1. bookVolume 26 (2015): Issue 1 (March 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8589
First Published
30 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Directions of utilisation of waste from green areas

Published Online: 11 Mar 2015
Volume & Issue: Volume 26 (2015) - Issue 1 (March 2015)
Page range: 7 - 10
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8589
First Published
30 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

DACH J. 2010. Wpływ poziomu C:N na wielkość emisji amoniaku z kompostowanych osadów ściekowych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2: 14-18.Search in Google Scholar

http://www.ieo.pl/dokumenty/obszary_badan/Biogaz%20-%20Produkcja%20Wykorzystywanie.pdf Institut für Energetik und Umwelt gGmbH. 2005. Poradnik. Biogaz – produkcja i wykorzystywanie. Leipzig.Search in Google Scholar

JAKUBIAK M., KORDYLEWSKI W. 2008. Pelety podstawowym biopaliwem dla energetyki. Archiwum Spalania 8, 3-4: 108-118.Search in Google Scholar

KOMOROWICZ M., WRÓBLEWSKA H., PAWŁOWSKI J. 2009. Skład chemiczny i właściwości energetyczne biomasy z wybranych surowców odnawialnych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40: 402-410.Search in Google Scholar

KORNACKI A., MAJ G. 2011. Wybrane właściwości peletów wytworzonych z trawy pozyskanej z trawnika przydomowego. Inżynieria Rolnicza 1: 103-108.Search in Google Scholar

KWAŚNIEWSKI D. 2008. Technologia oraz koszty produkcji brykietów i peletów z wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza 5: 37-42.Search in Google Scholar

PILARSKA A., DACH J., PILARSKI K., BONIECKI P. 2013. Produkcja i wykorzystanie pasz w Polsce: stan aktualny i tendencje. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 6: 24-27.Search in Google Scholar

PILARSKI K., PILARSKA A. 2009. Parametry procesu kompostowania. Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna 1: 16-17.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 152 poz. 897).Search in Google Scholar

WINNICKA G. 2009. Badania właściwości biomasy stałej do celów energetycznych. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD