Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 9 (2016): Zeszyt 3 (December 2016)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo