1. bookVolume 71 (2019): Issue 1 (January 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2657-3628
First Published
27 Feb 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Black Protests – a struggle for women’s subjectivity

Published Online: 31 Dec 2018
Volume & Issue: Volume 71 (2019) - Issue 1 (January 2019)
Page range: 92 - 102
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2657-3628
First Published
27 Feb 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

In this article I propose a thesis that women’s rights are not something that when once gained remains forever. Women’s rights require a continuous struggle, a fight that is fought still anew. An example of this thesis is the nationwide women’s strike in Poland called Black Protests. It was held to protest against the government policy that disfavours women, in particular, against the attempts to tighten abortion laws. My aim is to analyse the nature of Black Protests and to reflect on their significance for women’s subjectivity.

Keywords

Brodziak, Ł. (2016). Podmiotowość i tożsamość jako źródła obywatelskości. Filozoficzne Aspekty Genezy, (13), 245-264. http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/images/FAG/2016.t.13/art.14.pdf (accessed: October 25, 2018).Search in Google Scholar

Buczkowski, P., & Cichocki R. (Eds.) (1989). Podmiotowość - możliwość - rzeczywistość - konieczność. Poznań: Nakom.Search in Google Scholar

CBOS (2013). Doświadczenia aborcyjne Polek. Komunikat z badań. https://www.cbos.pl/SPI­SKOM.POL/2013/K_060_13.PDF (accessed: October 27, 2018).Search in Google Scholar

Chrzczonowicz, M. (2018). Prokurator Ziobro za zaostrzeniem ustawy: nieuleczalna choroba lub ciężkie upośledzenie płodu nie jest wystarczającym powodem do aborcji. <https://oko.press/zbigniew-ziobro-nieuleczalna-choroba-lub-ciezkie-uposledzenie-plodu-nie-jest-wystarczajacym-powodem-do-aborcji/ (accessed: November 16, 2018).Search in Google Scholar

Ciekaweliczby.pl (2018). 85% Polaków przeciwnych zaostrzeniu prawa aborcyjnego (sondaż). http://ciekaweliczby.pl/85-polakow-przeciwnych-zaostrzeniu-prawa-aborcyjnego-sondaz/ (accessed: October 22, 2018).Search in Google Scholar

Czerepaniak-Walczak, M. (1999). Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna i edukacyjna. In: E. Kubiak-Szymborska (Ed.), Podmiotowość w wychowaniu. Między ideą a realnością. Bydgoszcz: „Wers”.Search in Google Scholar

Dąbrowska Z. (2018). Sondaż: Polacy nie chcą zaostrzania przepisów aborcyjnych. Rzeczpo­spolita. Retrieved from: https://www.rp.pl/Spor-o-aborcje/301249914-Sondaz-Polacy-nie-chca-zaostrzania-przepisow-aborcyjnych.html (accessed: October 25, 2018).Search in Google Scholar

Federa.org.pl (2018). Kolejne próby ograniczenia dostępu do aborcji ze względu na wady płodu. Retrieved from: http://federa.org.pl/kolejne-proby-ograniczenia-dostepu-do-aborcji-ze-wzgledu-na-wady-plodu/ (accessed: October 25, 2018).Search in Google Scholar

Gazeta.pl (2018). Czarny Piątek dwa razy większy niż pierwszy Strajk Kobiet. „Nie będziemy kicać jak zajączki!”. Retrieved from: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23182956,demonstracja-dwa-razy-wieksza-niz-pierwszy-strajk-kobiet.html(accessed: October 30, 2018).Search in Google Scholar

Górnikowska-Zwolak, E. (2011). Siły społeczne kobiet - pozytywna energia region. Prob­lemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje (15), 117-137.Search in Google Scholar

Hardy, J. (2010). Nowy polski kapitalizm. Trans. A. Czarnacka. Warszawa: Instytut Wydaw­niczy „Książka i Prasa”.Search in Google Scholar

Janion, M. (2009). Solidarność - wielki zbiorowy obowiązek kobiet, wykład iinaugurujący Kon­gres Kobiet Polskich, 20-21 czerwca 2009. Retrieved from: http://www.kongreskobiet.pl/index.php/o-nas/44-aktualnosci/46-janion (accessed: October 25, 2018).Search in Google Scholar

Karnat-Napieracz, A. (2009). Tożsamość czyli świadomość redivivus. Kraków: Oficyna Wydaw­nicza AFM.Search in Google Scholar

Krasowska, A. (2012). Socjologiczne konstruowanie kategorii podmiotowości. Forum Socjo­logiczne. Wiedza - nauka - poznanie naukowe, (3), 47-62.Search in Google Scholar

Kubisa J. (2017). Odzyskajmy Polskę dla kobiet!. Krytyka Polityczna. Retrieved from: http://m.krytykapolityczna.pl/artykuly/kraj/20161010/odzyskajmy-polske-dla-kobiet(accessed: October 25, 2018).Search in Google Scholar

Michow E. (2013). Studia nad frazeologią somatyczną języka polskiego i bułgarskiego. Kielce: GlobalTranslator CUiT.Search in Google Scholar

Lempart M. (2018). “Czarny Piątek”, Ogólnopolski Strajk Kobiet. Retrieved from: https://m.facebook.com/ogolnopolskistrajkkobiet/photos/a.1540520529307273.1073741828.1539769832715676/2364674556891862/?type=3&source=54 (accessed: October 25, 2018).Search in Google Scholar

Ogólnopolski Strajk Kobiet. Grupa Główna. Retrieved from: https://www.facebook.com/ogolnopolskistrajkkobiet/accessed: October 25, 2018).Search in Google Scholar

Onet.pl (2018). Czarny piątek w całej Polsce. Kobiety protestują przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego [Relacja]. Retrieved from: <https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/czarny-piatek-w-calej-polsce-kobiety-protestuja-przeciwko-zaostrzeniu-prawa-relacja/505htjh (accessed: October 24, 2018).Search in Google Scholar

Pacewicz P. (2018). MACICE WSTAJĄ Z KOLAN i inne hasła Czarnego Piątku. Retrieved from: https://oko.press/macice-wstaja-kolan-inne-hasla-czarnego-piatku/ (accessed: Octo­ber 25, 2018).Search in Google Scholar

Pallus, P. (2016). „Czarny protest” zalał media społecznościowe. Retrieved from: https://busi­nessinsider.com.pl/media/internet/czarny-protest-w-mediach-spolecznosciowych/mz7cz2b (accessed: October 25, 2018).Search in Google Scholar

Pollitt, K. (2015). PRO. Odzyskajmy prawo do aborcji, trans. J. Głuszak. Warszawa: Wydawni­ctwo Krytyki Politycznej.Search in Google Scholar

Raport (2013). Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny: 20 lat tzw. ustawy antyabor­cyjnej w Polsce. Retrieved from: http://federa.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/raport_federacja_2013.pdf (accessed: October 25, 2018).Search in Google Scholar

Sawka, N. (2018). Wojnę kobiet z polskim państwem wyznaniowym czas zacząć. Krytyka Polityczna. Retrieved from: http://krytykapolityczna.pl/kraj/czarny-protest-2018/(accessed: October 27, 2018).Search in Google Scholar

Sztompka, P. (1988). Socjologiczna teoria podmiotowości. In: P. Buczkowski, & R. Cichocki (Eds.), Podmiotowość - możliwość - rzeczywistość - konieczność. Poznań: Nakom.Search in Google Scholar

Sztompka, P. (2005). Socjologia. Kraków: Znak.Search in Google Scholar

Święchowicz, M. (2018). Turystyka aborcyjna kwitnie. Polki masowo przerywają ciąże za granicą. Newsweek Polska. Retrieved from: https://www.newsweek.pl/polska/pod­ziemie-aborcyjne-i-turystyka-aborcyjna-w-polsce-kwitna/p3bve11 (accessed: Octo­ber 20, 2018).Search in Google Scholar

Tvn24.pl (2018). Rośnie liczba legalnych aborcji w Polsce. Zespół Downa jedną z wielu przyczyn. Retrieved from: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/liczba-legal­nych-aborcji-w-polsce-rosnie-zespol-downa-wsrod-przyczyn,811038.html (accessed: October 24, 2018).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun­kach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78. Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930170078 (accessed: October 25, 2018).Search in Google Scholar

Wielecki, K. (2014). Krótki wykład o podmiotowości. Zarządzanie Publiczne, 3(29), doi: 10.7366/1898352932908.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo