1. bookVolume 21 (2016): Issue 3 (September 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

A Platform for Quality Management in Research Institutes (Part II)

Published Online: 30 May 2017
Page range: 19 - 41
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Recent years have particularly strong influence on changing outdated structures and management models in research institutes. Modern research institutes are scientific - research institutions with a market profile - nearly 80% of the funding comes from cooperation with enterprises and research contract activities and services. Research institutes are basic science sector oriented towards cooperation with the economy, applied and innovation research. In order to maintain the existing and establish the new cooperation a high level of quality of operations should be particularly maintain, improve and exhibit. Facing the implementation of more and more advanced research projects, operations requiring rapid response to change, risk analysis, assessed annually by the Ministry of Science and Higher Education - it seems to be appropriate to use the instruments supporting quality assessment. In the proposed triaspects terms, the following scope of activity are emphasized: implemented quality management systems, the area of scientific information and the sphere of cooperation with the customer. The article is a continuation of topics of the first part - the development of issues related to the responsibilities of each Section of proposed Quality Management Platform in research institutes.

Keywords

1. Brzeziński, P., Stypułkowski, L., Bodych, A. (2014). IC Raport Wkład instytutów badawczych w osiągnięcia polskiej nauki, a reprezentacja przedstawicieli instytutów w organach doradczych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - raport dla Rady Głównej Instytutów Badawczych. Warsaw: Index Copernicus.Search in Google Scholar

2. Derfert-Wolf, L. (2015). Modernizacja zarządzania biblioteką jako część zarządzania przez jakość w Uczelni - cele i zadania. http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/atr/tempus.html (accessed in 12.11.2015).Search in Google Scholar

3. Derfert-Wolf, L. (2016). Wskaźniki funkcjonalności i statystyka biblioteczna - normy międzynarodowe, krajowe i sprawozdawczość GUS. http://eprints.rclis.org/19654/1/Derfert_Lodz%202012.pdf (accessed in 15.01.2016).Search in Google Scholar

4. Głowacka, E. (2004). Nowe role specjalistów z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. In: E. Głowacka (ed.). Biblioteki wobec nowych zadań. Toruń, 11-24.Search in Google Scholar

5. Głowacka, E. (2002). Wprowadzenie do QA i TQM w odniesieniu do instytucji biblioteczno- informacyjnych. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 1 (30). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, http://www.ebib.pl/2002/30/glowacka.php (accessed in 02.2016).Search in Google Scholar

6. Kowalska, M., Wojewódzki, T. (ed.) (2015). Infobrokerstwo - idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne. Gdańsk.Search in Google Scholar

7. Materska, K. (2007). Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą. Praktyka i teoria informacji naukowej i technicznej, XV (1), 3-7.Search in Google Scholar

8. Pindlowa, W. (2002). Jakość usług informacyjnych jako warunek tworzenia nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy 2 (31). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, http://www.ebib.pl/2002/31/pindlowa.php (accessed in 02.2016).Search in Google Scholar

9. Skórka, S. (2011). Architekt informacji - kreator przestrzeni informacyjnych. Przegląd Biblioteczny, 1. Warsaw.Search in Google Scholar

10. Ustawa o instytutach badawczych z dnia 10.04.2010 r. (2010) Dz.U. 2010 nr 96 poz. 618.Search in Google Scholar

12. Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. 2010, nr 96, poz. 615.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo