1. bookVolume 53 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Development of metadata for historical cartographic resources associated with the Paris Peace Conference (1919−1920)

Published Online: 30 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 53 (2021) - Issue 1 (January 2021)
Page range: 77 - 90
Received: 21 Nov 2021
Accepted: 17 Dec 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Allen, D.Y. (2001). Using the Dublin Core with CORC to Catalog Digital Images of Maps. Journal of Internet Cataloging, 4(1-2), 163-176. https://doi.org/10.1300/J141v04n01_1510.1300/J141v04n01_15 Search in Google Scholar

Baranowski, M., Bielecka, E., Gotlib, D., Pachół, P. & Soczewski, P. (2008). Wytyczne techniczne. Zasady tworzenia metadanych w zakresie geoinformacji. Wersja 1.03. Search in Google Scholar

Biblioteka Narodowa, (n.d.). Przepisy Katalogowania. Mapy. Retrieved 7 November 2021, from https://przepisy.bn.org.pl/przepisy-katalogowania/mapy#mapy Search in Google Scholar

Bidney, M. (2010). Can Geographic Coordinates in the Catalog Record Be Useful? Journal of Map & Geography Libraries, 6(2), 140-150. https://doi.org/10.1080/15420353.2010.49230410.1080/15420353.2010.492304 Search in Google Scholar

Bomba, R. (2013). Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych. In A. Radomski & R. Bomba (Eds.), Zwrot cyfrowy w humanistyce (pp. 57-71). E-naukowiec. Search in Google Scholar

Brahaj, A., Razum, M. & Hoxha, J. (2013). Defining Digital Library. In T. Aalberg, C. Papatheodorou, M. Dobreva, G. Tsakonas & J. Farrugia (Eds.), Research and Advanced Technology for Digital Libraries. TPDL 2013. Lecture Notes in Computer Science, 8092. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-40501-3_310.1007/978-3-642-40501-3_3 Search in Google Scholar

Carpo, M. (2017). The Second Digital Turn. Design Beyond Intelligence. The MIT Press. Search in Google Scholar

Chan, L.M. & Zeng, M.L. (2006). Metadata Interoperability and Standardization – A Study of Methodology, Part I. D-Lib Magazine, 12(6). https://doi.org/10.1045/june2006-chan10.1045/june2006-chan Search in Google Scholar

Cyfryzacja KPRM, (2020). Standard metadanych dla Systemu KRONiK@. Retrieved 16 November 2021, from https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standard--metadanych-dla-systemu-kronik Search in Google Scholar

David Rumsey Collection, (n.d.). Retrieved 16 November 2021, from https://www.davidrumsey.com Search in Google Scholar

Dublin Core, (n.d.). Retrieved 16 November 2021, from http://dublincore.org Search in Google Scholar

EUR-Lex, (2008). Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych. Retrieved 16 November 2021, from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1205&from=ES Search in Google Scholar

Europeana Collections, (n.d.). Retrieved 7 December 2021, from https://www.europeana.eu/pl Search in Google Scholar

Federacja Bibliotek Cyfrowych, (2016). Retrieved 8 November 2021, from https://fbc.pionier.net.pl/pro/tworzyc-repozytoria-cyfrowe/opisywanie--obiektow-cyfrowych Search in Google Scholar

Filipek, A. (2006). Dublin Core, czyli metadane w nowej formie. Zagadnienia Informacji Naukowej, (2), 50-58. Search in Google Scholar

Goodchild, M.F. & Janelle D.G. (2010). Toward critical spatial thinking in the social sciences and humanities. GeoJournal, 75(1), 3-13. https://doi.org/10.1007/s10708-010-9340-310.1007/s10708-010-9340-3286332820454588 Search in Google Scholar

Gregory, I.N. & Healey, R.G. (2007). Historical GIS: Structuring, mapping and analysing geographies of the past. Progress in Human Geography, 31(5), 638-653. https://doi.org/10.1177/030913250708149510.1177/0309132507081495 Search in Google Scholar

Harvard Geospatial Library, (n.d.). Retrieved 18 November 2021, from https://library.harvard.edu Search in Google Scholar

International Organization for Standardization. (2014). Geographic information — Metadata — Part 1: Fundamentals (ISO Standard No. ISO 19115-1:2014). Retrieved 5 December 2021, from https://www.iso.org/standard/53798.html Search in Google Scholar

Jones, R. (2011). Keyword intelligence: Keyword research for search, social and beyond. Sybex. Search in Google Scholar

Józef Piłsudski Institute of America, (n.d.). Retrieved 18 November 2021, from https://www.pilsudski.org Search in Google Scholar

Konopska, B. & Barwiński, M. (2019). Przegląd odnalezionych źródeł kartograficznych i tekstowych. Część pierwsza – mapy Polski [Paper presentation]. Kształtowanie granic niepodległej Polski w świetle dokumentów kartograficznych – problemy metodyczne korzystania z historycznych źródeł kartograficznych i tekstowych, Warsaw. Search in Google Scholar

Konopska, B. (2016). The cartographic materials auxiliary in the determination of the borders of Poland during the Paris Peace Conference (1919–1920) in the light of archival records. Polish Cartographical Review, 48(2), 67-75. https://doi.org/10.1515/pcr-2016-000610.1515/pcr-2016-0006 Search in Google Scholar

Kuźma, M. & Bauer, H. (2020). Map Metadata: the Basis of the Retrieval System of Digital Collections. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(7), 444. https://doi.org/10.3390/ijgi907044410.3390/ijgi9070444 Search in Google Scholar

Kuźma, M. & Mościcka, A. (2020). Evaluation of metadata describing topographic maps in a National Library. Heritage Science, 8(113), 1-16. https://doi.org/10.1186/s40494-020-00455-310.1186/s40494-020-00455-3 Search in Google Scholar

Kuźma, M. (2020). The use of GIS tools in the automation of examining the cartometry of old maps. Polish Cartographical Review, 52(4), 152-161. https://doi.org/10.2478/pcr-2020-001310.2478/pcr-2020-0013 Search in Google Scholar

Library of Congress, (n.d.). MARC Standards Office. MARC21 Standards. Retrieved 7 December 2021, from https://www.loc.gov/marc/ Search in Google Scholar

Linked Data, (2015). Retrieved 10 November 2021, from https://www.w3.org/standards/semanticweb/data Search in Google Scholar

McGee, M., Durante, K. & Weimer, K.H. (2017). Toward a Linked Data Model for Describing Cartographic Resources. Journal of Map & Geography Libraries, 13(1), 133-144. https://doi.org/10.1080/15420353.2017.130829110.1080/15420353.2017.1308291 Search in Google Scholar

Mościcka, A. & Zwirowicz-Rutkowska, A. (2020). Description of old maps in the Europeana Data Model. Journal of Cultural Heritage, 45, 315-326. https://doi.org/10.1016/j.culher.2020.05.00910.1016/j.culher.2020.05.009 Search in Google Scholar

Mościcka, A. & Zwirowicz-Rutkowska, A. (2018). On the use of geographic information in humanities research infrastructure: A case study on cultural heritage. ISPRS International Journal of Geo-Information, 7(3), 106. https://doi.org/10.3390/ijgi703010610.3390/ijgi7030106 Search in Google Scholar

Old Maps Online, (n.d.). Retrieved 10 November 2020, from https://www.oldmapsonline.org/ Search in Google Scholar

Open Education Database, (2021). Retrieved 10 November 2021, from https://oedb.org Search in Google Scholar

Polona, (n.d.). Retrieved 10 November 2020, from https://polona.pl Search in Google Scholar

Registry of Open Access Repositories, (n.d.). Retrieved 10 November 2021, from http://roar.eprints.org Search in Google Scholar

Roszkowski, M. (2010). Linked Data − model danych powiązanych w Semantic Web. Zagadnienia Informacji Naukowej, (2), 52-68. Search in Google Scholar

Shepard, E. (2014). A Digital Collection Collaboration in an Academic Repository: A Case Study. Journal of Archival Organization, 11(3-4), 205-220. https://doi.org/10.1080/15332748.2013.94873910.1080/15332748.2013.948739 Search in Google Scholar

USGS Historical Topographic Map Explorer, (n.d). Retrieved 8 December 2021, from https://livingatlas.arcgis.com/topoexplorer/ Search in Google Scholar

Virtual International Authority File, (n.d). Retrieved 5 December 2021, from http://viaf.org Search in Google Scholar

Yoose, B. & Perkins, J. (2013). The Linked Open Data Landscape in Libraries and Beyond. Journal of Library Metadata, 13(2-3), 197-211. https://doi.org/10.1080/19386389.2013.82607510.1080/19386389.2013.826075 Search in Google Scholar

Youngblood, D. (2006). Map use across the disciplines. Journal of Map and Geography Libraries, 2(2), 33-66. https://doi.org/10.1300/J230v02n02_0410.1300/J230v02n02_04 Search in Google Scholar

Zwirowicz-Rutkowska, A. & Mościcka, A. (2015). Stan-daryzacja w obszarze dziedzictwa kulturowego – przegląd wybranych podstaw metodycznych. Roczniki Geomatyki, 13(3,69), 277-287. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD