1. bookVolume 30 (2022): Issue 3 (September 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Cognitive Technologies – Are We in Danger of Humanizing Machines and Dehumanizing Humans?

Published Online: 13 Jul 2022
Volume & Issue: Volume 30 (2022) - Issue 3 (September 2022)
Page range: 269 - 275
Received: 01 Mar 2022
Accepted: 01 Jul 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] A. Kuzior, A. Kwilinski and V. Tkachenko. Sustainable development of organizations based on the combinatorial model of artificial intelligence. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(2), 2019, 1353-1376. http://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.2(39)10.9770/jesi.2019.7.2(39) Search in Google Scholar

[2] H. Innis. „Nachylenie komunikacyjne”. Communicare. Almanach antropologiczny. Oralność/Piśmienność”, 2007, pp. 9-32 Search in Google Scholar

[3] J. Horgan, Koniec nauki, czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej. Warszawa: Prószyński i Spółka, 1999, p. 234. Search in Google Scholar

[4] F. Rossi, “Artificial Intelligence: Potential Benefits and Ethical Considerations, European Parliament”, Internet: https://policycommons.net/artifacts/1340375/artificial-intelligence/1950888/, Oct.12 2016 [Febr.12.2022] Search in Google Scholar

[5] J. Haugeland, “Artificial Intelligence: The Very Idea”, Artificial Intelligence, Cambridge: MIT Press, MA, 1985, 287 pp.: https://www.researchgate.net/publication/256121747 Search in Google Scholar

[6] E. Rich and K. Knight. Artificial Intelligence, New York: McGraw-Hill, 1990, pp. 100-101. Search in Google Scholar

[7] Ethics guidelines for trustworthy AI: Internet https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1 [FEB. 15.2022] Search in Google Scholar

[8] T. Gościniak and K. Wodarski. „Effectiveness of using the method of artificial intelligence in maintenance of ICT systems”. Management Systems in Production Engineering, 27, 1, pp. 40-45, 2019.10.1515/mspe-2019-0007 Search in Google Scholar

[9] G.A. Miller, “The cognitive revolution: a historical perspective”. Trends in Cognitive Science, 7, 3, 2003. Search in Google Scholar

[10] A. Przegalińska. Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję. Kraków, 2016, pp. 239-240. Search in Google Scholar

[11] N. Biedrzycki, Cognitive computing, czyli jak naprawdę działa sztuczna inteligencja, Internethttps://www.forbes.pl/opinie/cognitive-computing-jak-dziala-sztuczna-inteligencja/hfg65d6, JUL. 06.2017 [FEB. 20.2022] Search in Google Scholar

[12] E. Brynjolfsson and A. McAfee. “The Second Machine Age”. Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, New York: W.W. Norton & Company, 2014. Search in Google Scholar

[13] B. Mejssner, „Biznes sterowany algorytmami”, Internet: https://www.computerworld.pl/news/Biznes-sterowanyalgorytmami,406799.htm, Dec. 12, 2016 [Feb. 12, 2022] Search in Google Scholar

[14] A. Kwilinski and A. Kuzior. “Cognitive Technologies in the Management and Formation of Directions of The Priority Development of Industrial Enterprises”. Management Systems in Production Engineering, Volume 28, Issue 2, pp. 133-138, 2020.10.2478/mspe-2020-0020 Search in Google Scholar

[15] A. Kwilinski, V. Tkachenko, A. Kuzior. “Transparent cognitive technologies to ensure sustainable society development”. Journal of Security and Sustainability Vol. 9, 2, pp. 561-570, 2019. http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.2(15)10.9770/jssi.2019.9.2(15) Search in Google Scholar

[16] A. Kuzior and K. Postrzednik-Lotko. „Natural language and gettering of information”. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, pp. 13479-13486. Search in Google Scholar

[17] J. Ober, and A. Kochmańska. “Adaptacja innowacji w branży IT w Polsce: wpływ wybranych czynników komunikacji wewnętrznej”. Zrównoważony rozwój, 14, 140. 2022, https://doi.org/10.3390/su14010140 Search in Google Scholar

[18] J. Ober, and J. Karwot. “Zachowania proekologiczne: analiza empiryczna na przykładzie polskich konsumentów”. Energie, 15, 1690. 2022, https://doi.org/10.3390/en15051690 Search in Google Scholar

[19] J. Karwot, and J. Ober. Zarządzanie bezpieczeństwem gospodarki wodnej. Studium przypadku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Management Systems in Production Engineering, 3(27), pp. 189-196, 2019, http://dx.doi.org/10.1515/mspe-2019-003010.1515/mspe-2019-0030 Search in Google Scholar

[20] A. Kuzior. “Polskie i niemieckie doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju” [„Polish and German Experiences in Planning and Implementation of Sustainable Development”]. Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 5(1), pp. 81-89, 2010. Search in Google Scholar

[21] A. Kuzior. “Development of competences key to sustainable development”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, vol. 75, pp. 71-81, 2014. Search in Google Scholar

[22] R. Keister and P. Lewandowski. Rutynizacja w czasach przemiany? Przyczyny i konsekwencje zmian struktury zadań w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych, 2016. Search in Google Scholar

[23] A. Kuzior. „Development of Industry 4.0 and the issue of technological unemployment case study – Poland”. In: Innovation management and information technology impact on global economy in the era of pandemic of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba, Spain. Ed. Khalid S. Soliman, pp. 7843-7849. Search in Google Scholar

[24] A. Kochmańska and I. Marszałek-Kotzur. „Idea smart city a wykluczenie społeczne”, in Miasto, przedsiębiorstwo i spo-łeczeństwo w gospodarce 4.0: wybrane aspekty, I. Jonek-Kowalska, Ed, Warszawa: CeDeWu, 2021, pp. 55-64. Search in Google Scholar

[25] R. Kowalski. „Algorithm = Logic + Control”. Communications of the ACM, vol. 22 (7), pp. 424-436, 1979.10.1145/359131.359136 Search in Google Scholar

[26] D. Neyland. The Everyday Life of an Algorithm. Cham: Pal-grave Pivot, 2018.10.1007/978-3-030-00578-8 Search in Google Scholar

[27] D. Neyland and N. Möllers. “Algorithmic IF... THEN Rules and the Conditions and Consequences of Power”. Information, Communication & Society, 20 (1), pp. 45-62, 2017.10.1080/1369118X.2016.1156141 Search in Google Scholar

[28] J.D. Bolter. Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera. Warszawa: PIW, 1990. Search in Google Scholar

[29] T. Gillespie. “The Relevance of Algorithms”. in Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society P. Gillespie, J. Boczkowski, and K. Foot, Ed. Cambridge – MA: MIT Press, 2014, pp. 167-193. Search in Google Scholar

[30] R. Caplan and D. Boyd. “Isomorphism through algorithms: Institutional dependencies in the case of Facebook”. Big Data & Society, vol. 1-12, 2018.10.1177/2053951718757253 Search in Google Scholar

[31] M. Nunes. “Error, Noise, and Potential: The Outside of Purpose”. in Error: Glitch, Noise, and Jam in New Media Cultures M. Nunes, Ed. New Haven, CT and London, Continuum, 2011, pp. 3-23. Search in Google Scholar

[32] M. Heidegger. Budować, mieszkać, myśleć. Warszawa: Aletheia. 1977. Search in Google Scholar

[33] D. Beer. “The Social Power of Algorithms”. Communication & Society, vol. 1 (20), pp. 1-13. 2017.10.1080/1369118X.2016.1216147 Search in Google Scholar

[34] K. Szymielewicz. „W pułapce toksycznych modeli biznesowych”. in Człowiek vs. algorytmy i sztuczna inteligencja – kto kogo zaprogramuje. J. Szomburg, J.M. Szomburg, A. Leśniewicz, M. Wandałowski, Ed. 4 (7) 2021 Pomorski Thin-kletter pp. 12-2. www.kongresobywatelski.pl Search in Google Scholar

[35] M. Kosiński. „Jak daleko sięga władza algorytmów”. in Człowiek vs. algorytmy i sztuczna inteligencja – kto kogo zaprogramuje. J. Szomburg, J.M. Szomburg, A. Leśniewicz, M. Wandałowski Ed. 4 (7) 2021 Pomorski Thinkletter, pp. 12-21: www.kongresobywatelski.pl Search in Google Scholar

[36] S. Koczy. „Roboty humanoidalne jako dylemat rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, (566(1)), pp. 39-46. 2018.10.5604/01.3001.0011.6063 Search in Google Scholar

[37] D. Gałuszka, G. Ptaszek and D. Żuchowska-Skiba. „Uspo-łecznianie technologii u progu czwartej rewolucji przemysłowej” in Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku, D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba, Ed., Kraków, Wydawnictwo LIBRON, 2016, pp. 16-1. Search in Google Scholar

[38] J.M. Balkin, The Path of Robotics Law, „California Law Review” 2015, nr 6, p. 49, https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6170&context=fss_papers [dostęp 10.01.2019 r.] Search in Google Scholar

[39] B. Deng. Machine ethics: The robot’s dilemma, „Nature” 2015, nr 523, 2015 s. 25, https://www.nature.com/news/machine-ethics-the-robot-s-dilemma-1.1788110.1038/523024a Search in Google Scholar

[40] P. Łupkowski and F. Jański-Mały. The more you see me the more you like me: Influencing the negative attitudes towards interactions with robots. Journal of Automation, Mobile Robotics Intelligent Systems, 14(3), 2020. https://doi.org/10.14313/JAMRIS/3-2020/27. Search in Google Scholar

[41] A. Wykowska, “Social Robots to Test Flexibility of Human Social Cognition”. Int J of Soc Robotics, 12, pp. 1203-1211 2020. https://doi.org/10.1007/s12369-020-00674-5.777361333408797 Search in Google Scholar

[42] J.G. Stapels and F. Eyssel. Let’s not be indifferent about robots: Neutral ratings on bipolar measures mask ambivalence in attitudes towards robots. PloS one, 16(1), 2021 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.024469710.1371/journal.pone.0244697 Search in Google Scholar

[43] A. Kuzior and J. Zozulak. Adaptation of the Idea of Phronesis in Contemporary Approach to Innovation. Management Systems in Production Engineering, 27(2), 2019, pp. 84-87. https://doi.org/10.1515/mspe-2019-0014 Search in Google Scholar

[44] M. McLuhan. Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa, 2004. Search in Google Scholar

[45] L.D. Introna and N. Hayes (2011). On sociomaterial imbrications: What plagiarism detection systems reveal and why it matters. Department of Organisation, Work & Technology, Lancaster University, UK, 2011.10.1016/j.infoandorg.2011.03.001 Search in Google Scholar

[46] H. Hawking, S. Russell, M. Tegmark and F. Wilczek. Stephen Hawking: ‘Transcendence looks at the implications of artificial intelligence – but are we taking AI seriously enough?. 2014. http://www.independent.co.uk/news/science/stephen-hawking-transcendence-looks-at-the-implications-of-artificial-intelligence-but-are-we-taking-9313474.html [dostęp 22.02.2021] Search in Google Scholar

[47] S. Beck. Roboter, Cyborgs und das Recht. Von der Fiktion zur Realität. in T.M. Spranger (Ed.), Aktuelle Herausforderungen der Life Science, LIT Verlag, Berlin – Münster 2010 pp. 95-120 Search in Google Scholar

[48] Ł. Afeltowicz. Czy technika pozbawia nas pracy? Bezrobocie technologiczne w perspektywie teorii Aktora – sieci. Studia Socjologiczne 1(184)2007, pp. 107-126. Search in Google Scholar

[49] E. Domańska. Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, Warszawa 2008 Search in Google Scholar

[50] M. Heller. Podróże z filozofią w tle. Wydawnictwo Znak, Kraków 2006 Search in Google Scholar

[51] M. Heller. „Czy świat jest matematyczny?” Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, t. XXII, 1998 Search in Google Scholar

[52] K. Krzysztofek. „Big data society. Technologie zamozapisu i samopokazu: ku humanistyce cyfrowej”. Transformacje, no 1-4, 2012 Search in Google Scholar

[53] K.E. Davis, B. Kingsbury and S.E. Mery. Introduction: Global Governance by Indicators. in K.E. Davis et al. Ed. Governance by Indicators. Global Power by Quantification and Rankings. 2012, Oxford10.1093/acprof:oso/9780199658244.001.0001 Search in Google Scholar

[54] M. Halawa M. „Facebook – platforma algorytmicznej towarzyskości i technologia siebie”. Kultura i Społeczeństwo, no 4, 201310.2478/kultura-2014-0007 Search in Google Scholar

[55] M. Szpunar. Kultura algorytmów. Kraków 2019 https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/149836/szpunar_magdalena_kultura_algorytmow_2019.pdf?sequence=3 Search in Google Scholar

[56] T.M. Porter. Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Sciensce and Public Life. Princenton, 199510.1515/9780691210544 Search in Google Scholar

[57] P. Nosal. Technologia i sport. WN Katedra, Gdańsk 2014 Search in Google Scholar

[58] M. Wróblewski. “Nowe szaty healthismu. Self-tracking, neoliberalism i kapitalizm kognitywny”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 58, 201610.18778/0208-600X.58.01 Search in Google Scholar

[59] M. Foucault. Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. PWN, Warszawa, 2000. Search in Google Scholar

[60] M. Andrejevic. Surveillance and Alienation in the Online Economy, Surveillance & Society, vol. 8 (3), 2011, pp. 278-2810.24908/ss.v8i3.4164 Search in Google Scholar

[61] P. Kuzior. Prawo do bycia „offline” jako współczesny element praw człowieka. in Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Nowe trendy rozwojowe. A. Kuzior, Ed. 11. 2019. pp. 77-85. Search in Google Scholar

[62] I. Marszałek-Kotzur. Ethicality of consumerist relations : Tischner’s and Bauman’s look at the existence of contemporary man. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organ-izacja i Zarządzanie, 45. 2021. pp. 403-412.10.29119/1641-3466.2021.151.26 Search in Google Scholar

[63] E. Fromm. Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, Poznań 2000. Search in Google Scholar

[64] K. Krzysztofek. Człowiek – Społeczeństwo – Technologie. Między humanizmem a transhumanizmem i posthumanizmem. Ethos, 28(2015) no 3(111) pp. 191-213 doi: 10.12887/28-2015-3-111-12 Open DOISearch in Google Scholar

[65] A. Kępiński. Rytm życia. Wydawnictwo Sagittarius, Warszawa, 1992 Search in Google Scholar

[66] R. Calo, “Robotics and the Lessons of Cyberlaw”, California Law Review, 2015, no 103, p. 532, http://www.californialawreview.org/wp-content/uploads/2015/07/Calo_Robots-Cyberlaw.pdf [21.12.2018 r.] Search in Google Scholar

[67] M. Karliuk, The Ethical and Legal Issues of Artificial Intelligence, Modern Diplomacy, https://moderndiplomacy.eu/2018/04/24/the-ethical-and-legal-issues-of-artificial-intelligence/ Search in Google Scholar

[68] I. Gennuth, South Korea Drafting Robotic Laws, The Future of Things, https://thefutureofthings.com/5465-south-korea-drafting-robotic-laws/ Search in Google Scholar

[69] Y. Weng, Special Interview on “Robot Law in Europe” with Prof. Dr. Eric Hilgendorf, ROBOLAW. ASIA |-Tohoku Initiative for Artificial Intelligence & Law, http://www.robolaw.asia/interview-robo-recht-eric-hilgendorf-en.html Search in Google Scholar

[70] O. Matsushita, Robots and Rule-makers, Sourcing Speak – Pillsbury’s Legal and Advisory Services Blog for Outsourcing, Sourcing, and Technology, https://www.sourcing-speak.com/robots-rule-makers/ Search in Google Scholar

[71] Komunikat prasowy Roboty i sztuczna inteligencja: Posłowie za odpowiedzialnością prawną w UE, Parlament Europejski – Europa EU, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170210IPR61808/roboty-i-sztuczna-inteligencja-poslowie-za-odpowiedzialnoscia-prawna-w-ue Search in Google Scholar

[72] M. Kisiel, Unia Europejska stworzy prawo dla robotów, Bankier.pl – Polski Portal Finansowy, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Unia-Europejska-stworzy-prawo-dlarobotow-7493547.html Search in Google Scholar

[73] [EU] [https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines[dostęp 29.03.2021 r. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD