1. bookVolumen 30 (2022): Edición 3 (September 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2450-5781
Primera edición
30 Mar 2017
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
access type Acceso abierto

Cognitive Technologies in Smart City Services as the Future in Strategic Management of Cities

Publicado en línea: 13 Jul 2022
Volumen & Edición: Volumen 30 (2022) - Edición 3 (September 2022)
Páginas: 276 - 281
Recibido: 01 Mar 2022
Aceptado: 01 Jul 2022
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2450-5781
Primera edición
30 Mar 2017
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Abstract

The purpose of this paper is to indicate the possibility of applying cognitive technologies in smart city services and analyze their impact on strategic management in the city. The subject of this study is the use of cognitive technologies in big data as one of the tools of smart city. The study also identifies the risks that may occur when using modern technologies at the local level. At the same time, it refers to features that can provide a form of safeguards for an individual’s rights and freedoms. This article also covers legal issues that affect the use of cognitive technologies in local government units. This paper indicates that the challenge that local governments should now meet is to build a Smart Sustainable City. Implementation of modern solutions should strive to improve the lives of all residents and thus prevent the exclusion of social groups or individuals.

Keywords

[1] A. Kuzior, M. Mańka-Szulik, and D. Krawczyk, „Changes in the management of electronic public services in the metropolis during the COVID-19 pandemic | Zmiany w zarządzaniu elektronicznymi usługami publicznymi w metropolii podczas pandemii COVID-19.” Polish Journal of Management Studies, vol. 24(2), pp. 261-275, 2021.10.17512/pjms.2021.24.2.16 Search in Google Scholar

[2] S. Baraniewicz-Kotasińska, „Smart City. Ujęcie nowych technologii w koncepcji inteligentnego miasta, Nowoczesne Systemy Zarządzania. Zeszyty 12 (2017)”, no. 3, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, p. 30, 2017. Search in Google Scholar

[3] A. Kwilinski and A. Kuzior, „Cognitive technologies in the management and formation of directions of the priority development of industrial enterprises”, Management Systems in Production Engineering, 28(2), pp. 133-138, https://doi.org/10.2478/mspe-2020-0020 http://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.2(39), 2020. Search in Google Scholar

[4] M. Wdowicz-Bilska, „Od miasta naukowego do Smart City”, „Architektura”, Czasopismo techniczne, Zeszyty 1, rok 109, 1-A/2/2012, Wydawnictwo Politechniki Krakow-skiej, p. 308, 2012. Search in Google Scholar

[5] A. Kwilinski, V. Tkachenko, and A. Kuzior, „Transparent cognitive technologies to ensure sustainable society development”, [online], Journal of Security and Sustainability Issues, p. 561, http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.2(15)., 2019.10.9770/jssi.2019.9.2(15) Search in Google Scholar

[6] M. Meternowska, „Wpływ nowoczesnych technologii na zmiany w sposobie zarządzania”, „Gospodarka Materia-łowa i Logistyka no. 5”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, pp. 394-403, 2017. Search in Google Scholar

[7] A. Cavoukian, and M. Chibba, „Cognitive cities, big data and citizen participation: The essentials of privacy and security. In Towards Cognitive Cities: Advances in Cognitive Computing and Its Application to the Governance of Large Urban Systems (Studies in Systems, Decision and Control (63)), Springer International Publishing: Cham, Switzerland, vol 63, pp. 61-82, 2016. Search in Google Scholar

[8] L. Sweeney, „Matching Known Patients to Health Records in Washington State Data”, Harvard University, Data Privacy Lab, White Paper 1089-1. June 2013.10.2139/ssrn.2289850 Search in Google Scholar

[9] D. Szymańska, A. Lewandowska and M. Korolko, „Cyfryzacja w miastach – idea, koncepcje i wdrożenia”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. Search in Google Scholar

[10] A. Sobol, „Inteligente miasta versus zrównoważone miasta”, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach vol. 320”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, pp. 75-86, 2017. Search in Google Scholar

[11] D. Nowak-Nova, „Wpływ systemów kognitywnych na system ekonomiczny przedsiębiorstwa”, „Wyzwania dla współczesnego zarządzania i jakości z perspektywy młodych naukowców”, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, pp. 207-219, 2020. Search in Google Scholar

[12] M. Höjer and J. Wangel „Smart Sustainable Cities: Definition and Challenges”, „ICT Innovations for Sustainability, Advances in Intelligent Systems and Computing 310”, Springer International Publishing, 2014.10.1007/978-3-319-09228-7_20 Search in Google Scholar

[13] J. Kwaśny, „Rozwój e-administracji w polskich miastach w następstwie kryzysu związanego z pandemią COVID-19”, Horyzonty Polityki 2022, vol. 13, no. 42, 2022.10.35765/hp.2180 Search in Google Scholar

[14] K. Midor, A. Kuzior, G. Płaza, M. Molenda, and D. Krawczyk, „Reception of the Smart City Concept in the Opinion of Local Administration Officials – A Case Study”. Management Systems in Production Engineering 29 (4), pp. 320-326, 2021.10.2478/mspe-2021-0040 Search in Google Scholar

[15] M. Rojszak, „Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nowych technik przetwarzania informacji”, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019. Search in Google Scholar

[16] M. Mattioli, Disclosing Big Data, „Minnesota Law Review” 2014/99, 2014. Search in Google Scholar

[17] N. Richards and J. King, Big Data Ethics, „Wake Forest Law Review” 2014/49, pp. 393-432, 2014. Search in Google Scholar

[18] G. Rometty, „Digital Today, Cognitive Tomorrow”, „Frontiers”, magazine Fall, Sep. 2016. Search in Google Scholar

[19] M. Jagielska, „Sztuczna inteligencja w zarządzaniu, Zarządzanie humanistyczne i publiczne”, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, p. 101, 2017. Search in Google Scholar

[20] A. Kuzior, O. Arefieva, Z. Poberezhna, and O. Ihumentsev, „The Mechanism of Forming the Strategic Potential of an Enterprise in a Circular Economy”, Sustainability 2022, 14, 3258. https://doi.org/10.3390/su14063258, Mar. 2022. Search in Google Scholar

[21] R. Moyser, and S. Uffer, „From smart to cognitive: A roadmap for the adoption of technology in cities.” Stud. Syst. Decis. Control 2016.10.1007/978-3-319-33798-2_2 Search in Google Scholar

[22] J. Rzucidło and J. Węgrzyn, „Stany nadzwyczajne w sytuacji szczególnego zagrożenia państwa w cyberprzestrzeni”, PPKonst vol. 2015/5, pp. 131-158, 2015. Search in Google Scholar

[23] P. Sienkiewicz, „Analiza systemowa zagrożeń dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni”, „Automatyka”, vol. 13, no. 2, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, p. 587, 2009. Search in Google Scholar

[24] K. Chałubińska-Jentkiewicz, „Prawna ochrona treści cyfrowych”, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2022. Search in Google Scholar

[25] P. Flach „Machine Learning: The Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data”, University of Bristol, 2012.10.1017/CBO9780511973000 Search in Google Scholar

[26] A. Bytniewski and M. Hernes, „Kognitywny zintegrowany system informatyczny zarządzania wspierający Big Management”, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, no. 23, vol. 1, pp. 7-15, 2016.10.17512/znpcz.2016.3.1.01 Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo