Informacje o czasopiśmie
Pobierz okładkę
100
ICV
5
Google Scholar h5-index
7
Google Scholar h5-median
eISSN:
2393-3356
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Medicine, Clinical Medicine, other, Surgery, Otorhinolaryngology, Speech, Voice and Paediatric Hearing Disorders, Oromaxillofacial Surgery