1. bookVolume 22 (2022): Issue 1 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-7583
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Socio-demographic Background and Career Consciousness of Students in Agricultural Higher Education in Eastern Hungary

Published Online: 15 Mar 2023
Volume & Issue: Volume 22 (2022) - Issue 1 (December 2022)
Page range: 90 - 105
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-7583
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

ADACHI, Tomoko. 2006. The Career Consciousness among Youth and Career Development Support: A Study Focusing on University Students. Japan Labor Review 3(2): 28–42. Search in Google Scholar

ARTHUR, Michael B. –KHAPOVA, Svetlana N. –WILDEROM, Celeste P. M. 2005. Career Success in a Boundaryless Career World. Journal of Organizational Behavior 26(2): 177–202. doi.org/10.1002/job.290.10.1002/job.290 Search in Google Scholar

BECK, Ulrich. 1992. Risk Society: Towards a New Modernity. London–New York: Sage Publications Ltd. Search in Google Scholar

BECKER, Gary. S. 1994. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (3rd edition). Chicago: University of Chicago Press.10.7208/chicago/9780226041223.001.0001 Search in Google Scholar

BOURDIEU, Pierre. 1986. The Forms of Capital. In: Richardson, J. G. (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press. 241–258. Search in Google Scholar

CSURGÓ, Bernadett. 2002. Gazdaasszonyok és farmerfeleségek: családi gazdálkodás Mezőtúron. Századvég 7(25): 47–75. Search in Google Scholar

2005. Házastárs és társ a mezőgazdaságban. Családi munkamegosztás és döntések a mezőgazdasági vállalkozó családokban. In: Palasik, M.–Sipos, B. (eds), Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? Budapest: Napvilág. 115–128. Search in Google Scholar

DAHRENDORF, Ralf. 1988. The Modern Social Conflict. Berkeley–Los Angeles: University of California Press. Search in Google Scholar

FÉNYES, Hajnalka. 2010. A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. Search in Google Scholar

2021. Paid Work Alongside Higher Education Studies as an Investment in Human Capital. Center for Educational Policy Studies (CEPS) Journal 11(2): 231–250. doi. org/10. 26529/cepsj. 691. Search in Google Scholar

FÉNYES, Hajnalka–MOHÁCSI, Márta. 2022. Az önkéntesség karrierépítő szerepe a felsőoktatásban. METSZETEK – Társadalomtudományi Folyóirat 11(1): 146–160. DOI: 10. 18392/metsz/2022/1/9.10.18392/metsz/2022/1/9 Search in Google Scholar

FÉNYES, Hajnalka–MOHÁCSI, Márta–PUSZTAI, Gabriella. 2021. The Types and Predictors of Career Consciousness among Higher Education Students. Journal of Economic Sociology 22(5): 151–170. DOI: 10.17323/1726-3247-2021-5-152-171.10.17323/1726-3247-2021-5-152-171 Search in Google Scholar

HALL, Douglas. T. 1976. Careers in Organizations. Glenview, IL: Scott, Foresman. Search in Google Scholar

1996. Protean Careers of the 21st Century. The Academy of Management Executive 10(4): 8–16. doi.org.10.5465/ame.1996.3145315.10.5465/ame.1996.3145315 Search in Google Scholar

2002. Careers in and Out of Organizations. Foundations for Organizational Science, Sage. Search in Google Scholar

KAZI, Shahid Asma–AKHLAQ, Abeeda. 2017. Factors Affecting Students’ Career Choice. Journal of Research and Reflections in Education 11(2): 187–196. Search in Google Scholar

KOZMA, Tamás–POLÓNYI, István–PUSZTAI, Gabriella. 2020. Higher Education Systems and Institutions: Hungary. In: Teixeira, P. N.–Shin, J. C. (eds), The International Encyclopedia of Higher Education Systems and Institutions. Dordrecht: Springer Netherlands.10.1007/978-94-017-8905-9_370 Search in Google Scholar

KRIESHOK, Thomas S. –BLACK, Michael D. –MCKAY, Robyn A. 2009. Career Decision Making: The Limits of Rationality and the Abundance of Non-conscious Processes. Journal of Vocational Behavior 75(3): 275–290. doi.org.10.1016/j. jvb. 2009. 04. 006.10.1016/j.jvb.2009.04.006 Search in Google Scholar

KSH 2022. Magyar Statisztikai Zsebkönyv 2021. Budapest: KSH. Search in Google Scholar

LENT, Robert W. –BROWN, Steven D. 2013. Social Cognitive Model of Career Self-Management: Toward a Unifying View of Adaptive Career Behavior across the Life Span Journal of Counseling Psychology 60(4): 557–568. doi.org/10.1037/a0033446.10.1037/a0033446 Search in Google Scholar

LENT, Robert W. –BROWN, Steven D. –HACKETT, Gail. 1994. Toward a Unifying Social Cognitive Theory of Career and Academic Interest, Choice, and Performance. Journal of Vocational Behavior 45(1): 79–122. doi.org./10.1006/jvbe. 1994. 1027.10.1006/jvbe.1994.1027 Search in Google Scholar

LENT, Robert W. –EZEOFOR, Ijeoma et al. 2016. Applying the Social Cognitive Model of Career Self-Management to Career Exploration and Decision-Making Journal of Vocational Behavior 93: 47–57. doi. org. 10. 1016/j. jvb. 2015. 12. 007.10.1016/j.jvb.2015.12.007 Search in Google Scholar

LENT, Robert W.–IRELAND, Glenn W. et al. 2017. Sources of Self-Efficacy and Outcome Expectations for Career Exploration and Decision-Making: A Test of the Social Cognitive Model of Career Self-Management. Journal of Vocational Behavior 99: 107–117. doi. org. 10. 1016/j. jvb. 2017. 01. 002.10.1016/j.jvb.2017.01.002 Search in Google Scholar

MERTON, Robert K. (1968). Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press. Search in Google Scholar

MINCER, Jacob. 1958. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. The Journal of Political Economy 66(4): 281–302. doi.org/10.1086/258055.10.1086/258055 Search in Google Scholar

MOHÁCSI, Márta–FÉNYES, Hajnalka. 2020. A karriertudatosság és az arra ható tényezők a felsőoktatási hallgatók körében. Egy közép-kelet európai régióban végzett kutatás eredményei. Tér–Gazdaság–Ember 8(3): 47–61. Search in Google Scholar

2022. A fizetett munka motivációi és befolyásoló tényezői a felsőoktatási hallgatók körében. In: Selye János Egyetem XII. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Közgazdaságtan és menedzsment szekció tanulmánykötete. Komárno. 227–240. Search in Google Scholar

NIMRA, Sharif–NAWAZ, Ahmad–SAMIULLAH, Sarwar. 2019. Factors Influencing Career Choices. IBT Journal of Business Studies 15(1): 33–46.10.46745/ilma.jbs.2019.15.01.03 Search in Google Scholar

PIRES, de Oliveira Ana Luisa. 2009. Higher Education and Adult Motivation towards Lifelong Learning. An Empirical Analysis of University Post-graduates Perspectives. European Journal of Vocational Training 46(1): 129–150. Search in Google Scholar

PUSZTAI, Gabriella. 2015. Pathways to Success in Higher Education. Rethinking the Social Capital Theory in the Light of Institutional Diversity. Higher Education Research and Policy (HERP), vol. 7. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition. Search in Google Scholar

PUSZTAI, Gabriella–SZABÓ, Péter Cs. 2018. The Bologna Process as a Trojan Horse: Restructuring Higher Education in Hungary. European Education 40(2): 85–103. DOI: 10. 2753/EUE1056-4934400205.10.2753/EUE1056-4934400205 Search in Google Scholar

SCHULTZ, Theodore W. 1971. Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research. New York: The Free Press. Search in Google Scholar

TEICHLER, Ulrich. 2011. Bologna – Motor or Stumbling Block for the Mobility and Employability of Graduates? In: Schomburg, H.–Teichler, U. (eds), Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Europe. Key Results of the Bologna Process. Boston, Taipei: Sense Publishers Rotterdam. 3–42. DOI: 10. 1007/978-94-6091-570-3_1. Search in Google Scholar

TUCKMAN, Bruce W. 1974. An Age-Graded Model for Career Development Education. Journal of Vocational Behavior 4(2): 193–212. doi.org./10.1016/0001-8791(74)90104-3. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD