1. bookVolume 6 (2014): Issue 3 (September 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
25 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Intercultural interactions in the German subsidiary operating in Poland-a case study

Published Online: 04 Aug 2014
Volume & Issue: Volume 6 (2014) - Issue 3 (September 2014)
Page range: 73 - 89
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
25 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The purpose of this article is to identify the benefits and weaknesses arising from intercultural interactions arising between foreigners and local staff in the German subsidiary operating in Poland. The research procedure was a case study, and a method was 12 semi-structured interviews with Polish managers.

Research problems concerned the general perception of the Polish managers in relation to cooperation with foreigners. The respondents indicated the benefits and problems of this cooperation, as well as practical guidance (advice) to improve these interactions. This case study enriched the empirical achievements in the area of the new trend in management sciences, which is the positive organizational scholarship (POS).

Keywords

Bernstein, S.D. (2003) ‘Positive Organizational Scholarship:meet the movement’, Journal of Management Inquiry, t.12, nr 3.10.1177/1056492603256341Search in Google Scholar

Bolten, J. (2006) Interkulturowa kompetencja, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Search in Google Scholar

Cameron, K. S., Dutton, J. E., & Quinn, R. E. (2003) ‘Foundations of positive organizational scholarship’ in Cameron,K.S, Dutton J., Quinn R.(eds.) Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline, San Francisco:Berrett-Koehler Publishers.Search in Google Scholar

Chełpa, S., Metody badań problematyki kadrowej [w:] Zarządzanie kadrami (red.) T.Listwan, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 2010Search in Google Scholar

Durska, M. (2003) Konsekwencje kultury-rozmowa z G.Hofstedem, MBA nr 1.Search in Google Scholar

Eisenberg, J., Pieczonka, A., Eisenring, M., (2009) Evaluating the effectiveness of expatriate managers leadership style in Poland”, paper presented at the VIIIth Annual IACCM Conference, Vienna, Austria Search in Google Scholar

Glinka, B., Jelonek W., (eds.) (2010) Zarządzanie międz ykulturowe, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Search in Google Scholar

Glinka B., Kostera M., Brzozowska A., (2012) ‘Różnorodność kulturowa współczesnych organizacji’ in Glinka,B., Kostera, M. (eds) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.Search in Google Scholar

Griffin, R. (2004) Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Juchnowicz, M. (2014) Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego, Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

Kalinowska-Andrian, K., Positive Organizational Scholarship - nowy trend w nauce zarządzania. Zaproszenie do świata pozytywów, (2006)„E-mentor”, nr 1 (13), [dostęp online] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/13/id/235Search in Google Scholar

Kostera, M., Śliwa, M. (2012) Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.Search in Google Scholar

Luthans, F., Youssef, C. (2007) ‘Emerging Positive Organizational Behavior’, Journal of Management, nr33:3.10.1177/0149206307300814Search in Google Scholar

Matsumoto, D., Juang, L.,(2007) Psychologia międz ykulturowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Search in Google Scholar

Przytuła, S., (2014a) Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międz ynarodowych w Polsce, Warszawa: CeDeWu.Search in Google Scholar

Przytuła, S., (ed.) (2014b) Ekspatrianci w Polsce. Silne cz y słabe ogniwo w zarządzania polskimi filiami?, Warszawa: Wydawnictwo Texterbooks.Search in Google Scholar

Purgał-Popiela, J. (2004)’Kulturowe uwarunkowania fuzji i przejęć’ in Pocztowski, A.(ed) Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuz ji i przejęć, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.Search in Google Scholar

Ramlall, S.J. (2008). ‘Enhancing employee performance through positive organizational behavior’, Journal of Applied Social Psycholog y, 38.10.1111/j.1559-1816.2008.00360.xSearch in Google Scholar

Reidy, R. (2008) Cross-cultural environment of global business, Clark University Study Materials,USA.Search in Google Scholar

Rozkwitalska, M, Chmielecki, M, Przytuła, S. (2014) ‘The positives of cross-cultural interactions in MNCs’, Actual Problems of Economy, July(7).Search in Google Scholar

Rozkwitalska, M. (2012) ‘Interakcje międzykulturowe w ujęciu pozytywnego potencjału organizacji’, Organizacja i Kierowanie, nr 4/(153).Search in Google Scholar

Rozkwitalska, M. (2011) Bariery w zarządzaniu międz ykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Warszawa: Oficyna - a Wolters Kluwer business.Search in Google Scholar

Seligman, Martin E. P. (2011) Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Wellbeing. New York: Free Press Search in Google Scholar

Sikorski, C.,(2002) ‘Dysonanse kulturowe w organizacji’, Zarządzanie zasobami ludzkimi, nr 3-4/.Search in Google Scholar

Simpson, D. (2010) ‘Uwarunkowania kulturowe jako determinanta stylów przywództwa’ in Krzykała-Schaefer, R. (ed.) Zarządzanie międz ykulturowe w jednoczącej się Europie, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.Search in Google Scholar

Stahl, G.K., Makela, K., Zanderd, L., Maznevski, M.L. (2010). ‘A look at the bright side of multicultural team diversity’, Scandinavian Journal of Management, No. 26Search in Google Scholar

Stevens, F. G., Plaut, V. C., Sanchez-Burks, J., (2008) ‘Unlocking the benefits of diversity. All-inclusive multiculturalism and positive organizational change’, The Journal of Applied Behavioral Science, nr 44.10.1177/0021886308314460Search in Google Scholar

Trompenaars, F., Hampden Turner, C. (2002) Siedem wymiarów kultury, Kraków:Oficyna Ekonomiczna.Search in Google Scholar

UNDP Human Development Report 2004. Cultural liberty in todays’ diverse world. United Nations Development Programme, New York, 2004Search in Google Scholar

Wziątek-Staśko, A. (2012) Diversity Management.Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Warszawa: Difin.Search in Google Scholar

Youssef, C.M., Luthans, F. (2007) ‘Positive organizational behavior in the workplace: The impact of hope, optimism, and resilience’, Journal of Management, 33(5). 10.1177/0149206307305562Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo