1. bookVolume 26 (2015): Issue 1 (March 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8589
First Published
30 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The study of cobalt leaching from soils, sewage sludges and composts using a one-step extraction

Published Online: 11 Mar 2015
Volume & Issue: Volume 26 (2015) - Issue 1 (March 2015)
Page range: 1 - 6
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8589
First Published
30 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. ANJU M., BANERJEE D.K. 2011. Associations of cadmium. zinc. and lead in soils from a lead and zinc mining area as studied by single and sequential extractions. Environmental Monitoring and Assessment 176: 67–85.10.1007/s10661-010-1567-4Search in Google Scholar

2. BHATTACHRYYA P., CHAKRABARTI K., CHAKRABORTY A., TRIPATHY S., KIM K., POWELL M.A. 2008. Cobalt and nickel uptake by rice and accumulation in soil amended with municipal solid waste compost. Ecotoxicology and Environmental Safety 69, 3: 506-512.Search in Google Scholar

3. CHEN S., SUN L., CHAO L., ZHOU Q., SUN T. 2009. Estimation of Lead Bioavailability in Smelter-Contaminated Soils by Single and Sequential Extraction Procedure. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 82, 1: 43–47.Search in Google Scholar

4. DIATTA J.B., GRZEBISZ W. 1999. Evaluation of Chelating Agents as Heavy Metals Extractants in Agricultural Soils under Threat of Contamination. Polish Journal of Environmental Studies 8, 3: 149-154.Search in Google Scholar

5. GAWDZIK J.I. 2010. Specjacja metali ciężkich w osadzie ściekowym na przykładzie wybranej oczyszczalni komunalnej. Ochrona Środowiska 4, 32: 15–19.Search in Google Scholar

6. GORLACH E., MAZUR T. 2001. Chemia rolna. PWN. Warszawa.Search in Google Scholar

7. GREINERT A. 2011. Kobalt w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra.Search in Google Scholar

8. GREINERT A. 2008. Normy zawartości metali ciężkich w glebach w Polsce i UE w kontekście ich mobilności w warunkach presji urbanistycznej. Ekotoksykologia w Ochronie Środowiska: 121-128. Wyd. PZITS Oddział Dolnośląski.Search in Google Scholar

9. JESKE A., GWOREK B. 2011. Przegląd metod oznaczania biodostępności i mobilności metali ciężkich w glebach. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 49: 209-218.Search in Google Scholar

10. KABATA - PENDIAS A., PENDIAS H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN. Warszawa.Search in Google Scholar

11. KHANMIRZAEI A., BAZARGAN K., MOEZZI A A., RICHARDS B.K., SHAHBAZI K. 2013. Single and Sequential Extraction of Cadmium in Some Highly Calcareous Soils of Southwestern Iran. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 13, 1: 153-164.Search in Google Scholar

12. LU A.X., ZHANG S.Z., SHAN X.Q., WANG S.X., WANG Z.W. 2003. Application of microwave extraction for the evaluation of bioavailability of rare earth element in soils. Chemosphere 54: 54–63.Search in Google Scholar

13. MEERS E., DU LAING G., UNAMUNO V., RUTTENS A., VANGRONSVELD J., TACK F.M.G., VERLOO M.G. 2007. Comparison of cadmium extractability from soils by commonly used single extraction protocols. Geoderma 141: 247–259.10.1016/j.geoderma.2007.06.002Search in Google Scholar

14. MERCIK S. (red.). 2004. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW. Warszawa.Search in Google Scholar

15. PN-EN 12457-2:2006. Charakteryzowanie odpadów -- Wymywanie -- Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów. Część 2: Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg w przypadku materiałów o wielkości cząstek poniżej 4 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości). PKN. 2006. Warszawa.Search in Google Scholar

16. RAJMUND A., BOŻYM M. 2014. Ocena biodostepności metali ciężkich w kompostach i osadach ściekowych z wiejskiej oczyszczalni ścieków w aspekcie przyrodniczego wykorzystania. Inżynieria i Ochrona Środowiska. (w recenzji).Search in Google Scholar

17. RAO C. R. M., SAHUQUILLO A., LOPEZ SANCHEZ J.F. 2008. A Review of the Different Methods Applied in Environmental Geochemistry For Single and Sequential Extraction of Trace Elements in Soils and Related Materials. Water Air Soil Pollution 189: 291–333.10.1007/s11270-007-9564-0Search in Google Scholar

18. SEGUIN. V., GAGNON. C., COURCHESNE. F. 2004. Changes in water extractable metals. pH and organic carbon concentrations at the soil-root interface of forested soils. Plant and Soil 260: 1–17.10.1023/B:PLSO.0000030170.49493.5fSearch in Google Scholar

19. SIUTA J., WASIAK G. 1991. Zasady gospodarki odpadami bytowymi w środowisku przyrodniczym. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.Search in Google Scholar

20. SYMANOWICZ B., KALEMBASA S. 2010. Wpływ odpadowych węgli brunatnych i osadów ściekowych oraz ich mieszanin na zawartość kobaltu litu i glinu w glebie i roślinach. Acta Agrophysica 15, 1: 167-175.Search in Google Scholar

21. SZUMSKA M., GWOREK B. 2009. Metody oznaczania frakcji metali ciężkich w osadach ściekowych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41: 42-63.Search in Google Scholar

22. ŚRODA K., KIJO-KLECZKOWSKA A., OTWINOWSKI H. 2013. Methods of disposal of sewage sludge. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 15, 2: 33-50.Search in Google Scholar

23. ŚWIETLIK R., TROJANOWSKA M. 2008. Metody frakcjonowania chemicznego stosowane w badaniach środowiskowych. Monitoring Środowiska Przyrodniczego 9: 29-36.Search in Google Scholar

24. URE A.M., QUEVAUVILLER P., MUNTAU H., GRIEPINK B. 1993. Speciation of heavy metals in soils and sediments. An account of the improvement and harmonization of extraction techniques undertaken under the auspices of the BCR of the Commission of the European Communities. International Journal of Environmental Analytical Chemistry 51: 135–151.10.1080/03067319308027619Search in Google Scholar

25. URE A.M. 1996. Single extraction schemes for soil analysis and related applications. The Science of the Total Environment 178: 3-10.10.1016/0048-9697(95)04791-3Search in Google Scholar

26. WILK M., GWOREK B. 2009. Metale ciężkie w osadach ściekowych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 39: 40-59.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD