wallerstein, London: Verso, pp. 17–28.Search in Google Scholar

Bayraklı, Enes, Farid Hafez. (2016). Introduction, In: Enes Bayraklı, Darid Hafez (ed). European Islamophobia Report 2015, İstanbul: SETA, pp. 5–10.Search in Google Scholar

Bell, Dorian. (2018). “Europe’s ‘New Jews’: France, Islamophobia, and Antisemitism in the Era of Mass Migration”, Jewish History, 32, pp. 65–76.Search in Google Scholar

Canatan, Kadir. (2007). “İslamofobi ve Anti-İslamizm: Kavramsal ve Tarihsel Yaklaşım”. In: Kadir Canatan, Özcan Hıdır (ed). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, Ankara: Eskiyeni Yayınları, pp. 19–62.Search in Google Scholar

Çakır, Ruşen. (2005). “Milli Görüş Hareketi”, In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 544–603.Search in Google Scholar

Çalmuk, Fehmi. (2005). “Necmettin Erbakan”, In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 550–567.Search in Google Scholar

Çiğdem, Ahmet. (2005). “İslamcılık ve Türkiye Üzerine Notlar”, In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 26–33.Search in Google Scholar

Elman, Mirriam F. (2019). “Islamophobia”, Israel Studies, Vol: 24, No:2, pp. 144–156.Search in Google Scholar

Engin, Recep Taha. (2017). Hollanda, Türkiye ve İslamofobi, Milli Gündem [online], <http://milligundem.net/kose-yazisi/201/hollandaturkiye-ve-islamofobi.html> (14.05.2017).Search in Google Scholar

Erbakan, Necmettin. (2016). Davam, 7Th. Edition, Ankara: MGV Yayınları.Search in Google Scholar

FAIR. (2017). Defining Islamophobia, <http://www.fairuk.org/docs/defining%20islamophobia.pdf> (19.03.2017).Search in Google Scholar

Gülalp, Haldun. (2003). Kimlikler Siyaseti Türkiye’de Siyasal İslamın Temelleri. 1st Edition. İstanbul: Metis Yayınları.Search in Google Scholar

Göydeniz, Samet. (2018). İslamofobi ve Avrupa Devletleri, Uluslararası Gençlik Strateji Araştırma Merkezi, Ankara.Search in Google Scholar

Halliday, Fred. (1996). Islam & The Myth of Confrontation Religion and Politics in the Middle East. New York: I.B. Tauris.Search in Google Scholar

Fred Halliday, (1999). “Islamophobia Reconsidered”, Ethnic and Racial Studies, Vol:22, No:5, pp. 892–902Search in Google Scholar

Hıdır, Özcan. (2007). “Anti-Semitizm ve Anti-İslamizm: Benzerlikler ve Farklılıklar”. In: Kadir Canatan, Özcan Hıdır (ed). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, Ankara: Eskiyeni Yayınları, pp. 63–100.Search in Google Scholar

Huntington, Samuel P. (2001). “Medeniyetler Çatışması mı?”, In: Murat Yılmaz (ed.). Medeniyetler Çatışması Samuel P. Huntington. İstanbul: Vadi Yayınları. pp. 22–49.Search in Google Scholar

Kurtoğlu, Zerrin. (2005). “Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Siyaset Pozitivist Yönetim İdeolojisinin İslam’ın Siyasallaşmasına Katkısı”, In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 201–216.Search in Google Scholar

Laitin, David. (2010). Rational Islamophobia in Europe, European Journal of Sociology, Vol. 51, No:3, pp. 429–447.Search in Google Scholar

Lean, Nathan. (2012). The Islamophobia Industry How the Right Manufectures Fear of Muslims, London:PlutoPress.Search in Google Scholar

Lowenthal, Leo and Norbert Guterman. (1949). Prophets of Deceit, New York: Harper Brothers.Search in Google Scholar

Meer, Nasar and Tahseen Noorani, (2008). “A Socilogical Comparison of anti-Semitism and anti-Muslim Sentiment in Britain”, The Sociological Review, Vol:56, No:2, pp. 195–219.Search in Google Scholar

Mert, Nuray. (2005). “Türkiye İslamcılığına Tarihsel Bir Bakış”, In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 411–419.Search in Google Scholar

Okumuş, Ejder. (2007). “ABD’de İslamofobi ve Anti-İslamizm: 11 Eylül Öncesi ve Sonrası”, In: Kadir Canatan, Özcan Hıdır (ed). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, Ankara: Eskiyeni Yayınları, pp. 235–258Search in Google Scholar

Özbudun, Ergun and William Hale. (2010). Islamism, Democracy and Liberalism in Turkey The Case of the AKP. New York: Routledge.Search in Google Scholar

Pedziwiatr, Konrad. (2016). “Islamophobia in Poland National Report 2015”, In: Enes Bayraklı, Darid Hafez (ed). European Islamophobia Report 2015, İstanbul: SETA, pp. 412–442.Search in Google Scholar

Schiffer, Sabine ve Constantin Wagner. (2011). Anti-Semitism and Islamophobia — new enemies, old patterns, Race and Class, Vol: 52. No: 3, pp. 77–84. <http://journals.sage-pub.com/doi/abs/10.1177/0306396810389927> (19.03.2017).10.1177/0306396810389927>(19.03.2017)Open DOISearch in Google Scholar

Smelser, Neil J. (1972). Theory of Collective Behavior, New York: The Free Press.Search in Google Scholar

Taguieff, Pierre-Andrê. (2001). The Force of Prejudice On Racism and Its Doubles, Translated and Edited by Hassan Melehy. University of Minnesota Press. London.Search in Google Scholar

Taras, Raymond. (2012). Xenophobia and Islamophobia in Europe. Edinburgh: Edinburgh University Press.Search in Google Scholar

The Runnymade Trust. (1997). Islamophobia a challenge for Us All. England: The Runnymade Commission on British Muslims and Islamophobia.Search in Google Scholar

Tuğal, Cihan. (2011). Pasif Devrim İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi, 2nd Edition. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Search in Google Scholar

Türkan, Hüseyin. (Ed.) (2015). Avrupa’da Yükselen Ayrımcılık Nefret, İslamofobi ve Irkçılık. İstanbul: UHİM.Search in Google Scholar

Ülger, Uğur. (2017). Siyasal İslam’ın AB’ye Bakış Açısı: Milli Görüş Hareketi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. No: 29. pp. 619–632Search in Google Scholar

Vardar, Deniz. (2004). Aşırı Sağdan Popülist Radikal Sağa: Fransa Örneği. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.Search in Google Scholar

Yavuz, M. Hakan. (1997). Politicial Islam and the Welfare (Refah) Party in Turkey. Comparative Politics. Vol. 30, No. 30. pp. 63–82Search in Google Scholar

Yavuz, M. Hakan. (2003). Islamic Political Identity in Turkey. New York: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Yükleyen, Ahmet. (2007). “Amerika Birleşik Devletleri’nde Evanjelikler ve İslamofobi”, In: Kadir Canatan, Özcan Hıdır (ed). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, Ankara: Eskiyeni Yayınları, pp. 259–282.Search in Google Scholar

Yüksel, Mehmet. (2004). İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm ya da Batı ve Öteki, Prof. Dr. Vedi Aral’a Armağan-İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. Vol: LXXII, No: 1, pp. 189–199.Search in Google Scholar

Interview 1, Felicity Part, Member of General Executive Board, (20.04.2017).Search in Google Scholar

Interview 2, Felicity Party, District President, (27.03.2017).Search in Google Scholar

Interview 3, Felicity Party, District President, (04.04.2017).Search in Google Scholar

Interview 4, Felicity Party, District President, (24.04.2017).Search in Google Scholar

Interview 5, Felicity Party, District Vice President, (24.04.2017).Search in Google Scholar

Interview 6, Felicity Party, District President, (12.05.2017).Search in Google Scholar

Interview 7, Felicity Party, District President, (15.05.2017).Search in Google Scholar

Interview 8, Felicity Party, District President, (18.05.2017).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo