Open Access

A regulatory take on cannabis and cannabinoids for medicinal use in the European Union


Cite

Odkritje endokanabinoidnega sistema je vzbudilo zanimanje javnosti za medicinsko uporabo konoplje, fitokanabinoidov in sintetičnih kanabinoidov, ki je bila zaradi psihotropnih učinkov in morebitne zlorabe že od nekdaj natančno regulirana. V prispevku je predstavljen pravni okvir Evropske unije, ki ureja uporabo in gojenje konoplje v medicinske namene, v skladu s konvencijami Združenih narodov o proizvodnji, trgovini in uporabi konoplje, fitokanabinoidov in sintetičnih kanabinoidov. Medtem ko zakonodaja Evropske unije natančno določa zahteve in postopke izdaje dovoljenja za promet za avtorizirana zdravila, ni skupnega regulatornega okvira za magistralne in oficinalne pripravke, ki so izvzeti iz avtorizacijskih postopkov. Njihova ureditev je prepuščena vsaki državi članici in se zaradi tega razlikuje, predvsem zaradi kulturnih in zgodovinskih razlik med državami, to pa vodi do različne dostopnosti do tovrstnih zdravil. Zaradi tega bi bili dobrodošli nekateri usklajeni pristopi držav članic EU, s katerimi bi zmanjšali razlike na trgu neavtoriziranih zdravil s kanabinoidi.

eISSN:
1848-6312
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other