Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-7429
Pierwsze wydanie
20 Jul 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 22 (2015): Zeszyt 4 (December 2015)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-7429
Pierwsze wydanie
20 Jul 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo