Cite

Usprkos dokazanim herbicidnim, protubakterijskim, protuvirusnim, protugljivičnim i antioksidacijskim učincima, primjena juglona (5-hidroksi-1,4-naftokinon) ograničena je zbog njegove slabe topljivosti u vodi te alelopatskoga i toksičnoga djelovanja. Cilj je novijih istraživanja bio ukloniti te prepreke povećanjem njegove topljivosti i boljom regulacijom njegova otpuštanja s pomoću sustava nanočestica. Ovo je, međutim, prvo istraživanje u kojem je sintetiziran i karakteriziran juglon u omotaču polimernih nanočestica te uspoređen sa slobodnim juglonom u smislu citotoksičnosti u mišjih fibroblasta (L929) i biljnih alfalfa stanica te mutagenosti u bakterije Salmonella typhimurium TA98 i TA100. Mišje i biljne stanice izložene slobodno u nanoinkapsuliranome juglonu iskazale su smanjenu vijabilnost, koja je ovisila o dozi i vremenu izloženosti, ali je to djelovanje bilo značajno slabije s juglonom u nanočesticama pri nižim dozama. Za razliku od slobodnoga juglona, nanočestice s juglonom nisu djelovale mutageno na S. typhimurium soj TA98 s metaboličkim aktivacijskim enzimom S9. Budući da svi rezultati pokazuju kako je inkapsuliranje juglona u polimerne nanočestice smanjilo njegov toksični i mutageni učinak, ovaj oblik ima obećavajući potencijal za primjenu u medicini, poljoprivredi i u području sigurnosti hrane.

eISSN:
1848-6312
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other