1. bookVolume 33 (2018): Issue 1 (January 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1178-8690
First Published
30 Jun 2022
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Data- and research-informed improvement work in ECEC

Published Online: 02 Apr 2019
Volume & Issue: Volume 33 (2018) - Issue 1 (January 2018)
Page range: 70 - 81
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1178-8690
First Published
30 Jun 2022
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Andresen, B. B. (2010). Skoler i udvikling. Aalborg: University College Nordjylland. Search in Google Scholar

Bell, M., Cordingley, P., Isham, C., & Davis, R. (2010). Report of professional practitioner use of research reveiw: Practitioner engagement in and/or with research. Coventry. CUREE, GTCE, LSIS & NTR. Search in Google Scholar

Belling, M. N., Kirkegaard, S., Broström, S., & Skriver, A. (2016). Pædagogiske læreplaner i dagtilbud: Hvordan – og i hvilket omfang – inddrager pædagoger i danske daginstitutioner læreplanerne i faglige refleksioner og praksis? København: Danmarks Institut fur Pædagogik og Uddannelse. Aarhus Universitet. Search in Google Scholar

Bernhardt, V. L. (2013). Data analysis for continuous school improvement. Abingdon: Routledge. Search in Google Scholar

Bolam, R., McMahon, A., Stoll, L., Thomas, S., Wallace, M., Greenwood, A., & Smith, M. (2005). Creating and sustaining effective professional learning communities. Bristol: University of Bristol. Search in Google Scholar

Børne-og Socialministeriet. (2017). Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet Børne-og Socialministeriet. Search in Google Scholar

Brostrøm, S. (2004). In S. Brostrøm (Ed.), Pædagogiske læreplaner: At arbejde med didaktik i børnehaven / redigeret af Stig Broström. Aarhus, Danmark: Systime Academic. Search in Google Scholar

Cherrington, S., & Thornton, K. (2015). The nature of professional learning communities in New Zealand Early Childhood Education: An exploratory study. Professional Development in Education, 41(2), 310–328.10.1080/19415257.2014.986817 Search in Google Scholar

Christensen, V., Skov Hansen, L., Kostøl, A., Persson, B., & Persson, E. (2016). Resultater fra fire kvalitative casestudier FLiK-prosjektet Kristiansand kommune. Aalborg Universitetsforlag. Search in Google Scholar

Coburn, C., & Talbert, J. (2006). Conceptions of evidence use in school districts: Mapping the terrain. American Journal of Education, 112(4), 469–495. 10.1086/50505610.1086/505056 Search in Google Scholar

Cunha, F., & Heckman, J. J. (2010). Investing in our young people. Working paper 16201. Cambridge, MA: The National Bureau of Economic Research.10.3386/w16201 Search in Google Scholar

Danmarks Evalueringsinstitut. (2012). Læreplaner i praksis: Daginstitutionernes arbejde med pædagogiske læreplaner. København: Danmarks Evalueringsinstitut. Search in Google Scholar

Danmarks Evalueringsinstitut. (2017). Udvikling i ledelse på dagtilbudsområdet: Notat til ledelseskommis-sionen. København: Danmarks Evalueringsinstitut. Search in Google Scholar

Danmarks Statistik. (2011). Danske børn kommer tidligst i institution. København: Danmarks Statistik. Search in Google Scholar

Datnow, A., & Hubbard, L. (2016). Teacher capacity for and beliefs about data-driven decision making: A literature review of international research. Journal of Educational Change, 17(1), 7–28. doi: 10.1007/ s10833-015-9264-210.1007/s10833-015-9264-2 Search in Google Scholar

Datnow, A., Park, V., & Wohlstetter, P. (2007). Achieving with data: How high-performing school systems use data to improve instruction for elementary students. Los Angeles, CA: University of Southern California. Search in Google Scholar

DuFour, R., & Marzano, R. J. (2011). Leaders of learning. Bloomington, IN: Solution Tree Press. Search in Google Scholar

Earl L., & Timperley, H. (Eds.). (2009). Professional learning conversations: Challenges in using evidence for improvement. Dordrecht: Springer. Search in Google Scholar

EURYDICE. (2009). Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling social and cultural inequalities. Brussels: EACEA P9 Eurydice. Search in Google Scholar

Formål for dagtilbud, Lov om dag-, fritids-og klubtilbud m.v. til børn og unge. U.S.C. (2016). Search in Google Scholar

Hamilton, L., Halverson, R., Jackson, S. S., Mandinach, E., Supovitz, J. A., & Wayman, J. C. (2009). Using student achievement data to support instructional decision making. Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Search in Google Scholar

Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Skov Hansen, L., & Hansen, O. (2016). Resultater fra kortlægningsundersøgelse for 5 kommuner 2015 – Billund, Fredericia, Hedensted, Nordfyn og Svendborg: ‘Uligheder og variationer - i dagtilbud’. Aalborg Universitetsforlag. Search in Google Scholar

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). Professional capital: Transforming teaching in every school. New York, NY: Teachers College Press. Search in Google Scholar

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Abingdon: Routledge. Search in Google Scholar

Hattie, J., Masters, D., & Birch, K. (2015). Visible learning into action: International case studies of impact. Abingdon: Routledge.10.4324/9781315722603 Search in Google Scholar

Hopkins, D. (2005). In D. Hopkins (Ed.), The practice and theory of school improvement: International handbook of educational change. Dordrecht: Springer. Search in Google Scholar

Kjær, B., & Olesen, J. (2005). Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Styrelsen for Social Service og Ministeriet for Familie-og Forbrugsanliggender. Search in Google Scholar

Levin, B., & Fullan, M. (2008). Learning about system renewal. Educational Management, Administration and Leadership, 36(2), 289–303.10.1177/1741143207087778 Search in Google Scholar

Ministeriet for Børn og Undervisning. (2012). Fremtidens dagtilbud: Pejlemærker fra task force om fremtidens dagtilbud. København: Ministeriet for Børn og Undervisning. Search in Google Scholar

Mitchell, L., & Cubey, P. (2003). Characteristics of professional development linked to enhanced pedagogy and children’s learning in early childhood settings: Best evidence synthesis. Wellington: Ministry of Education. Search in Google Scholar

Nordahl, T. (2013). In T. Nordahl (Ed.), Det ved vi om anvendelse af pædagogisk analyse: Beskrivelse af en pædagogisk analysemodel til brug i skolen Frederikshavn: Dafolo. Search in Google Scholar

Nordahl, T., Kostl, A., Sunnevåg, A., Knudsmoen, H., Johnsen, T., & Qvortrup, L. (2012). Kvalitet i dagtilbudde set med børneøjne: En kortlægning af pilotprojektet: LP-modellen i de kommunale dagtilbud. Frederikshavn: Dafolo Forlag. Search in Google Scholar

Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Sunnevåg, A., Berg, B., & Martinsen, M. (2018). Det gode er det fremragende sin fiende: Resultater fra kartleggningsundersøkelser i Kristiansand kommune 2013–2017. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Search in Google Scholar

Nordahl, T., & Skov Hansen, L. (2016). Det ved vi om datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud. Frederikshavn: Dafolo. Search in Google Scholar

Nordahl, T., Sunnevåg, A., Qvortrup, L., Skov Hansen, L., Hansen, O., Lekhal, R., & Drugli, M. (2016). Hold ut og hold kursen. resultater fra kartleggningsunderskelse i Kristiansand kommune 2015. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Search in Google Scholar

Nusche, D., Radinger, T., Falch, T., & Shaw, B. (2016). OECD reviews of school resources: Denmark 2016. Paris: OECD Publishing. Search in Google Scholar

Park, V., & Datnow, A. (2009). Co-constructing distributed leadership: District and school connections in data-driven decision-making. School Leadership and Management, 29(5), 477–494.10.1080/13632430903162541 Search in Google Scholar

Penn, H. (2009). Early childhood education and care: Key lessons from research for policy makers. European Commission, Directorate-General for Education and Culture. Search in Google Scholar

Pianta, R. C., Barnett, W. S., Burchinal, M., & Thornburg, K. R. (2009). The effects of preschool education: What we know, how public policy is or is not aligned with the evidence base, and what we need to know. Psychological Science in the Public Interest: A Journal of the American Psychological Society, 10(2), 49–88.10.1177/1529100610381908 Search in Google Scholar

Qvortrup, L. (2015). Data-og forskningsinformeret udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud. Evidens I pædagogens praksis. Dafolo Forlag A/S. Search in Google Scholar

Robinson, V. (2011). Student-centered leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Search in Google Scholar

Robinson, V., Hohepa, M. K., & Lloyd, C. (2009). School leadership and student outcomes: Identifying what works and why: Best evidence synthesis iteration (BES). Wellington: Ministry of Education. Search in Google Scholar

Sharratt, L., & Fullan, M. (2012). Putting faces on the data: What great leaders do! Thousand Oaks, CA: Corwin Press. Search in Google Scholar

Sheridan, S., Kärrby, G., Giota, J., Ogdefelt, A. D., & Björek, Å. (2003). Pedagogisk kvalitet i skolan. Lund: Studentlitteratur. Search in Google Scholar

Skov Hansen, L. (2016). Forskningsbasert læringsmiljøutvikling: - samarbeid og sammenheng mellom kommunale støttetjenester. Chapter. 4 in V. Christensen, L. Skov Hansen, A. Kostøl, B. Persson, & E. Persson (Eds.) Resultater fra fire kvalitative casestudier FLiK-prosjektet kristiansand kommune. Aalborg Universitetsforlag. Search in Google Scholar

Sølvhøj, J. (2009). Family day-care in Denmark. København V: FOA. Search in Google Scholar

Spillane, J. P., Halverson, R., & Diamond, J. B. (2004). Towards a theory of leadership practice: A distributed perspective. Journal of Curriculum Studies, 36(1), 3–34.10.1080/0022027032000106726 Search in Google Scholar

Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., & Taggart, B. (2010). Early childhood matters: Evidence from the effective pre-school and primary education project. Abingdon: Routledge.10.4324/9780203862063 Search in Google Scholar

The Ministry of Social Affairs and Integration. (2011). Social policy in Denmark Search in Google Scholar

Timperley, H. (2008). Teacher professional learning and development. Brussels, International Academy of Education. Search in Google Scholar

Timperley, H. (2011). Realizing the power of professional learning. Maidenhead: Open University Press. Search in Google Scholar

Urban, M., Vandenbroeck, M., Laere Van, K., Lazzari, A., & Peeters, J. (2011). Competence requirements in early childhood education and care final report. Luxembourg: Publications Office. Search in Google Scholar

Winther-Lindqvist, D. A., & Svinth, L. (2017). Early childhood education and care (ECEC) in Denmark. Oxford Bibliography. doi: 10.1093/obo/9780199756810-009310.1093/obo/9780199756810-0093 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo