1. bookVolume 38 (2016): Edizione 2 (June 2016)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2083-831X
Prima pubblicazione
09 Nov 2012
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Tectonophysics map of discontinuous deformation of Rybnik region

Pubblicato online: 15 Jul 2016
Volume & Edizione: Volume 38 (2016) - Edizione 2 (June 2016)
Pagine: 29 - 35
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2083-831X
Prima pubblicazione
09 Nov 2012
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

[1] Bromek T., Chudzicka B., Gruszka J., Jureczko J., Kaziuk H., Wawerska B., Szlompek J., Pukocz Ł., Reinterpretacja mapy tektonofizycznej obszaru GZW, Unpublished Statutory work, Arch. Central Mining Intitute (CMI), 1988.Search in Google Scholar

[2] Bukowska M. (ed.), Kompleksowa metoda oceny skłonności do tąpań górotworu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, GIG, Poland, Katowice, 2009.Search in Google Scholar

[3] Goszcz A., Wpływ naprężeń tektonicznych na niektóre własności skał i warunki górnicze w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, [in:] Z. Nauk. AGH, Geologia, 27. Wyd. AGH, Poland, Cracow, 1980.Search in Google Scholar

[4] Goszcz A., Mapa tektonofizyczna Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego w Bytomiu z wyznaczeniem obszarów skłonnych do tąpań, Pol. Tow. Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział Górnośląski-Sosnowiec. Unpublished work, Arch. Central Mining Intitute (CMI), 1983.Search in Google Scholar

[5] Goszcz A., Elementy mechaniki skał oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi, Wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Poland, Cracow, 1999.Search in Google Scholar

[6] Gzovskiy M.V., Osnovy tektonofiziki, Wyd. Nauk. Moskva, USSR, Moscow, 1975.Search in Google Scholar

[7] Jaroszewski W., Tektonika uskoków i fałdów, Wydawnictwo Geologiczne, Poland, Warsaw, 1974.Search in Google Scholar

[8] Kaziuk H., Wpływ naprężeń tektonicznych na powstawanie struktur tektonicznych GZW, [in:] Kompleksowa metoda oceny skłonności do tąpań górotworu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, M. Bukowska (ed.), GIG, Poland, Katowice, 2009.Search in Google Scholar

[9] Kaziuk H., Opracowanie mapy tektonofizycznej dla północnej i zachodniej części GZW, Unpublished Statutory work, Arch. CMI, 2003.Search in Google Scholar

[10] Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Bazy danych. Web page: Infogeoskarb, 2012, from: http://geoportal.pgi.gov.pl/igs.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD