1. bookVolume 7 (2015): Issue 4 (December 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
01 Jan 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The Role of National Cultures in Foreign Subsidiaries’ Practices Applied to Support Knowledge Flow within MNCs

Published Online: 31 May 2016
Volume & Issue: Volume 7 (2015) - Issue 4 (December 2015)
Page range: 21 - 33
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
01 Jan 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Bonache, J., and Dickmann, M. (2008), Transfer of strategic know-how in MNCs: mechanisms, barriers and initiatives, in: Dickmann, M., Brewster, C., and Sparrow, P. (eds.) International Human Resource Management. A European perspective, London/ New York: Routledge,.10.4324/9780203891391.ch4Search in Google Scholar

Dickmann, M., and Müller-Carmen, M. (2006) ‘Configuring for IHRM innovation: a typology and empirical assessment of strategies, structures and processes of international HRM’, International Journal of Human Resource Management, 17(4), pp. 580-601.10.1080/09585190600581337Search in Google Scholar

Evans, P., Pucik, V., and Björkman, I. (2011) The Global Challenge. International Human Resource Management, New York:McGraw-Hill.Search in Google Scholar

Glińska-Neweś, A. (2007) Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Toruń: Wyd. Dom Organizatora.Search in Google Scholar

Gruszczyńska-Malec, G., and Rutkowska, M. (2013) Strategie zarządzania wiedzą, Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

Gupta, A.K., and Govindarajan, V. (2000) ‘Knowledge flows within multinationals corporations’, Strategic Management Journal, vol. 21 (4), pp. 473-496 .10.1002/(SICI)1097-0266(200004)21:4<473::AID-SMJ84>3.0.CO;2-ISearch in Google Scholar

Harzing, A.W., and Sorge, A.M. (2003) ‘The relative impact of country-of-origin and universal contingencies on internationalization strategies and corporate control in multinational enterprises: Worldwide and European perspectives’, Organization Studies, 24(2), pp.187-214.10.1177/0170840603024002343Search in Google Scholar

House, R.J., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman, P., and Gupta, V. (eds.) (2004) Leadership, culture, and organizations: The GLOBE study of 62 societies, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.Search in Google Scholar

Javindan, M., Stahl, G.K., Brodbeck, F., and Wilderon C.P.M. (2005) ‘Cross-border transfer of knowledge: Cultural lessons from Project GLOBE’, Academy of Management Executive, vol. 19 (2), pp. 59-76.Search in Google Scholar

Kordel, P, Kornecki, J., Kowalczyk, A., Krawczyk, K., Pylak, K., and Wiktorowicz, J. (2010) Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, Warszawa: Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Search in Google Scholar

Kostova, T. (1999) ‘Transnational transfer of strategic organizational practices: a contextual perspective’, Academy of Management Review, vol. 24 (2), pp.308-324.10.2307/259084Search in Google Scholar

Li, L., Barner-Rasmussen, W., and Björkman, I. (2007) ‘What Difference Does the Location Make?: A Social Capital Perspective on Transfer of Knowledge from Multinational Corporation Subsidiaries Located in China and Finland’, Asia Pacific Business Review, vol. 13 (2), pp. 233-249.10.1080/13602380601133185Search in Google Scholar

Lin, C.Y., (2006) ‘Influences of culture on inter-unit knowledge transfer processes within multinational corporations’, The Journal of Global Business Management, vol.2, pp. 24-31.Search in Google Scholar

Nonaka, I. and Toyama, R. (2003) ‘The knowledge-creating theory revisited: Knowledge creation as a synthesizing process’, Knowledge Management Research and Practice, vol. 1, pp. 2-10.10.1057/palgrave.kmrp.8500001Search in Google Scholar

Nonaka, I., Toyama, R., and Hirata, T. (2008) Managing Flow. A Process Theory of the Knowledge-Based Firm, London/New York: Palgrave MacMillan.Search in Google Scholar

Noorderhaven N., and Harzing A.-W. (2003) ‘The “country-of-origin effect” in multinational corporations: Sources, mechanisms and moderating conditions’, Management International Review, vol. 43, special issue 2, pp. 47-66.10.1007/978-3-322-90995-4_4Search in Google Scholar

Pauleen, D.J., Wu, L.-L., and Dexter, S. (2007) Exploring the Relationship between National and Organizational Culture, and Knowledge Management, in Pauleen, D.J. (ed.) Cross-cultural Perspective on Knowledge Management, Westport/London: Libraries Unlimited.Search in Google Scholar

Płoszajski, P. (ed.) (2011) Zarządzanie wiedzą w Polsce. Bilans doświadczeń (research report) http://www.knowledgeboard.com/download/1465/Raport-Zarz-dzanieWiedz-Bilans-do-wiadcze-.pdf [30 September 2011].Search in Google Scholar

Przytuła, S. (2014) ‘Postrzeganie ekspatriantów przez lokalną kadrę menedżerską - korzyści i problemy we wzajemnej współpracy’, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, vol. 6 (101), pp. 87-104.Search in Google Scholar

Purgał-Popiela, J. (2015b) Role of international assignments in knowledge flow in small and medium companies with foreign ownership, Proceeding of the 5th International Conference on Management 2015. Management, leadership and strategy for SMEs’ competitiveness, DOI:10.17626/dBEM.ICoM.P00.2015.p009.Search in Google Scholar

Rozkwitalska, M. (2011) Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.Search in Google Scholar

Sparrow, P. (2006) ‘Global knowledge management and HRM’, in Stahl, G.K., and Björkman, I. (eds.) Handbook of Research in International Human Resource Management, Cheltenham/Northhampton; Edward Elgar.Search in Google Scholar

Stankiewicz, M.J. (ed.) (2006) Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Toruń: Dom Organizatora.Search in Google Scholar

Stor, M. (2011) Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Prace Naukowe nr 154, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.Search in Google Scholar

Zhu, Z. (2004) ‘Knowledge management: towards a universal concept or cross-cultural contexts?’, Knowledge Management Research & Practice, vol. 2 (2), pp. 67-79.10.1057/palgrave.kmrp.8500032Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD