1. bookVolumen 7 (2019): Heft 2 (December 2019)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2353-3773
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

The View of Political Islam on Islamophobia: The Example of the National Outlook Movement

Online veröffentlicht: 21 Dec 2019
Volumen & Heft: Volumen 7 (2019) - Heft 2 (December 2019)
Seitenbereich: 52 - 67
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2353-3773
Erstveröffentlichung
15 Dec 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

(2018). “AG’den İslamofobi Raporu: Müslümanları Öteki Gösteriyorlar”, Milli Gazete [online]. <https://www.milligazete.com.tr/haber/1661451/agdden-islamofobi-raporu-muslumanlari-oteki-gosteriyorlar> (31.06.2019).Search in Google Scholar

(2015). “İslamofobi Değil İslam Düşmanlığı”, Milli Gazete [online], <http://www.milligazete.com.tr/islamofobi_degil_islam_dusmanligi/349692> (13.05.2017).Search in Google Scholar

(2017). “London Terror Attack: Photo of Muslim Woman Goes Viral”, The Observer [online]. <https://www.gladstoneobserver.com.au/news/london-terror-attack-photo-muslim-woman-goes-viral/3158110/> (24.03.2017).Search in Google Scholar

(2017). “Temel Karamollaoğlu: Gelin Avrupa Birliği’nden Vazgeçelim”, Yeniakit [online]. <http://www.yeniakit.com.tr/haber/temel-karamollaoglu-gelin-avrupa-birliginden-vazgecelim-289524.html> (16.03.2017).Search in Google Scholar

Aguirre, Mariano. (2001). 21. Yüzyıl Medeniyet Savaşlarının Yüzyılı Olarak Anılacak. In: Murat Yılmaz (ed). Medeniyetler Çatışması Samuel P. Huntington. İstanbul: Vadi Yayınları. pp. 272–217.Search in Google Scholar

Ali, Wajayat and Eli Clifton, Matthew Duss, Lee Fang, Scott Keyes ve Faiz Shakir. (2001). “The Roots of the Islamophobia Network in America”, Fear, Inc. Center for American Progress, <https://www.americanprogress.org/issues/religion/reports/2011/08/26/10165/fear-inc/> (20.03.2017).Search in Google Scholar

Alietti, Alfredo and Dario Padovan. (2013). “Religious Racism. Islamophobia and Antisemitism in Italian Society”, Religions, 4, pp. 584–602.10.3390/rel4040584Search in Google Scholar

Atun, Ata. (2016). “Hıristiyan Dünyasındaki İslamofobi”. Milli Gazete [online]. <http://www.milligazete.com.tr/hiristiyan_dunyasindaki_islamofobi/prof_dr_ata_atun/kose_yazisi/30072> (13.05.2017).Search in Google Scholar

Balibar, Etienne. (1991). “Is There a ‘Neo-Racism’?”, In: Etienne Balibar and Immanuel Wallerstein (ed). Race, Nation, Class Ambiguous Identites, Etienne Balibar and Immanuel Wallerstein, London: Verso, pp. 17–28.Search in Google Scholar

Bayraklı, Enes, Farid Hafez. (2016). Introduction, In: Enes Bayraklı, Darid Hafez (ed). European Islamophobia Report 2015, İstanbul: SETA, pp. 5–10.Search in Google Scholar

Bell, Dorian. (2018). “Europe’s ‘New Jews’: France, Islamophobia, and Antisemitism in the Era of Mass Migration”, Jewish History, 32, pp. 65–76.10.1007/s10835-018-9306-4Search in Google Scholar

Canatan, Kadir. (2007). “İslamofobi ve Anti-İslamizm: Kavramsal ve Tarihsel Yaklaşım”. In: Kadir Canatan, Özcan Hıdır (ed). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, Ankara: Eskiyeni Yayınları, pp. 19–62.Search in Google Scholar

Çakır, Ruşen. (2005). “Milli Görüş Hareketi”, In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 544–603.Search in Google Scholar

Çalmuk, Fehmi. (2005). “Necmettin Erbakan”, In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 550–567.Search in Google Scholar

Çiğdem, Ahmet. (2005). “İslamcılık ve Türkiye Üzerine Notlar”, In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 26–33.Search in Google Scholar

Elman, Mirriam F. (2019). “Islamophobia”, Israel Studies, Vol: 24, No:2, pp. 144–156.10.2979/israelstudies.24.2.12Search in Google Scholar

Engin, Recep Taha. (2017). Hollanda, Türkiye ve İslamofobi, Milli Gündem [online], <http://milligundem.net/kose-yazisi/201/hollandaturkiye-ve-islamofobi.html> (14.05.2017).Search in Google Scholar

Erbakan, Necmettin. (2016). Davam, 7Th. Edition, Ankara: MGV Yayınları.Search in Google Scholar

FAIR. (2017). Defining Islamophobia, <http://www.fairuk.org/docs/defining%20islamophobia.pdf> (19.03.2017).Search in Google Scholar

Gülalp, Haldun. (2003). Kimlikler Siyaseti Türkiye’de Siyasal İslamın Temelleri. 1st Edition. İstanbul: Metis Yayınları.Search in Google Scholar

Göydeniz, Samet. (2018). İslamofobi ve Avrupa Devletleri, Uluslararası Gençlik Strateji Araştırma Merkezi, Ankara.Search in Google Scholar

Halliday, Fred. (1996). Islam & The Myth of Confrontation Religion and Politics in the Middle East. New York: I.B. Tauris.10.5040/9780755611973Search in Google Scholar

Fred Halliday, (1999). “Islamophobia Reconsidered”, Ethnic and Racial Studies, Vol:22, No:5, pp. 892–90210.1080/014198799329305Search in Google Scholar

Hıdır, Özcan. (2007). “Anti-Semitizm ve Anti-İslamizm: Benzerlikler ve Farklılıklar”. In: Kadir Canatan, Özcan Hıdır (ed). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, Ankara: Eskiyeni Yayınları, pp. 63–100.Search in Google Scholar

Huntington, Samuel P. (2001). “Medeniyetler Çatışması mı?”, In: Murat Yılmaz (ed.). Medeniyetler Çatışması Samuel P. Huntington. İstanbul: Vadi Yayınları. pp. 22–49.Search in Google Scholar

Kurtoğlu, Zerrin. (2005). “Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Siyaset Pozitivist Yönetim İdeolojisinin İslam’ın Siyasallaşmasına Katkısı”, In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 201–216.Search in Google Scholar

Laitin, David. (2010). Rational Islamophobia in Europe, European Journal of Sociology, Vol. 51, No:3, pp. 429–447.10.1017/S0003975610000202Search in Google Scholar

Lean, Nathan. (2012). The Islamophobia Industry How the Right Manufectures Fear of Muslims, London:PlutoPress.Search in Google Scholar

Lowenthal, Leo and Norbert Guterman. (1949). Prophets of Deceit, New York: Harper Brothers.Search in Google Scholar

Meer, Nasar and Tahseen Noorani, (2008). “A Socilogical Comparison of anti-Semitism and anti-Muslim Sentiment in Britain”, The Sociological Review, Vol:56, No:2, pp. 195–219.10.1111/j.1467-954X.2008.00784.xSearch in Google Scholar

Mert, Nuray. (2005). “Türkiye İslamcılığına Tarihsel Bir Bakış”, In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 411–419.Search in Google Scholar

Okumuş, Ejder. (2007). “ABD’de İslamofobi ve Anti-İslamizm: 11 Eylül Öncesi ve Sonrası”, In: Kadir Canatan, Özcan Hıdır (ed). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, Ankara: Eskiyeni Yayınları, pp. 235–258Search in Google Scholar

Özbudun, Ergun and William Hale. (2010). Islamism, Democracy and Liberalism in Turkey The Case of the AKP. New York: Routledge.Search in Google Scholar

Pedziwiatr, Konrad. (2016). “Islamophobia in Poland National Report 2015”, In: Enes Bayraklı, Darid Hafez (ed). European Islamophobia Report 2015, İstanbul: SETA, pp. 412–442.Search in Google Scholar

Schiffer, Sabine ve Constantin Wagner. (2011). Anti-Semitism and Islamophobia — new enemies, old patterns, Race and Class, Vol: 52. No: 3, pp. 77–84. <http://journals.sage-pub.com/doi/abs/10.1177/0306396810389927> (19.03.2017).10.1177/0306396810389927>(19.03.2017)DOI öffnenSearch in Google Scholar

Smelser, Neil J. (1972). Theory of Collective Behavior, New York: The Free Press.Search in Google Scholar

Taguieff, Pierre-Andrê. (2001). The Force of Prejudice On Racism and Its Doubles, Translated and Edited by Hassan Melehy. University of Minnesota Press. London.Search in Google Scholar

Taras, Raymond. (2012). Xenophobia and Islamophobia in Europe. Edinburgh: Edinburgh University Press.10.1515/9780748654871Search in Google Scholar

The Runnymade Trust. (1997). Islamophobia a challenge for Us All. England: The Runnymade Commission on British Muslims and Islamophobia.Search in Google Scholar

Tuğal, Cihan. (2011). Pasif Devrim İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi, 2nd Edition. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Search in Google Scholar

Türkan, Hüseyin. (Ed.) (2015). Avrupa’da Yükselen Ayrımcılık Nefret, İslamofobi ve Irkçılık. İstanbul: UHİM.Search in Google Scholar

Ülger, Uğur. (2017). Siyasal İslam’ın AB’ye Bakış Açısı: Milli Görüş Hareketi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. No: 29. pp. 619–632Search in Google Scholar

Vardar, Deniz. (2004). Aşırı Sağdan Popülist Radikal Sağa: Fransa Örneği. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.Search in Google Scholar

Yavuz, M. Hakan. (1997). Politicial Islam and the Welfare (Refah) Party in Turkey. Comparative Politics. Vol. 30, No. 30. pp. 63–8210.2307/422193Search in Google Scholar

Yavuz, M. Hakan. (2003). Islamic Political Identity in Turkey. New York: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Yükleyen, Ahmet. (2007). “Amerika Birleşik Devletleri’nde Evanjelikler ve İslamofobi”, In: Kadir Canatan, Özcan Hıdır (ed). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, Ankara: Eskiyeni Yayınları, pp. 259–282.Search in Google Scholar

Yüksel, Mehmet. (2004). İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm ya da Batı ve Öteki, Prof. Dr. Vedi Aral’a Armağan-İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. Vol: LXXII, No: 1, pp. 189–199.Search in Google Scholar

Interview 1, Felicity Part, Member of General Executive Board, (20.04.2017).Search in Google Scholar

Interview 2, Felicity Party, District President, (27.03.2017).Search in Google Scholar

Interview 3, Felicity Party, District President, (04.04.2017).Search in Google Scholar

Interview 4, Felicity Party, District President, (24.04.2017).Search in Google Scholar

Interview 5, Felicity Party, District Vice President, (24.04.2017).Search in Google Scholar

Interview 6, Felicity Party, District President, (12.05.2017).Search in Google Scholar

Interview 7, Felicity Party, District President, (15.05.2017).Search in Google Scholar

Interview 8, Felicity Party, District President, (18.05.2017).Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD