1. bookVolume 26 (2015): Issue 1 (March 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8589
First Published
30 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Accumulation of lead and zinc in chosen medicinal plants from Katowice recreation area

Published Online: 11 Mar 2015
Volume & Issue: Volume 26 (2015) - Issue 1 (March 2015)
Page range: 11 - 15
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8589
First Published
30 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

BLICHARSKA E., KOCJAN R., BŁAŻEWICZ A. 2007. Oznaczanie zawartości żelaza, manganu, cynku, miedzi, kadmu i ołowiu w herbatkach ziołowych. Brom. Chem. Toksykol. XL, 1: 57-62.Search in Google Scholar

DMOCHOWSKI D., PRĘDECKA A., MAZUREK M., PAWLAK A. 2011. Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych w aglomeracji miejskiej. PPMPL 3, 17: 257-265.Search in Google Scholar

GRUKA-KRÓLIKOWSKA S., WACŁAWEK W. 2006. Metale w środowisku. Cz. II. Wpływ metali ciężkich na rośliny. CDEM 11, 1-2: 1-16.Search in Google Scholar

KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

KICIŃSKA A. 2011. Formy występowania oraz mobilność cynku, ołowiu i kadmu w glebach zanieczyszczonych przez przemysł wydobywczo-metalurgiczny. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 49: 152-162.Search in Google Scholar

KOWOL J., WIECHUŁA D., KWAPULIŃSKI J., MIROSŁAWSKI J., OTRĘBSKA B., RABSZTYN E., JAKUBOWSKA J., KARPIŃSKA K., JEZIORSKA R. 2005. Zastosowanie współczynników chemoekotoksykologicznych w ocenie stopnia kontaminacji roślin leczniczych metalami. Brom. Chem. Toksykol. Supl. XXXVIII: 283-286.Search in Google Scholar

LOSKA K., WIECHUŁA D., PELCZAR J., 2005. Application of enrichment factor to assessment of zinc enrichment/depletion in farming soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis 36, 9-10: 1117-1128.10.1081/CSS-200056880Search in Google Scholar

ŁASZEWSKA A., KOWOL J., WIECHUŁA D., KWAPULIŃSKI J. 2007. Kumulacja metali w wybranych gatunkach roślin leczniczych z terenu Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego. Problemy Ekologii 11, 6: 285-291.Search in Google Scholar

NADGÓRSKA-SOCHA A., PTASIŃSKI B., KITA A., 2013. Heavy metal bioaccumulation and antioxidative responses in Cardaminopsis arenosa and Plantago lanceolata leaves from metalliferous and non-metalliferous sites: a field study. Ecotoxicology 22, 9: 1422-1434.10.1007/s10646-013-1129-y382495224085602Search in Google Scholar

OSTROWSKA A., GAWLIŃSKI S., SZCZUBIAŁKA Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

PASIECZNA A., DUSZA-DOBEK A., KOWALSKA Z. 2010. Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska. Państw. Inst. Geol, Warszawa.Search in Google Scholar

SARMA H., DEKA S., DEKA H., SAIKIA RR. 2011. Accumulation of Heavy Metals in Selected Medicinal Plants. Rev Environ Contam Toxicol 214: 63-86.10.1007/978-1-4614-0668-6_421913125Search in Google Scholar

SROGI K. 2005. Poziomy Cd, Pb i Cu w glebie i w surowcach zielarskich. Brom. Chem. Toksykol. XXXVIII, 2: 183-194.Search in Google Scholar

STAWINOGA D., KOWOL J., BOGUNIA M., DRUŻBA D., URBAN A., LIBROWSKA H. 2007. Metody ustalania rzeczywistej intoksykacji roślin leczniczych metalami toksycznymi. Farm. Przegl. Nauk. 10: 27-30.Search in Google Scholar

SZWALEC A., MUNDAŁA P., KĘDZIOR R. 2013. Cadmium, lead, zinc and copper content in herbaceous plants overgrowing furnace waste landfill. Environmental Protection and Natural Resources 24, 3: 33-37.Search in Google Scholar

WANG Y., ZHAN M., ZHU H., GUO S., I IN. 2012. Distribution and accumulation of metals in soils and plant from a leadzinc mineland in Guangxi, South China. Bull Environ Contam Toxicol 88: 198-203.Search in Google Scholar

WHO (World Health Organization). 1989. Evaluation of Certain Food Additives and Contaminants; 33rd report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives; Technical Report Series 776. WHO, Geneva.Search in Google Scholar

WIECHUŁA D., DOCZEKALSKA M., PIS A. 2013. Ocena fitokumulacji ołowiu i cynku w roślinach leczniczych z terenów pozyskiwania surowców zielarskich w województwie dolnośląskim. Brom. Chem. Toksykol. XLVI, 1: 96-104.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD