European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation's Cover Image

European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation

The Journal of CiTUR Centre of Tourism Research, Development and Innovation
Otwarty dostęp

Informacje o czasopiśmie
Pobierz okładkę
0.7
Impact Factor
0.6
Five Year Impact Factor
0.13
JCI
20
MNiSW
eISSN:
2182-4924
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
3 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Business and Economics, Business Management, other, Industries, Tourism, Hospitality, Travel, Event Industry, Leisure Industry, Sports and Recreation