Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2719-2938
Pierwsze wydanie
17 Jul 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 12 (2017): Zeszyt 2 (November 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2719-2938
Pierwsze wydanie
17 Jul 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Themed Edition: The Return of the Author

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo