1. bookVolume 38 (2016): Issue 2 (June 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-831X
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Tectonophysics map of discontinuous deformation of Rybnik region

Published Online: 15 Jul 2016
Volume & Issue: Volume 38 (2016) - Issue 2 (June 2016)
Page range: 29 - 35
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-831X
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] Bromek T., Chudzicka B., Gruszka J., Jureczko J., Kaziuk H., Wawerska B., Szlompek J., Pukocz Ł., Reinterpretacja mapy tektonofizycznej obszaru GZW, Unpublished Statutory work, Arch. Central Mining Intitute (CMI), 1988.Search in Google Scholar

[2] Bukowska M. (ed.), Kompleksowa metoda oceny skłonności do tąpań górotworu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, GIG, Poland, Katowice, 2009.Search in Google Scholar

[3] Goszcz A., Wpływ naprężeń tektonicznych na niektóre własności skał i warunki górnicze w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, [in:] Z. Nauk. AGH, Geologia, 27. Wyd. AGH, Poland, Cracow, 1980.Search in Google Scholar

[4] Goszcz A., Mapa tektonofizyczna Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego w Bytomiu z wyznaczeniem obszarów skłonnych do tąpań, Pol. Tow. Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział Górnośląski-Sosnowiec. Unpublished work, Arch. Central Mining Intitute (CMI), 1983.Search in Google Scholar

[5] Goszcz A., Elementy mechaniki skał oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi, Wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Poland, Cracow, 1999.Search in Google Scholar

[6] Gzovskiy M.V., Osnovy tektonofiziki, Wyd. Nauk. Moskva, USSR, Moscow, 1975.Search in Google Scholar

[7] Jaroszewski W., Tektonika uskoków i fałdów, Wydawnictwo Geologiczne, Poland, Warsaw, 1974.Search in Google Scholar

[8] Kaziuk H., Wpływ naprężeń tektonicznych na powstawanie struktur tektonicznych GZW, [in:] Kompleksowa metoda oceny skłonności do tąpań górotworu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, M. Bukowska (ed.), GIG, Poland, Katowice, 2009.Search in Google Scholar

[9] Kaziuk H., Opracowanie mapy tektonofizycznej dla północnej i zachodniej części GZW, Unpublished Statutory work, Arch. CMI, 2003.Search in Google Scholar

[10] Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Bazy danych. Web page: Infogeoskarb, 2012, from: http://geoportal.pgi.gov.pl/igs.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo