1. bookVolume 30 (2022): Issue 3 (September 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Cognitive Technologies in Smart City Services as the Future in Strategic Management of Cities

Published Online: 13 Jul 2022
Volume & Issue: Volume 30 (2022) - Issue 3 (September 2022)
Page range: 276 - 281
Received: 01 Mar 2022
Accepted: 01 Jul 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] A. Kuzior, M. Mańka-Szulik, and D. Krawczyk, „Changes in the management of electronic public services in the metropolis during the COVID-19 pandemic | Zmiany w zarządzaniu elektronicznymi usługami publicznymi w metropolii podczas pandemii COVID-19.” Polish Journal of Management Studies, vol. 24(2), pp. 261-275, 2021.10.17512/pjms.2021.24.2.16 Search in Google Scholar

[2] S. Baraniewicz-Kotasińska, „Smart City. Ujęcie nowych technologii w koncepcji inteligentnego miasta, Nowoczesne Systemy Zarządzania. Zeszyty 12 (2017)”, no. 3, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, p. 30, 2017. Search in Google Scholar

[3] A. Kwilinski and A. Kuzior, „Cognitive technologies in the management and formation of directions of the priority development of industrial enterprises”, Management Systems in Production Engineering, 28(2), pp. 133-138, https://doi.org/10.2478/mspe-2020-0020 http://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.2(39), 2020. Search in Google Scholar

[4] M. Wdowicz-Bilska, „Od miasta naukowego do Smart City”, „Architektura”, Czasopismo techniczne, Zeszyty 1, rok 109, 1-A/2/2012, Wydawnictwo Politechniki Krakow-skiej, p. 308, 2012. Search in Google Scholar

[5] A. Kwilinski, V. Tkachenko, and A. Kuzior, „Transparent cognitive technologies to ensure sustainable society development”, [online], Journal of Security and Sustainability Issues, p. 561, http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.2(15)., 2019.10.9770/jssi.2019.9.2(15) Search in Google Scholar

[6] M. Meternowska, „Wpływ nowoczesnych technologii na zmiany w sposobie zarządzania”, „Gospodarka Materia-łowa i Logistyka no. 5”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, pp. 394-403, 2017. Search in Google Scholar

[7] A. Cavoukian, and M. Chibba, „Cognitive cities, big data and citizen participation: The essentials of privacy and security. In Towards Cognitive Cities: Advances in Cognitive Computing and Its Application to the Governance of Large Urban Systems (Studies in Systems, Decision and Control (63)), Springer International Publishing: Cham, Switzerland, vol 63, pp. 61-82, 2016. Search in Google Scholar

[8] L. Sweeney, „Matching Known Patients to Health Records in Washington State Data”, Harvard University, Data Privacy Lab, White Paper 1089-1. June 2013.10.2139/ssrn.2289850 Search in Google Scholar

[9] D. Szymańska, A. Lewandowska and M. Korolko, „Cyfryzacja w miastach – idea, koncepcje i wdrożenia”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. Search in Google Scholar

[10] A. Sobol, „Inteligente miasta versus zrównoważone miasta”, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach vol. 320”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, pp. 75-86, 2017. Search in Google Scholar

[11] D. Nowak-Nova, „Wpływ systemów kognitywnych na system ekonomiczny przedsiębiorstwa”, „Wyzwania dla współczesnego zarządzania i jakości z perspektywy młodych naukowców”, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, pp. 207-219, 2020. Search in Google Scholar

[12] M. Höjer and J. Wangel „Smart Sustainable Cities: Definition and Challenges”, „ICT Innovations for Sustainability, Advances in Intelligent Systems and Computing 310”, Springer International Publishing, 2014.10.1007/978-3-319-09228-7_20 Search in Google Scholar

[13] J. Kwaśny, „Rozwój e-administracji w polskich miastach w następstwie kryzysu związanego z pandemią COVID-19”, Horyzonty Polityki 2022, vol. 13, no. 42, 2022.10.35765/hp.2180 Search in Google Scholar

[14] K. Midor, A. Kuzior, G. Płaza, M. Molenda, and D. Krawczyk, „Reception of the Smart City Concept in the Opinion of Local Administration Officials – A Case Study”. Management Systems in Production Engineering 29 (4), pp. 320-326, 2021.10.2478/mspe-2021-0040 Search in Google Scholar

[15] M. Rojszak, „Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nowych technik przetwarzania informacji”, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019. Search in Google Scholar

[16] M. Mattioli, Disclosing Big Data, „Minnesota Law Review” 2014/99, 2014. Search in Google Scholar

[17] N. Richards and J. King, Big Data Ethics, „Wake Forest Law Review” 2014/49, pp. 393-432, 2014. Search in Google Scholar

[18] G. Rometty, „Digital Today, Cognitive Tomorrow”, „Frontiers”, magazine Fall, Sep. 2016. Search in Google Scholar

[19] M. Jagielska, „Sztuczna inteligencja w zarządzaniu, Zarządzanie humanistyczne i publiczne”, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, p. 101, 2017. Search in Google Scholar

[20] A. Kuzior, O. Arefieva, Z. Poberezhna, and O. Ihumentsev, „The Mechanism of Forming the Strategic Potential of an Enterprise in a Circular Economy”, Sustainability 2022, 14, 3258. https://doi.org/10.3390/su14063258, Mar. 2022. Search in Google Scholar

[21] R. Moyser, and S. Uffer, „From smart to cognitive: A roadmap for the adoption of technology in cities.” Stud. Syst. Decis. Control 2016.10.1007/978-3-319-33798-2_2 Search in Google Scholar

[22] J. Rzucidło and J. Węgrzyn, „Stany nadzwyczajne w sytuacji szczególnego zagrożenia państwa w cyberprzestrzeni”, PPKonst vol. 2015/5, pp. 131-158, 2015. Search in Google Scholar

[23] P. Sienkiewicz, „Analiza systemowa zagrożeń dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni”, „Automatyka”, vol. 13, no. 2, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, p. 587, 2009. Search in Google Scholar

[24] K. Chałubińska-Jentkiewicz, „Prawna ochrona treści cyfrowych”, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2022. Search in Google Scholar

[25] P. Flach „Machine Learning: The Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data”, University of Bristol, 2012.10.1017/CBO9780511973000 Search in Google Scholar

[26] A. Bytniewski and M. Hernes, „Kognitywny zintegrowany system informatyczny zarządzania wspierający Big Management”, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, no. 23, vol. 1, pp. 7-15, 2016.10.17512/znpcz.2016.3.1.01 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD