1. bookVolume 15 (2018): Issue 1 (December 2018)
    Deconstructing the Myth of Polishness in Music
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-5733
ISSN
1734-1663
First Published
31 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Beyond the Dogma of a ‘National Style’: Dance-Type Narration in Stanislaw Moniuszko’s Operas

Published Online: 29 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 15 (2018) - Issue 1 (December 2018) - Deconstructing the Myth of Polishness in Music
Page range: 41 - 61
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-5733
ISSN
1734-1663
First Published
31 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Cannon, R. (2012). Opera. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511980558Search in Google Scholar

Chodkowski, A. (Ed.) (1995). Encyklopedia muzyki. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Clark, M. (2002). The Quadrille as Embodied Musical Experience in 19th-Century Paris, The Journal of Musicology. Vol. 19, No. 3, pp. 503–526.Search in Google Scholar

Dziębowska, E. (1971). O polskiej szkole narodowej. In: Z. Chechlińska (Ed.), Szkice okulturze muzycznej XIX wieku. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Einstein, A. (1965). Muzyka w epoce romantyzmu. M. Jarocińska & S. Jarociński (Transl.). Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Hrčková, N. (Ed.), (2010). Dejiny hudby V: Hudba 19. storočia. Bratislava: Ikar.Search in Google Scholar

Keym, S. (2010). “Tearing Knowledge from the Germans”. Mieczysław Karłowicz and the German Symphonic Tradition. In: L. Sala (Ed.), The European Fin-de-Siècle and Polish Modernism. The Music of Mieczysław Karłowicz. Bologna: Ut Orpheus Edizioni.Search in Google Scholar

Małochleb, P. (2014). Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie pamięci kulturowej. Warszawa-Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

Muchenberg, B. (1989). Pogadanki o muzyce, Vol. 2. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Pradier, J.-M. (2001). L’ethnoscénologie. Vers une scénologie générale. L’Annuaire Théâtral. Vol. 17, No. 29, pp. 51–68.Search in Google Scholar

Zieziula, G. (2013). Moniuszko i Paryż, Muzyka. Vol. 68, No. 3, pp. 75–91.Search in Google Scholar

Zieziula, G. (2015). From Bettly in French to Die Schweizerhütte in German: the foreign-language operas of Stanisław Moniuszko. Muzyka. Vol. 60, No. 4, pp. 69–96.Search in Google Scholar

Zieziula, G. (forthcoming). Dzieła operowe. In: R. D. Golianek (Ed.), Moniuszko 200. Kompendium. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo