1. bookVolume 15 (2018): Issue 1 (December 2018)
    Deconstructing the Myth of Polishness in Music
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-5733
ISSN
1734-1663
First Published
31 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Polish School of Composition in 20th-Century Music – A Recapitulation

Published Online: 29 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 15 (2018) - Issue 1 (December 2018) - Deconstructing the Myth of Polishness in Music
Page range: 32 - 40
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-5733
ISSN
1734-1663
First Published
31 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Bacewicz, G. (1969). Szkic odpowiedzi na nieznaną ankietę i inne zapiski znalezione pośmiertnie w papierach kompozytorki. Ruch Muzyczny, No. 7, p. 4.Search in Google Scholar

Chomiński, J. M. (1956). Z zagadnień techniki kompozytorskiej XX wieku. Muzyka, No. 3, pp. 23–48.Search in Google Scholar

Dibelius, U. (1966). Moderne Musik 1: 1945 –1965. München: Piper.Search in Google Scholar

Dickinson, P. (1967). Polish Music Today. The Musical Times, Vol. 108, No. 1493, pp. 596–598.10.2307/953798Search in Google Scholar

Droba, K. (2005). Sonoryzm polski. In: M. Podhajski (Ed.), Kompozytorzy polscy 1918–200: Vol. 1. Eseje (pp. 279–280). Gdańsk: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki.Search in Google Scholar

Đurić-Klajn, S. (1957). Dani muzike u Varšavi. Zvuk, Vols. 9–10, pp. 9–10, 400–404.Search in Google Scholar

Erhardt, L. (1974). Trzydziestolecie w muzyce polskiej, periodyzacja, „szkoła polska”, perspektywy. Ruch Muzyczny, No. 18, pp. 11–15.Search in Google Scholar

Gąsiorowska, M. (2004). Szkoła polska – koniec historii?. In: K. Droba, T. Malecka, K. Szwajgier (Eds.), Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku (pp. 129–137). Kraków: Akademia Muzyczna.Search in Google Scholar

Giżka, S. (2006). Polska szkoła plakatu. Culture.pl, April 17, 2007. Text available on-line: https://culture.pl/pl/artykul/polska-szkola-plakatu (01.12.2018).Search in Google Scholar

Gojowy, D. (1975). Avantgarde in Polen. Musik und Bildung, No. 12, pp. 618–662.Search in Google Scholar

Harley, A. M. (1998). The Polish School of Sonorism and its European Context. In: P. Broman, N. A. Engebretsen, B. Alphonce (Eds.), Crosscurrents and Counterpoints: Offerings in Honor of Bengt Hambraeus at 70 (pp. 62–77). Gothenburg: University of Gothenburg.Search in Google Scholar

Helm, E. (1959). Current Chronicle (Poland). The Musical Quarterly, Vol. 45, No.1 (January), p. 111–114.Search in Google Scholar

Helman, A. (1998). Szkoła polska. In: A. Kołodysiński & K. J. Zarębski (Eds.), Historia kina. Wybrane lata. Warszawa: Kino.Search in Google Scholar

Jakelski, L. (2017). Making New Music in Cold War Poland. Oakland, California: California University Press.Search in Google Scholar

Joteyko, T. (1901). Filharmonia warszawska (Inauguracja). Przegląd Tygodniowy, No. 45, p. 527.Search in Google Scholar

Kaczyński, T. (1966). Grosse Aktivität in Warschau und in der polnischen Provinz. Melos, Vol. 33, No. 9, pp. 286–289.Search in Google Scholar

Kaczyński, T. (1966). Jesień 66. Pierwsze rozpoznanie. Ruch Muzyczny, No. 22, pp. 11–12.Search in Google Scholar

Kaczyński, T. (1974). Polska szkoła. Literatura, No. 9 (28 February), p. 6.Search in Google Scholar

Cegiełła, J. (1976). Konstanty Regamey (interview from 1971). In: Szkice do autoportretu polskiej muzyki współczesnej (pp. 151–160). Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Meyer, K. (2017). The Impact of the Cold War on the Polish School of Composition. Polski Rocznik Muzykologiczny, Vol. 15, pp. 65–77.Search in Google Scholar

Mycielski, Z. (1949). O zadaniach Związku Kompozytorów Polskich. Ruch Muzyczny, No. 14, pp. 6–10.Search in Google Scholar

Mycielski, Z. (1955). O twórczości muzycznej dziesięciolecia. VIII Walny Zjazd ZKP, 4–6 June 1955. ZKP 12/8, pp. 1–19.Search in Google Scholar

Mycielski, Z. (1961). Z Nowym Rokiem. Ruch Muzyczny, No. 1, pp. 1–2.Search in Google Scholar

Mycielski, Z. (1965). Do przyjaciół, Ruch Muzyczny, No. 21, pp. 12–13.Search in Google Scholar

Mycielski, Z. (1977). Otwarcie XXI „Warszawskiej Jesieni”. Ruch Muzyczny, No. 22, pp. 4–5.Search in Google Scholar

Nikolskaya, I. (1990). От Шимановского до Лютославского и Пендерецкого. Очерки развития симфонической музыки в Польше ХХ векa. Moskwa: Советский Композитор.Search in Google Scholar

Nurczyńska-Fidelska, E. (1998). „Szkoła” czy autorzy? Uwagi na marginesie doświadczeń polskiej historii filmu. In: E. Nurczyńska-Fidelska, B. Stolarska (Eds.), „Szkoła polska”. Powroty (pp. 23–31). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Search in Google Scholar

Pociej, B. (1960). Świt awangardy. Na marginesie III „Warszawskiej Jesieni”. Ruch Muzyczny, No. 1, pp. 9–10.Search in Google Scholar

Seehaber, R. (2009). Die »polnische Schule« in der Neuen Musik. Köln/Wien: Böhlau-Verlag GmbH.10.7788/9783412334819Search in Google Scholar

Seehaber, R. (2013). The construction of the ‘Polish School’: Self-perception and foreign perception of Polish contemporary music between 1956 and 1976. In: E. Manzuorani (Ed.), Polish Music since 1945 (pp. 49–55). Kraków: Musica Iagellonica.Search in Google Scholar

Sitkiewicz, P. (2011). Polska szkoła animacji. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria.Search in Google Scholar

Smalley, R. (1967). Stockhausen’s Gruppen. The Musical Times, Vol. 108, No. 1495 (September), pp. 794–797.10.2307/952487Search in Google Scholar

Stadlen, P. (1963). Welcome for ‘New Trend’ Music: Michaux Poems. London Daily Telegraph (24 September).Search in Google Scholar

Szafrańska, I. (1997). Czy istnieje polska szkoła kompozytorska? Z Pawłem Szymańskim, Stanisławem Krupowiczem, Andrzejem Chłopeckim – rozmawia Iwona Szafrańska. Dysonanse, No. 0, pp. 41–42.Search in Google Scholar

Thomas, A. (2005). Polish Music since Szymanowski. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511482038Search in Google Scholar

Thomas, A. (2008). Boundaries and Definitions: The Compositional Realities of Polish Sonorism. Muzyka, No. 1 (208), special issue edited by Z. Granat (Sonoristic Legacies. Towards New Paradigms in Music Theory, Aesthetics and Composition), pp. 7–16.Search in Google Scholar

Szoka, M. & Naliwajek-Mazurek, K. (Eds.), (2013). Warszawska Jesień w tekstach Andrzeja Chłopeckiego. Warszawa: Warszawska Jesień.Search in Google Scholar

Wörner, K. H. (1961). Current Chronicle (Germany). The Musical Quarterly, Vol. 47, No. 2 (April), pp. 233–255.Search in Google Scholar

Wörner, K. H. (1962). Current Chronicle (Poland). The Musical Quarterly, Vol. 48, No. 1 (January), pp. 93–121.Search in Google Scholar

Zieliński, T. A. (1961). Nowa sytuacja polskiej muzyki współczesnej. Ruch Muzyczny, No. 2, pp. 2–4.Search in Google Scholar

Zieliński, T. A. (1965). Jesień i kryteria. Ruch Muzyczny, No. 21, pp. 16–17.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo