1. bookVolume 24 (2020): Issue 3 (September 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Profitability of Sugar Beet Crop in 2018/2019 Campaign on the Example of Lubelskie Province

Published Online: 30 Sep 2020
Volume & Issue: Volume 24 (2020) - Issue 3 (September 2020)
Page range: 39 - 49
Received: 01 Aug 2020
Accepted: 01 Sep 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Augustyńska-Grzymek, I. (2017). Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2014-2016. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Warszawa.Search in Google Scholar

Chudoba, Ł. (2004). Produkcja buraków cukrowych. Fundusz Współpracy. Warszawa.Search in Google Scholar

Gawryszczak, M. (2019a). Aktualności z Unii Europejskiej. Burak Cukrowy, Wiosna. 3.Search in Google Scholar

Gawryszczak, M. (2019b). Podsumowanie kampanii cukrowniczej 2018/2019 w Polsce.. Burak Cukrowy, Wiosna, 16-17.Search in Google Scholar

Gorzelany, J. (2010). Koszty i energochłonność procesów produkcji buraków cukrowych. Inżynieria Rolnicza 1, 191-197. ISSN 1429-7264.Search in Google Scholar

https://firma.polski-cukier.pl/269,aktualnosci?tresc=6265 dostęp w dniu 15.04.2019.Search in Google Scholar

Krzysiak, Z. (2006). Koszty i opłacalność produkcji buraków cukrowych. Inżynieria Rolnicza, 5, ISSN 1429-7264,Search in Google Scholar

Jansen, R., Stibbe, C. (2007). Impact of plant breeding on the profitability of sugar beet production International sugar journal, 1300(109), 227-233. ISSN 0020-8841Search in Google Scholar

Krzysiak, Z. (2008). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w pierwszym roku trwania reformy rynku cukru UE. Gazeta Cukrownicza, 8, 262-265.Search in Google Scholar

Krzysiak, Z. (2009). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w drugim roku trwania reformy rynku cukru UE. Gazeta Cukrownicza, 7-8, 206-208,Search in Google Scholar

Krzysiak, Z. (2010a). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w trzecim roku trwania reformy rynku cukru UE. Gazeta Cukrownicza, 2, 49-51.Search in Google Scholar

Krzysiak, Z. (2010b). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w czwartym roku trwania reformy rynku cukru UE na przykładzie województwa lubelskiego. Gazeta Cukrownicza, 5, 126-128.Search in Google Scholar

Krzysiak, Z. (2011). Dochodowość produkcji buraków cukrowych po reformie rynku cukru UE na przykładzie województwa lubelskiego. Gazeta Cukrownicza, 3, 71-74.Search in Google Scholar

Krzysiak, Z. (2012). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w drugim roku po reformie rynku cukru UE na przykładzie województwa lubelskiego. Gazeta Cukrownicza, 3, 112-115.Search in Google Scholar

Krzysiak, Z. (2013). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w trzecim roku po reformie rynku cukru UE na przykładzie województwa lubelskiego. Gazeta Cukrownicza, 5-6, 185-188.Search in Google Scholar

Krzysiak, Z. (2015). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w czwartym roku po reformie rynku cukru ue z uwzględnieniem kosztów transportu. Logistyka, 3, 2612-2617.Search in Google Scholar

Krzysiak, Z. (2016). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w kampanii 2015/2016 na przykładzie województwa lubelskiego Motorol, 9(18), 21-26.Search in Google Scholar

Krzysiak, Z. (2017a). Dochodowość produkcji buraków cukrowych w kampanii 2016/2017 na przykładzie województwa lubelskiego. Motorol, 4(19), 49-53.Search in Google Scholar

Krzysiak, Z. (2017b). Dochodowość produkcji buraków cukrowych z uwzględnieniem kosztów transportu w piątym roku po reformie rynku cukru ue na przykładzie województwa Lubelskiego. Studia i Materiały. „Miscellanea Oeconomicae. 1, tom I, 83-92.Search in Google Scholar

Krzysiak, Z. (2018). Profitability of sugar beet crop in 2017/2018 campaign on the example of lubelskie province. EconTechMod, 1(7), 23-28.Search in Google Scholar

Lee, B., Ritten, J., Bastian, C., & Kniss, A. (2015). Profitability of Glyphosate-Resistant Sugarbeet Production in Whole Farm Systems. Journal of ASFMRA, 154-165.Search in Google Scholar

Litwinow, A. (2002). Skrócone normatywy produkcji rolnej. Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa w Radomiu, Radom.Search in Google Scholar

Lorencowicz, E. (2004). Tabele do ćwiczeń z użytkowania maszyn rolniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo