Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1338-9750
Pierwsze wydanie
12 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 72 (2018): Zeszyt 1 (December 2018)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1338-9750
Pierwsze wydanie
12 Nov 2012
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo