1. bookVolume 24 (2020): Issue 3 (September 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Influence of the Printing Nozzle Diameter on Tensile Strength of Produced 3D Models in FDM Technology

Published Online: 30 Sep 2020
Volume & Issue: Volume 24 (2020) - Issue 3 (September 2020)
Page range: 31 - 38
Received: 01 Aug 2020
Accepted: 01 Sep 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Bharath, V., Dharma, R., Prakash, N., Henderson, M. (2014).Sensitivity Of Rp Surface Finish To Process Parameter Variation. Journal of North America, 3, 124-133.Search in Google Scholar

Kiński, W., Pietkiewicz, P. (2016). Parametry eksploatacyjne wpływające na jakość wydruków w technologii FDM. Mechanik, 7, 632-636.Search in Google Scholar

Kiński, W., Pietkiewicz, P. (2018). Koncepcja systemu podawania materiału w drukarkach 3D wykorzystującego zużyty materiał w technologii FDM. Mechanik, 7, 543-545.10.17814/mechanik.2018.7.78Search in Google Scholar

Maćkowiak, P., Magdziarz, D., Kotyk, M., Tomkiewic,z R., Kabat, P. (2016). Wielkość i liczba wad w elementach wyprodukowanych metodą FDM w zależności od parametru prędkości wytwarzania. Postępy w Inżynierii Mechanicznej, 7, 17-31.Search in Google Scholar

Miazo, Ł. (2016). Badanie wytrzymałości na rozciąganie próbek wydrukowanych w technologii FDM z różną gęstością wypełnienia. Mechanik,7, 533-538.Search in Google Scholar

Nancharaiah, T., Raju, D.R., Raju, V.R. (2010). An experimental investigation on surface quality and dimensional accuracy of FDM components. International Journal on Emerging Technologies, 1, 106-111.Search in Google Scholar

Nowak, B., Pająk, J. (2010). Biodegradacja polilaktydu (PLA). Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2, 1-10.Search in Google Scholar

Zhengyan, Z.,Sanjay, J. (2015). An improved slicing algorithm with efficient contour construction using STL files. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 80, 1347-1362.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo