1. bookVolume 24 (2020): Issue 3 (September 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Quality Assessment of Delivery in the Supply Chain Optimization

Published Online: 30 Sep 2020
Volume & Issue: Volume 24 (2020) - Issue 3 (September 2020)
Page range: 21 - 30
Received: 01 Aug 2020
Accepted: 01 Sep 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Blaik, P. (2010). Kluczowe wyzwania współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Struktura – trendy – doświadczenia, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 4, 14-19.Search in Google Scholar

Bujak, A. (2015). Zarządzanie i funkcjonowanie współczesnego i perspektywicznego łańcucha dostaw. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe. Nr 249, 50-62.Search in Google Scholar

Coyle, J., Bardi, E., Langley, J. (2012). Zarządzanie logistyczne. PWE, Warsaw. ISBN 978-83-208-1864-2Search in Google Scholar

Ficoń, K. (2008). Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne. BEL Studio Sp. z o.o. Warsaw. ISBN: 978-83-61208-11-2.Search in Google Scholar

Iakovou, E., D. Vlachos, Ch. Achillas, and F. Anastasiadis. (2014). Design of sustainable supply chains for the agrifood sector: a holistic research framework. Agric Eng Int: CIGR Journal, Special issue 2014.Search in Google Scholar

Kolasińska-Morawska, K.(2011). Zarządzanie logistyczne. Wydawnictwo SWSPiZ Łódź. ISBN: 978-83-62916-23-8Search in Google Scholar

Krygier, J. (2011). Przedsiębiorczość i zarządzanie. Wydawnictwo SWSPiZ Łódź. ISBN: 978-83-62916-23-8Search in Google Scholar

Kuboń, M. (2007). Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolniczych o wielokierunkowym profilu produkcji. Inżynieria Rolnicza, 6(94), 113-119.Search in Google Scholar

Maloni, M.J., Brown, M.E. (2006). Corporate Social Responsibility in the Supply Chain: An Application in the Food Industry. Journal of Business Ethics. Vol.68, 35-52.10.1007/s10551-006-9038-0Search in Google Scholar

Nowicka-Skowron, M.(2000). Efektywność systemów logistycznych. PWE. Warsaw. ISBN 83-208-1332-8Search in Google Scholar

Owsiak, Z., Płócienniczak, M., Biskupski, A., Weber, R., Włodek, S. (2013). Logistics of supply of agricultural farms in the selected production means. Inżynieria Rolnicza, 3(146), 275-284.Search in Google Scholar

Pfohl, H. (2001). Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań. ISBN 83-87344-10-9.Search in Google Scholar

Twaróg, J. (2005). Mierniki i wskaźniki logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań. ISBN 978-83-87344-91-7.Search in Google Scholar

Wajszczuk, K. (2016). The role and importance of logistics in agri-food supply chains: An overview ofempirical findings. Logistics and Transport, 2(30), 47-55.Search in Google Scholar

Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświadczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw. ISBN: 978-83-208-1865-9.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo