Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2344-5416
Pierwsze wydanie
06 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 12 (2017): Zeszyt 3 (December 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2344-5416
Pierwsze wydanie
06 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo