1. bookVolume 15 (2018): Issue 1 (December 2018)
    Deconstructing the Myth of Polishness in Music
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-5733
ISSN
1734-1663
First Published
31 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Myth of Polishness in Polish Dances. How Ideologies Interpret Phenomena Related to Music and Movement

Published Online: 29 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 15 (2018) - Issue 1 (December 2018) - Deconstructing the Myth of Polishness in Music
Page range: 62 - 76
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-5733
ISSN
1734-1663
First Published
31 Dec 2013
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Au, S. (2004). Character Dancing. In: S. J. Cohen (Ed.), International Encyclopedia of Dance: a Project of Dance Perspectives Foundation, Vol. 2 (pp. 106–108). New York-Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Bielawski, L. (1963). Problem krakowiaka w twórczości Chopina. In: Z. Lissa (Ed.), The Book of the First International Musicological Congress Devoted to the Works of Frederick Chopin (pp. 100–103). Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Bielawski, L. (2014). The Origins of Mazurka Rhythms. Chopin in the World, No. 27, p. 8–12.Search in Google Scholar

Bogucka, M. (1994). Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku. Warszawa: PIW.Search in Google Scholar

Burszta, J. (1981). Kultura chłopska – ludowa a kultura narodowa. In: M. Biernacka, M. Frankowska & W. Paprocka (Eds.), Etnografia Polski, Przemiany kultury ludowej, Vol. 2 (pp. 391–415). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum-PAN.Search in Google Scholar

Bystroń, J. S. (1933). Dzieje obyczajów w dawnej Polsce: wiek XVI–XVIII, Vol. II. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski.Search in Google Scholar

Chałasiński, J. (1970). Tradycje i perspektywy przyszłości kultury polskiej. Warszawa: Wiedza Powszechna.Search in Google Scholar

Kolberg, O. (1858). Melodie ludowe w operze Jana Stefaniego Krakowiacy i górale. Ruch Muzyczny, No. 46, p. 361–363.Search in Google Scholar

Kołakowski, L. (1989). The Presence of Myth, A. Czerniawski [Transl.]. Chicago: University of Chicago Press.10.7208/chicago/9780226222257.001.0001Search in Google Scholar

Lange, R. (1998). Taniec a sztuka ruchu. In: D. Kubinowski (Ed.), Taniec we współczesnej kulturze i edukacji (p. 15–31). Lublin: UMCS.Search in Google Scholar

Lange, R. (2009). O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna. Poznań: Rhytmos.Search in Google Scholar

Moyers, B. & Campbell, J. (1988). Joseph Campbell and the Power of Myth. Ep. 1: Joseph Campbell and the Power of Myth — ‘The Hero’s Adventure’. Moyers, June 21, 1988. Text available on-line: https://billmoyers.com/content/ep-1-joseph-campbell-and-the-power-of-myth-the-hero%E2%80%99s-adventure-audio/ (01.12.2018).Search in Google Scholar

Moyers, B. & Campbell, J. (1988). Joseph Campbell and the Power of Myth. Ep. 2: Joseph Campbell and the Power of Myth — ‘The Message of the Myth’. Moyers, June 22, 1988. Text available on-line: https://billmoyers.com/content/ep-2-joseph-campbell-and-the-power-of-myth-the-message-of-the-myth/ (01.12.2018).Search in Google Scholar

Przyboś, A. (Ed.), (1977). Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 1624–1625 w świetle ówczesnych relacji. Kraków: Wydawnictwo Literackie.Search in Google Scholar

Przychodniak, Z. (1991). U progu romantyzmu. Przemiany warszawskiej krytyki teatralnej w latach 1815–1825. Wrocław: Wiedza o Kulturze.Search in Google Scholar

Rudnicka-Kruszewska, H. (1968). Wincenty Lessel. Szkic biograficzny na podstawie listów do syna. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Stróżewski, W. (Ed.), (1997). Norwid o muzyce. Kraków: Wydawnictwo Literackie.Search in Google Scholar

Szwedowska, J. (Ed.), (1975). Muzyka w czasopismach polskich XVIII wieku. Okres saski (1730–1765). Bibliografia i antologia. Kraków: PWM.Search in Google Scholar

Szweykowska, A. (1966). Widowiska baletowe na dworze Zygmunta III (4 czerwca 1592, 13 oraz 18 grudnia 1605). Muzyka, No. 1, pp. 27–36.Search in Google Scholar

Tatarowski, L. (1979). Poglądy na ludowość w czasopiśmiennictwie młodopolskim. Warszawa-Wrocław: PWN.Search in Google Scholar

Tazbir, J. (Ed.), (1991). Mity i stereotypy w dziejach Polski. Warszawa: Interpress.Search in Google Scholar

Tomaszewski, M. (1985). Kategoria narodowości i jej muzyczna ekspresja. Ruch Muzyczny, No. 6, pp. 3–5.Search in Google Scholar

Walas, T. (Ed.), (1995). Narody i stereotypy. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.Search in Google Scholar

Zawadzki, W. (Ed.), (1963). Polska Stanisławowska w oczach cudzoziemców, Vol. III. Warszawa: PIW.Search in Google Scholar

Żórawska-Witkowska, A. (1997). Muzyka na dworze Augusta II w Warszawie. Warszawa: Arx Regia.Search in Google Scholar

Żórawska-Witkowska, A. (1997). Wiek XVIII – apogeum i schyłek muzyki staropolskiej. In: U. Augustyniak & A. Karpiński (Eds.), Zmierzch kultury staropolskiej. Ciągłość i kryzysy (wieki XVII–XIX). Warszawa: Semper.Search in Google Scholar

Żórawska-Witkowska, A. (2011). Über die polnischen Elemente im dramma per musica „Ottone, re di Germania” (London 1722/23) von Georg Friedrich Händel. Händel-Jahrbuch, No. 57, pp. 49–76.Search in Google Scholar

Ванслов, B. B. (1981). Характерный танец. In: Ю. Н. Григорович (Ed.), Балет: энциклопедия (pp. 362–363). Москва: Советская Энциклопедия.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo