Cite

Postoje snažni dokazi da hiperkalorična prehrana bogata fruktozom može uzrokovati metabolički sindrom (MetS) i cijeli niz drugih promjena u metabolizmu. U smislu androgene deficijencije, MetS u dječaka izaziva posebnu pažnju, ali nema mnogo spoznaja o učincima prehrane bogate fruktozom u ranoj mladosti na buduću reprodukcijsku funkciju u muškaraca. Stoga je cilj ovoga istraživanja bio analizirati učinke unosa tekućine bogate fruktozom u mladih mužjaka štakora od trenutka kad su prestali sisati (23 dana starosti) do puberteta (83 dana starosti) na njihovu reprodukcijsku funkciju. U tu su svrhu muški Wistar štakori podijeljeni u dvije skupine: kontrolnu i onu koja je primala 10 %-tnu otopinu fruktoze umjesto vode za piće. Parametri procjene reprodukcijske funkcije obuhvatili su plodnost, broj spermija, morfologiju testisa (sjemenika) i epididimisa (pasjemenika) te razine spolnih hormona u serumu. U skupini koja je primala fruktozu zamijećeno je smanjenje razine testosterona i dvostruko povećanje razina luteinizirajućega i folikulostimulirajućega hormona u serumu u odnosu na kontrolnu skupinu. Te su promjene popraćene padom težine testisa i epididimisa, broja spermija te promjenama u morfologiji testisa i epididimisa. Plodnost im se nije promijenila, ali je zato plodnost ženki koje su se parile s mužjacima izloženima fruktozi bila smanjena. Osim toga, u tih se ženki povećala smrtnost embrija prije i nakon implantacije u odnosu na ženke koje su se parile s kontrolnim mužjacima. Naši rezultati potvrđuju pretpostavku da konzumacija hrane i pića bogatih fruktozom od rane dobi do puberteta može oštetiti reprodukcijsku funkciju u štakora. Stoga je potrebno provesti daljnja istraživanja u životinja te epidemiološka istraživanja u ljudi.

eISSN:
1848-6312
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other